21 Ocak 2019 Pazartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

5816 ile yapılan zulme onay mı verelim?


Mustafa Armağan medya insanı değil miydi?

Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Armağan, derginin mayıs sayısında yer alan yazısı nedeniyle "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
5816 ile yapılan zulme onay mı  verelim?I. Tarih önemli bir ilim dalıdır. İnsanlık ibret almak için tarihî verilere ihtiyaçlı olmasaydı Rabbimiz Kur’ân’ında tarihî olayları ve özellikle de zalimleşen kâfirleri bize nakleder miydi?

II. Özellikle tarihe mal olmuş fakat etkileri devam etmekte olan şahsiyetlerle ilgili olarak kesin yargılara varmadan insanlarımızı aydınlatıcı yayınlar yapılmalıdır. Halimize ışık tutmak ve geleceğimizi aydınlatmak için buna muhtacız. Gerçekler dile getirilmeli ama bu tarihî şahsiyetlerin sevenlerini üzecek/öfkelendirecek ifadelerden kaçınılmalıdır. Bu yapılmazsa bölünmelere sebep olunabilir. Faydadan çok zarar görülebilir. Bunun için yapılması gereken bize Rabbimiz tarafından şöylece öğretilmektedir:

Ölenler öldü; geldi geçti. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da sizedir. Siz onları yaptıklarından sorgulanacak değilsiniz.”(el-Bakara 141)

III. Rabbimiz Kur’ân’da cehalet ve düşmanlık yoluyla Allah’ın ve yasalarının yerilmesi ve saldırıya uğratılması şeklindeki iğrençliklere sebebiyet verilmemesi için kişileri ve kurumları putlaştıran insanlara aşağılayıcı/sövücü ifadeler kullanılmasını da şöylece yasaklamaktadır:

Allah’tan başkasına tapanlara/taptıklarına sövmeyin. Sonra onlar da bilgisizce ve düşmanca Allah’a/ Allah’ın yasalarına söverler…” (En’âm 108)

Yakın ve uzak tarihimizde pek çok büyüğümüz var. Merhum Mustafa Kemal dışında hiç birisi 5816 sayılı yasa gibi bir yasa ile koruma altında değildir. Hukuk açısından ölü veya diri bütün insanlar dokunulmazdır. Genel yasalar hepimizin şahsiyetini de Mustafa Kemali de korumalıdır. 1-3 yıl cezayı içeren 5816 sayılı yasa artık tarihin müzesine kaldırılmalı veya çöplüğüne atılmalıdır. Çünkü bizim de yüceltmemiz gereken hukukun üstünlüğü ilkesi şahsa özgü yasalara cevaz vermez.

IV. Canlar ve mallara dokunmak gibi ırzlara (şahsiyeti oluşturan değerlere) dokunmak da haramdır. Bu sebeple ölü veya diri şahsiyetlere dokunanlar ceza almalıdır. Ama bu cezalar suçun cinsinden olmalıdır. Bir diğer anlatımla manevî saldırının cezası da manevî olmalıdır. Mesela suçlu kişiye, saldırıda bulunduğu şahıs ile ilgili yayın yasağı getirilebilir.

 Cezada aşırılık araştırma özgürlüğüne ve tarihsel bulguların yayınına mani olabilir. Bundan kaçınılmalıdır. Üstelik Ülkemizde Mustafa Armağan’ın aldığı gibi alınacak bir yıl 3 ay ceza kişinin siyasi hayatını da bitirebilecek ağırlıktadır. Buna nasıl onay verilebilir? (Toplam Bir Yıldan Fazla Hapis Cezasına Hüküm Giymiş Olmak Milletvekili Seçilmeye Engeldir.)

V. Üzülerek ifade edelim. İlkeli insanlarımızın sayısı giderek artacağı yerde azalmaktadır. Hani düşünce özgürlüğü vardı, hani gazetecilerin tutukluğundan müştekiydik. Mustafa Armağan medya ricalinden değil mi? Hâlâ bizim insanımız iyi, diğerleri kötü ayaklarındayız. Böylesi yaklaşımlar ayıptır, günahtır, çünkü ilkelliktir.

VI. Başkalarını bilmem, biz Müslümanlar toplumun vicdanı olmalıyız. Toplumsal şartlar aleyhtedir diye Ali Bulaç kardeşimizin mağduriyetini görmezlik edemediğim gibi Mustafa Armağan için de sesiz kalmak istemedim. Bu güne kadar İslâmî çizgide olmadıkları  için ilgisiz kaldıklarım olduysa -ki oldu-kendimi de kınarım, ayıp etmişim, günaha girmişim derim. Rabbim affetsin, insanlarımız da bağışlasın. Çünkü İnkârcı da olsa insanlar Allah’ın kullarıdır. Bizim için zalim kişi, kurum ve yasalara karşı çıkmak, inancı ve ırkı ne olursa olsun mazlumları savunmak Allah’a ibadettir.

Sözü bir Kur’ân âyetiyle bağlamadan ifade edeyim; 5816 ve benzeri yasalara karşı çıkmamak iktidarı ve muhalefetiyle başta siyasilerimiz olmak cümlemiz için dilsiz şeytanlardan olmaktır.

Zalimlere meyil etmeyin. Yoksa ateş azabı size de dokunur…” (Hûd 113)

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.mirathaber.com/5816-ile-yapilan-zulme-onay-mi-verelim-7-2269h.html


Back To Top