20 Ocak 2019 Pazar
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Türkiye'deki terör İngiltere kökenlidir I

İngiltere'nin dünyadaki felaketlerin arkasındaki elebaşı olduğu, terörizmi yönlendirmesi göz ardı ediliyor.

Şeytanın en büyük hilesi kendini unutturmasıdır. Gerçekten de İngiltere kendisini zavallı eski bir imparatorluk, Amerika'nın gölgesinde, Almanya'nın insafında, Yahudilerin yönetiminde vasat bir ülke olduğuna inandırmıştır. Hatta eski sömürgelerinden Müslümanlar İngiltere'nin kurtulmasını, haksızlığın bitmesini ister.

Oysa İngiltere dünyayı yönlendiren, bütün fitnenin arkasındaki, hatta dünyada etkin olduğu düşünülen diğer ülkelerin de ardındaki odaktır.

Amerikan yönetimibüyük ölçüde İngiltere'nin etkisindedir. WASP denilen beyaz İngiliz kökenli Protestanlar, Episkopelyen-Anglikan kilisesiyle, İskoçya-riti denen İngiltere merkezli Mason Localarıyla, İngiliz dili ve kültürüyle kuvvetle Londra'ya yakın oldular. Amerikan derin devletinin merkezi OSS/CIA, MI6 ile Dulles tarafından savaşta beraber kurulmuştur. Bütün istihbarat, hatta sinyal istihbaratı bile MI6 ve GCHQ ile beraber değerlendirilir. Yeşil Kuşak, Medeniyetler Savaşı, Yeni Düşman İslam, BOP, Bernard Lewis, Samuel Huntington gibi İngilizlerin imalidir. Clintonlar da dahil pek çok başkan Rhodes burslusu, yani İngiltere'de özel eğitimlidir. Dahası ABD finansı Londra'dan yönlendirilir. İkisi kağıt üzerinde ayrı ülkedir.

Almanya iktisaden serbesttir, siyasette İngiltere'ye ve o çağrı yapınca Amerika'ya hesap verir. Alman istihbaratını MI6, OSS, Nazi generali Rheinhard Gehlen'e kurdurmuştur. Ana akım medya bunların yönetimindedir. Merkel, siyasi geçmişi olmayan bir kukla olarak konmuştur. Fransa'da da durum farksızdır. Sarkozy, Holland, Macron komedi kuklalardır. Fransız ve Alman Ergenekonları, yani derin devletlerin İngiliz yanlısı olmayan ulusalcı kanatları tasfiye edilmiştir.

İsrail'i İngiltere Lord Balfour'un 1917’de Rothchild'a yazdığı mektubuyla kurma kararı alınmıştır. Dev bankacılık aileleri hariç İngiliz Yahudileri ancak son 130 senede ülkeye gelmiştir ve kuvvetle İngiltere kontrolünde zenginleşmiştir. Dindar Yahudiler İngiltere için birer piyondur. Siyonizmin merkezi Tel Aviv değil Londra'dır. Dünya finansal düzeni ve para piyasası Londra'dadaki City denen 2.5 kilometre karelik yerde düzenlenir.

Bunun ışığında İslam dinini saptırmak için İngiltere’nin çalışmalarını kimse yanına bile yaklaşamaz.

İngilizler 18. yüzyılın sonunda Osmanlı'nın Asya'dan kopup Hindistan yolunu denetlemek için İstanbul'u tekfir eden Vahabi dini ekolünü ve bunun silah kanadı olan Suud ailesini ortaya çıkarmıştır. Vahabilik dinen İslamiyet’te çözümlenmemiş uykuya yatırılmış bazı hususları en olmayacak, en akla aykırı, en Kuran’la çelişen biçimde çözümlemektir. Bugünkü El Kaide ve IŞİD'dir. Bütün ılımlı barışçıl Vahabiler ihtiyaç olunca IŞİD'e dönüştürülecek şekilde yetişir. Vahabi isyanlarının bastırılmasının intikamını İngiltere Yunanistan’ı kurarak, Rum halkından yeni Yunanlılar diye sentetik bir kavim ortaya çıkararak almıştır.

Otuz sene süren Vahabi isyanları bastırılınca Suud aşireti yüz sene ortadan kayboldu, sonra yine getirildi. Körfez sultanlıkları da Suud ailesinin oraya yerleştirilen yine Vahabi, müttefik, akraba kabilelere teslim edildi. İran devriminden sonra eldeki bu denetlenebilir mezhep Vahabilik dünyada İngilizler tarafından yeniden piyasaya sürüldü. Bunlar Mısır'da Cemiye İslamiya tarzı İngiltere merkezli, liderleri Londra ikametli örgütlerle birleştirilip, İngiliz avam İslamı diyebileceğimiz Vahabi/ Selefi/ El Kaide/ DAEŞ çıktı.

1990’lı yıllarda Londra dünya terörünün ama özellikle de yeni geliştirilen sözde İslami terörün merkezi, bunların serbestçe çalıştıkları yer oldu. Mısırlı Cemiye İslamiya, Cezayirli Silahlı İslami Grup GIA, İzettin El Kassam Tugayları, Usame Bin Ladin’in Afganistanlıları burada rahatça barışçıl hareketlerden ayrışıp, dünya zihninde terör ile İslam’ı özdeşleştirmeye başladılar. El Massari, Ömer Bekri gibi tamamen bu amaca hizmet eden kişilere medyada geniş yer verildi.

El Yamamasilah takas anlaşmasıyla Britanya ve Suudi Arabistan terör için muazzam fonlar geliştirmiştir. Bunlar off-shore hesaplarda denetimsiz olarak kullanılan ve dev terör örgütlerini oluşturup eğitip silahlandırıp dünyaya yaymaya yetecek paralardır. Bunu için kendi İslamcı görünümlü ajanları da sözde emekli komandoları da tahsis edilmiştir.

Ama diğer terör örgütleri de 1990’larda Londra’ya yerleştirilmişti. PKK, FARC, Parlayan Yol, Ayrılıkçı Tamil Gerillaları, Filistin’in Kurtuluşu İçin Halkçı Cephe’ye de kapılar ardına kadar açıldı, eğitim verildi, para sağlandı.

Son dönemde geliştirilen DAEŞ'in sadece dini temeli değil, üyeleri ve yönetimi de İngiltere kökenlidir. Müslüman olmayan İngiliz bir DAEŞ adam toplama memuru, çok şey bildiğinden iki ay önce imha edildi. İngiltere bunlar Türkiye'den geçerken değil geçtikten sonra bizi suçladığından anlayacağımız gibi, en ufak ayrıntısına bile hakimdir. İngiltere sadece kendi topraklarında değil, Avrupa’nın radikalleşmeye müsait kentlerinde de Müslümanlar üzerinde örgütlenmiştir.

İngilizlerin en önemli özelliği, kendilerine bağladıkları insanları kullanabilmeleridir. İngilizler çoğu zaman Hindistanlı, Pakistanlı, Bangladeşli, Arap, Türk etnik kökeninden insanları kullanırlar. Bunlar bazen kraldan çok kıralcı İngiliz yanlıları, bazıları da hakikaten İslam’a hizmet ettiğini sanan kör insanlardır.

İngiltere PKK'nın da kurucusu ve hamisidir. Sol örgütler üzerinde büyük etkisi olan İngiltere, 1970'lerde Tunceli ağırlıklı bir ekipçe kurulan örgütü 1980'lerde Türkiye'nin toparlanma sinyalleri sonucunda bu kez Öcalan tam hakimiyetiyle yeniden ortaya çıkardı, 1990'larda MED TV'nin Londra'dan yaptığı yayınlarda saldırı emirlerinin verilmesini sağlamıştır. Türkiye bu şifreli mesajları kanıtlasa da İngiltere PKK'yı himayeye devam etmiş, Kuzey Londra'da dev bir kompleksi Kürt Kültür Merkezi adıyla PKK karargahı yapmıştır. Bugünkü İşçi Partisi lideri o zamanlar Avam Kamarası'nın PKK işleri sorumlusuydu, Lordlar Kamarası topluca destek verirdi. Öcalan bile bu desteği itiraf etmiştir.

A. Galip GÜMÜŞDERE
http://www.mirathaber.com/a-galip-gumusdere-turkiyedeki-teror-ingiltere-kokenlidir-i-40-2876y.html


Back To Top