14 Aralık 2018 Cuma
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

ABD'li başörtülü millî sporcudan Trump'a mektuplu tebliğ

Amerika adına madalya kazanan İbtihaj Muhammed'in ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben kaleme aldığı “Müslümanların önündeki engelleri kaldırın” içerikli "açık mektup", Time dergisinin yeni sayısında yayımlandı.
ABD'li başörtülü millî sporcudan Trump'a mektuplu tebliğ
ABD'yieskrim dalında Rio Olimpiyatları'nda temsil ederek bronz madalya kazanan Müslüman sporcuIbtihaj Muhammed, mektubunda ABD'de oluşturulan atmosferin toplumda "adalet" ve "eşitlik" değerlerine zarar verdiğini ve Amerikan ideallerine karşı olan "terörizm kampanyası"ndan korktuğunu belirtti.

Trumpa’a yönelik olarak “Seçildiğinizde havaalanında arandım ve bana zanlı suçlaması yapıldı” diyen Muhammed, mektubunda şunları kaydetti: "Sizi dinlediğimde, tamamen başka bir resmi boyadığınız hissine kapılıyorum. Mültecileri'terörün kurbanları' olarak değil,'terörün kaynağı' olarak gördüğünüz anlaşılıyor. Ülkemizin mültecilerin ağırlanmasına yaptığı katkıları, Amerika'yı her zaman ön plana çıkaran örnekler olmasından ziyade'kötü anlaşmalar' olarak gördüğünüzü düşünüyorum. Benim tesettürümü korku sebebi ve bir tehdit sinyali olarak gördüğün izlenimi veriyorsunuz. Siz,'Zannediyorum İslam bizden nefret ediyor' ifadesini kullandınız. Bu sadece yanlış değil, aynı zamanda korku ve nefret tahrikinde bulunuyor, ibadet yerlerimize ve Müslümanlara karşı şiddeti de tetikliyor.”


DÜNYA MÜSLÜMANLARI ZALİMLERİ TEBLİĞ YÖNTEMİ İLE UYARMALIDIR

Yeni seçilen ABD devlet başkanı Trump’ınseçim kampanyasında yoğun şekilde yürüttüğü İslâm karşıtı söylemlerinin değişik yöntemlerle fiilî olarak hayata geçirildiği bir süreci yaşıyoruz. Oluşturulan korku ve nefret atmosferinin siyasî etkisiyle gerek ABD’de, gerekse ABD’nin dışında yaşayan Müslümanlar bir tehdit unsuruymuş gibi lanse edilmektedir. ABD’nin özellikle Müslüman ülkelere yönelik aldığı tedbirler, terörle mücadeleden çok İslâm düşmanlığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Nitekim bu tedbirlerden en çok etkilenen ABD’li olan ve olmayan Müslümanlardır. Dışlanma duygusunu, ABD’nin en önde gelen Müslümanları dahî artık hissetmektedir.

ABD'nin özgürlük ve adalet idealleri adına yürütülen terör kampanyalarından korktuğunu ifade eden ABD’li bayan sporcu Ibtihaj Muhammed’in kaleme aldığı yazı, imanın ve vicdanın bir dış yansıması olarak “İslâmî Tebliğ” mahiyetinde bir uyarı mektubudur. “İnancım bana daha az şanslı kişilere yardım etmemi ve haksızlığa karşı konuşmamı söylüyor." ifadelerinden de anlaşılacağı üzere bu mektup, her ne kadar Trump’a yönelik olarak yazılmış ise de aslında dünyadaki hakperest Müslümanlar için de bir mesajdır. Ibtihaj Muhammed Hanımefendiden daha güçlü, daha zengin, daha itibarlı ve daha ünlü Müslüman devlet adamları, yazarlar, sanatçılar ve iş adamları nerede? Neden sessizliğe bürünmüş bu Müslümanlar?

Tebliğlerle Zulüm Durdurulabilir

Uluslar arası boyutuyla kime, neyi, niçin, nasıl anlatılması gerekti husus, çok önemlidir. Bazen ilmî yetersizliğe veya tecrübesizliğe bağlı olarak kullanılan yanlış bir ifade, Müslümanlara ve İslâm’a daha çok zarar verebilir. Bu yüzden özellikle yabancı devlet adamlarına yönelik tebliğde başarılı olmak için tebliğ usulünü bilmekte fayda vardır.

Yeni dünya düzenin kurgulayıcılarına karşı günümüzün şuurlu Müslümanları, Peygamberimizin (sav) ve ümmetinin Mekke döneminde gördüğü zulümleri hatırlayarak, yılmadan ve usanmadan aynı tavrı gösterebilmelidir. Bir taraftan sözlü ve yazılı tebliğimizi yapmalıyız, diğer taraftan da zorlukların/baskıların hemen gitmediğini görsek dahî ümitsizliğe düşmeden belki Hıristiyanlığın hâkim olduğu coğrafyadan da vicdanlı ve insaflı insanlar çıkabilir inancıyla sabırla hakkı haykırmaya devam etmeliyiz.

Bunu yaparken, asla öfkelenmemeli, üslubumuzu korumalı ve her zaman yumuşak ve ikna edici bir dil kullanmalıyız. Böylece önyargılarıyla zaten İslâm’a mesafeli olan yöneticilerin Müslümanlara daha fazla düşmanlık beslememeleri ve yanlış uygulamalarından vazgeçirilmeleri de sağlanabilir. Gayri-müslim yöneticilere yönelik tebliğdeki hedef, Müslümanların haklarını çiğnememeleri yönünde olmalıdır. Bunun için geçerli olan evrensel hukuk ve demokrasi dili kullanılmalı ve İslâm’ın evrensel mesajları da bu doğrultuda hatırlatılmalıdır. İşte her çeşit ayrımcılığı yasaklayan, dünya insanlarının birbirleriyle yakınlaşmasını öğütleyen Allah’ın şu kelâmı karşısında hangi devlet adamı bir tepki gösterebilir ki?

“Ey insanlar! Doğrusu Biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki birbirinizi kolayca tanıyasınız. Şüphesiz, Allah katında en değerliniz, O’na karşı gelmekten en çok sakınanızdır. Allah bilendir, haberdardır.” (Hucurat; 49:13).

Ülkeler, toplumlar ve dinler arası düşmanlığı kaldırmak ve dünya barışını temin etmek, bu ilahî ilkelere bağlılık ile ancak mümkündür. O halde başta İslâm ülkelerinin liderleri olmak üzere tüm yetkili ve etkili Müslümanlar, bu ilkeler doğrultusunda diplomatik bir dil kullanarak, dışa karşı tebliğde bulunmalıdır. Tebliğin etkili olabilmesi de, tebliğ sahiplerinin bu ilahî hükümlere tam anlamıyla riayet etmelerine bağlıdır.

Bu doğrultuda ABD’deki Müslüman teşkilatların örnek hareketinden yola çıkarak, meseleyi Türkiye’deki STK’lar açısından ele almış olan Ali Fuat Akçapınar’ın Abd'deki müslümanların trump tepkisi - Türkiye’deki Stk’ların örnek alması gereken davranış adlı haber/yorumunu okumanızı ayrıca tavsiye ederim:

Mehmet KARAHİSAR
http://www.mirathaber.com/abdli-basortulu-milli-sporcudan-trumpa-mektuplu-teblig-2-437h.html


Back To Top