12 Aralık 2018 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

İNDİRİLEN ÂYETLER /KUR’ÂN ÂYETLERİ III

Kur’an ayetleri Allah’ı tanıtır, evreni ve içindekileri tanıtır, melekler ve cinlerle birlikte insanı tanıtır. Göklerin ve yerin düzeninin bozularak Kıyamet olgusunun vücuda geleceğini bildirir.

İnsanların yeniden yaratılacağını, sorgulanacağını, Cennet ile mükâfatlandırılıp Cehennem ile cezalandırılacağını açıklar. Bütün Kur’an bu özetlediğimiz konuları içeren ayetleri ihtiva etmektedir. Kur’an sözü edilen tanıtımları yanı sıra insanın insanı sömüremeyeceği adil ve erdemli bir hayat düzeni sunar.

Kur’anî açıklamaları, bildirileri, emirleri ve yasakları örneklendirelim:

Ey insanlar biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve sizi halklara ve kabilelere ayırdık. Sizin en değerliniz yaratana iman taşıyan hayatını adalet ve erdemler çizgisinde yaşayan insanlardır….” (Hucurat 13)

“ (Ey insanlar) namaz kılın Allah’ın size verdiği rızıklardan, ihtiyaç sahipleri için zekât verin…” (Bakara 110)

 “Ey insanlar, Allah’ı emirleri ve yasaklarına aykırılıktan korunun ve doğru sözlü olun.” (Ahzab 70)

 “Ey müminler, Allah için şahitlik edin, adaleti ayağa kaldırın. Bir kavme olan kininiz bile sizi asla adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun, Allah’ın rızasına ancak adaletle ulaşırsınız…” (Mâide 8)

Sakın ha Allah’ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın…” (İsra 33)

“ Sakın ha evlilik dışı ilişki olan zinaya yaklaşmayın…” (İsra 34)

“…Allah size ticareti helal kıldı, faizi haram kıldı… “ (Bakara 275)

Bu ülkenin ekonomistleri nerede? Ülkemizin faiz düzeni ile kanı emiliyor. Giderek iç ve dış borçlar artıyor. Sabit gelirlerin aleyhine adaletsiz bir düzen oluşuyor ve gelişiyor.

“…Yalan sözden kaçının.” (Hac 30)

Ey insanlar yeryüzünde dolaşmıyor, sizden öncekilerin akıbetlerini hiç tefekkür etmiyor musunuz? Onlar daha güçlü ve kuvvetliydiler. Sizden daha fazla yeryüzünü imar ettiler. Allah olanlara zulüm etmedi. Onlar kendi nefislerine zulmeder oldular.” (Rûm 9)

 Ne medeniyetler geldi ve geçti aziz kardeşlerim. Mısırda bir müzeyi gezmiştim, üç-dört bin sene öncesinin kimya teknolojisiyle mumyalanan insanların kalıntıları günümüze kadar intikal edebilmiş.

İnsanoğlu arkeolojik çalışmalar yapıyor, ama asıl sorulması gereken sorulmuyor. Kaybolan medeniyetler niçin yok oldu. Ne oldu da bunlar tarih sahnesinden silindi. Cevabı açık; Allah zalimleşen kâfirleri cezalandırdı.

Yeryüzü sahipsiz değil. Bakınız giderek daha bir zalimleşen Amerika’ya… Hortum veya kasırga saatte şu kadar km hızla Amerika kıtasına doğru geliyor. Bu bilindiği halde önlem alınamıyor. Yapabilecekleri hiçbir şey yok. İnsanlar aciz. Bölgelerin altı üstüne geliyor.

Şimdi Muhammed çağında yaşadığımız için tarihî dönemlerde olduğu gibi toplu helakler yok ama o helakleri andıran örnekler var. Hak ettiğimiz için doğal afetler uğruyoruz. Ceza sadece depremlerle de değil.

İnsanlık yaptığı zulümlerin karşılığını bu dünyada da görüyor, ahirette de görecek. Ana babaya isyan ve zulüm… Bu ikisinin cezası hem dünyada verilir, hem ahirette görülür.

Örnekleri sunulan ayetlerden sonra Kur’an bizi şöylece uyarıyor

“İndirdiğimiz bu bereketli kitabı ayetleri üzerinde düşünesiniz, akıl sahipleri ibret alsınlar/ öğüt alsınlar diye size gönderdik.” (Sâd 29)

 “Sakın ha Allah’ın âyetlerini yalanlayanlardan olmayın. Kaybedenlerden olursunuz. “ (Yunus 95)

“Allah’ı ve âyetlerini / yasalarını tanımayanlar ve yalanlayanlar yakıcı bir ateş azabının içinde ebediyen kavrulacaklar.” (Mâide 10)

Görevimiz nedir? Mümin olmak. Allah’ın ayetlerine iman etmek, ibret almak, öğütlenmek. Allah’ın âyetleri okundukça imanımızın pekişmesi, bizleri yaratan Rabbimize güvenimizin artması, İslami çizgimizin oluşması ve ebedi hayatımızın mutluluğunu kazanarak bu âlemden göçmek…

Ahiret hayatında müthiş pişmanlıklar duyulacak ve denilecek ki,

 “…Ne olaydı dünyaya geri gönderilseydik ve Rabbimizin âyetlerini yalanmasaydık da mümilerden olaydık..”(En’am 27)

 Fakat fayda yok.

İlk Ayetler Yaratılan ve İndirilen Ayetlerin Birlikte Okunması İle ilgilidir

İlk Âyetler

OKU yaratan Rabbin adına, insanı bir yumurta hücresinden yaratan

 Oku, çünkü Rabbin Sonsuz Kerem Sahibidir, [insana] kalemi kullanmayı öğretendir, insana bilmediğini belleten!

 Gerçek şu ki insan fütursuzca azar, ne zaman kendini yeterli görse, oysa, herkes eninde sonunda Rabbine dönecektir.” (Alak 1-8)

Kur’an-ı Kerîm’in altı bin 200 küsur ayetinden ilk inenler Alâk sûresinin bu ilk ayetleridir. Bu âyetler indirilen âyetlerdir ama bizi yaratılan âyetleri okumaya yönlendiriyor. Çünkü bu âyetler Aziz Peygamberimize indirildiğinde okunacak hiçbir Kur’an âyeti yoktu. “Rabbinin adı ile oku.” buyrulurken Rabbin yaratıcılığına ve dolayısıyla yaratılanlara dikkat çekiliyor.

İnsan indirilen ve yaratılan âyetleri birlikte okumadığı ve daha da önemlisi bu ihtiyacı duymadığında azar, azgınlaşır. Nitekim öyle de oluyor.

Sevgili kardeşlerim, özetin özetini verirsek şöyle deriz: biz müminlerin vazifesi beşikten mezara kadar, yaratılan âyetlerle Kur’ân âyetlerini birlikte okumak, gücümüz ölçüsünde incelemek ve öğrendiklerimizden yararlanmak ve yararlandırmak olmalıdır. O zaman Rabbimizin rızasını kazanırız. O zaman maddî yönden gelişir ve adil bir güç oluruz. O zaman İslâm’i çizgide yaşamımızı sürdürüp ebedi hayatımızı Cennet’le taçlandırmış oluruz.

Hepinize hayırlar, huzurlar, bereketler diliyorum aziz kardeşlerim…

Not: Sunduğumu üç makale Bilmemiz Gerekeler genel başlığı altında yaptığımız konumuz ile ilgili sohbetin tashih edilmiş bant çözümüdür.

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.mirathaber.com/ali-riza-demircan-indirilen-ayetler-kuran-ayetleri-iii-1-5351y.html


Back To Top