13 Aralık 2018 Perşembe
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Mazeret Üretmek Kendimizi Aldatmaktır

Mazeretler bize fayda sağlamaz, başarıya erdirmez. Mazeret üretmekle vicdanımızı tatmin edebilir miyiz? Günahların doğuracağı bunalımları giderebilir miyiz? Bu mümkün değil. Kıyamet suresinin 14.- 15. ayetlerinde; Rabbimiz şöyle buyuruyor:

Mazeretlerini beyan etse de, her insan kendisinin şahididir.”

Kendimizi kandıramayız. Akşam yatağa yattığımızda Allah'ın insanda var ettiği, vicdan dediğimiz uyarıcı bize haykırır:

Hatalısın. Günahkârsın. Bunun için bunalımdasın. Bunun için ıstırap çekiyorsun.

Mazeret Şeytan, Tövbe Âdem  İşidir

Mazeret beyan etmek, Şeytanî bir işlemdir. Yüce Rabbimiz Meleklerine “ Âdem’e saygı secdesine varın,” emrini verdiğinde karşı çıkan ilk varlık Baş Şeytan İblîs olmuştur. İsyanına da “Beni ateşten, Adem’i ise topraktan yarattın.” gerekçesini ileri sürerek mazeret beyan etmiştir.
Hatası /günahı sebebiyle Cennet’ten çıkarılan Adem ise Rabbimizin uyarıları doğrultusunda tövbe etmiş Cennet’e dönüş yolunu açmıştır.

Hatalara /Günahlara Mazeret Cehennem’e Yol Açar

Günahlar akabinde, günahları meşrulaştırıcı mazeretler beyanı, Allah korusun, bizi Cehenneme kadar götürür. Çünkü günahlardan tövbe edilmez de, sürekli mazeretler üretilirse, yaşadığınız gibi inanmaya başlarız. Hataları meşru görürüz. O zaman da hatalar bizi kuşatır ve imanımızı yitirebiliriz.

Rahman olan Rabbimiz bizi Bakara sûresinin 81. âyetinde bizi şöylece uyarır:

Hayır, hayır. Yalnızca günahlara dalan ve günahları kendilerini çepeçevre kuşatan kişiler Cehennemliktirler. Orada da ebedî olarak kalacaklardır.”

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.mirathaber.com/ali-riza-demircan-mazeret-uretmek-kendimizi-aldatmaktir-1-4642y.html


Back To Top