10 Aralık 2018 Pazartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

NATO ÜYELERİ NİÇİN NATOYA GÜVENSİZ?

Hatırlayıp Çağrıştırdıklarımız

http://www.mirathaber.com/ab-9-devlet-ile-birlik-kuruyor-38-4613h.html

 


Allah’ın insanlığa nihaî mesajlarını içeren Kur’ân’ın hayatımıza ışık tutan ilkelerinden bazıları şöyledir:

“Ancak ve ancak zalimlere düşmanlık yapılabilir…” (el-Bakara 2/193)

“Allah zalimleri zalimlere saldırtır…” (el-Enam 6/129)

Allah’ın evrensel kıldığı Elçisi Hz. Muhammed de şöyle buyurur:

“Cezası âhirete ertelenmekle birlikte dünyada da verilecek suçlardan/günahlardan biri de insanlara zulümdür.”

Ünlü İngiliz casusu Lawren’sin beni derinden etkileyen sözü de şöyle…

Eğer Allah var ve adilse ben ülkemin geleceğinden korkuyorum…”

Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere AB’nin insanlığı hedef alan ve almakta olan zulümleri; işgalleri, sömürüleri, katliamları, ülkeleri- kabileleri birbirine düşürücü ve savaştırıcı politikaları sayılamayacak kadar çoktur. Osmanlıyı çökertirlerken kendi aralarında yaptıkları birinci ve ardından sebep oldukları ikinci dünya harpleri mânen uyanışlarına sebep olmadı, zulümlerini azaltmadı. Birleşmiş Milletler’i de çıkarlarına alet ettiler. İngiltere ve Fransa neden veto hakkını kullanabilen beş ülkeden ikisidir? Bizden başka sorgulayan bir Ülke de çıkmadı. Zulümleri sebebiyle neden olabilecekleri harplerden özellikle de nükleer savaşlardan Allah insanlığı korusun.

Ben dış politika uzmanı değilim ama bazı gerçekleri kavramak için de ihtisaslı olmak gerekmiyor. Önce Mirat Haber’imizde yayınlanan Time Türk kaynaklı haberi okuyalım.

AB 9 Devlet İle Birlik Kuruyor

“Fransa'nın öncülüğündeki girişimle Avrupa Birliği'nin (AB) 9 üye ülkesi, kriz döneminde hızlı bir şekilde müdahale imkânı sağlayacak askeri kuvvet kurmak için niyet mektubu imzaladı.

Lüksemburg'da AB Dışişleri Konseyi için bir araya gelen 9 ülkenin savunma bakanları, “Avrupa Müdahale İnisiyatifi”olarak adlandırılan ve kriz durumlarında askeri güçlerin hızlı bir şekilde harekete geçirilmesini öngören savunma işbirliği projesi için niyet mektubuna imza attı.
Fransa'nın öncülüğüyle ortaya çıkan inisiyatife Almanya, Belçika, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Estonya, İspanya ve Portekiz katıldı.

Hâlihazırda AB'yle ayrılık sürecine ilişkin müzakereler yürüten İngiltere'nin inisiyatife dâhil olması ise dikkati çekti.”

Nato Ülkeleri Niçin Nato’ya Güven Duymaz?

Ben öteden beri bağlı ve bağımlı olduğumuz Nato’nun gerektiğinde Türkiye için savaşa girebileceğine hiç mi hiç inanmadım. İslam ve Ülkemiz karşıtı politikaları sebebiyle Milletimiz de inanmadı. Benim ve Ülkemin inanmaması doğal da Nato ülkeleri niçin Nato’ya güven duymazlar?

Kendi Kaynaklarına Göre NATO:

Nato yani Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, üye ülkelerin özgürlük ve güvenliklerini korumak amacıyla kurulmuş, uluslararası askeri bir ittifak kuruluşudur. NATO’nun siyasi amacı; demokratik değerleri desteklemek, üye ülkelerin savunma ve güvenlikle ilgili sorunlarını istişare etmek, işbirliği yapmak, güven oluşturmak ve uzun vadede çatışmaları önlemek için olanaklar sağlamaktır. Askeri amacı ise; öncelikle ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine yardımcı olmaktır. Başarısız olunduğu takdirde kriz yöntemi oluşturarak muhtemel askeri operasyonları masaya yatırmaktır.”

İnsiyatife Katılan Ülkeler Nato Üyesi Değil mi?

Fransa'nın öncülüğüyle ortaya çıkan inisiyatife katılan Almanya, Belçika, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Estonya, İspanya ve Portekiz Nato üyeleri değil mi? Nato üyeleri olan bu ülkelerin Nato’ya katılım tarihleri de şöyle:

Belçika (1949),Danimarka (1949), Fransa (1949),Hollanda (1949), İngiltere (1949),Portekiz (1949),Almanya (1955), İspanya (1982), Estonya (2004),

Nato’nun en eski üyelerinin Nato’ya olan bu güvensizliği neden? Uzmanlar araştıra dursunlar.

Biz yaptıkları zulümleri hatırladık. Kur’ân’ımızın şu ayetlerini de çağrıştırdık:

“Kâfirler, sakın kendilerine süre vermemizin haklarından hayırlı olduğunu zannetmesinler. Biz onlara, günahlarını daha da arttırsınlar diye süre veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. “ (Âl-i İmrân/178)

“Biz Hristiyanız diyenlerden de kesin ve bağlayıcı söz almıştık; onlar kendilerine verilen öğütten ders almayı unuttular. Biz de onların arasına kıyamete kadar sürüp gidecek kin ve düşmanlık yerleştirdik. Neler işleyip durduklarını Allah onlara bildirecektir.” (Mâide/14)

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.mirathaber.com/ali-riza-demircan-nato-uyeleri-nicin-natoya-guvensiz-1-4635y.html


Back To Top