12 Aralık 2018 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

SÜNNİLER ALEVİLER İLE EVLENEBİLİR Mİ?

Bir öğretmenimizin “Alevilerin pişirdiği yemek yenmez” sözleri gündeme düşünce uzun yıllar önce Flash TV de yaptığımız programların birinde muhatap olduğum soru aklıma geldi. Canlı yayında verdiğim ve Youtube de 250 000 kişi tarafından izlenen cevabımızın yazıya dökülmüş ve özetlenmiş şeklini sunuyorum. İnşaallah bir diğer yazımızda ’yemek’ konusunu açıklamaya çalışacağız.

Sünniler Aleviler İle Evlenebilir mi?

Genelde bu tip sorular kendilerini Sünnî olarak takdim eden kişiler tarafından sorulmaktadır. Konunun son derece hassas olduğunun bilincindeyim ama İslâm’ı hareket noktası edindiğinizde bütün problemler gibi bu problemin de nasıl suhulet ile çözümlendiğini görebiliriz.

Bu soruyu cevaplayabilmek için Sünnîkimdir, Alevî kimdir sorularını sormamız gerekir. Ne var ki sorsak bile bu soruların ortak kabule mazhar olacak cevaplarını bulmamız mümkün değildir.

Sünnî ve Alevî Kavramları Kur’ânî ve Nebevî Değildir

Önce şu gerçeğin altını çizelim: Sünnî ve de Alevî kavramları Kur’ânî olmadığı gibi Hz. Peygamberimiz Efendimizin ifadelerinde de yer almamaktadır. Yani Sünnî ve de Alevî kavramlarına Kur’an’da yer bulamadığımız gibi Aziz Peygamberimizin mübarek sözlerinde de bulamıyoruz. Kaldı ki bu kavramlar bir takım olumsuz çağrışımları da beraberinde getirebilmektedir. Bu sebeple bendeniz burada Kur’an çizgisinde bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu kavramlar ve benzerleri kullanılmamalıdır.

Bendeniz bu teklifimi yaparken Kur’ân’dan hareket ediyorum. Bakınız Kur’an- Kerim’in 114 suresinden birini oluşturan Hac Suresinin sonuncu ayetinde yüce Mevla’mız bizleri nasıl isimlendiriyor:

“…Allah sizi daha önce indirdiği Tevrat ve İncil gibi kutsal kitaplarında ve de bu Kur’an’da sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi.”

Peygamberimiz de bu ayet-i kerimenin açıklaması niteliğinde olan bir hadislerinde şöyle buyururlar:

“Ey Allah’ın kulları! Müslümanları, Allah’ın onlara verdiği Müslümanlar/müminler şeklindeki isimlerle çağırın.” (İ.Kesir Bakara 21)

Demek oluyor Müslümanları Alevî, Sünnî olarak sınıflandırmamıza Kur’an hayır diyor. Aziz Peygamberimiz de hayır diyor. O halde sorumuzun cevabına Sünnî ve Alevî kavramlarını kullanarak cevaplandırmaya çalışmayacağız.

Müslüman Erkekler ve Kadınlar Kimlerle Evlenebilir

Meseleyi Müslüman erkek kimlerle evlenebilir, Müslüman kadın kimlerle evlenemez, şeklinde ortaya koyacağız sonra da Müslümanın tanımını yapacağız.


    1. Zinadan korunmuş namuslu Müslüman erkek, ancak zinadan korunmuş namuslu Müslüman bir kadınla evlenebilir. Namuslu Müslüman erkek mevcut İncil veya Tevrat gibi kutsal kitaplardan birine inanan ama namuslu olan bir kadınla da evlenebilir. Müslüman erkek veya kadın ve de gayr-ı müslim kadınlar mutlaka namuslu olmak zorundadırlar. Namuslu olma Rabbimizin Kur’ân hükmüdür. (Nisa 24,25; Maide 5) 

    1. Namuslu Müslüman kadın yalnızca Müslüman bir erkekle evlenebilir. İslâm dininin inanç esaslarının bütününe veya bir kısmına inanmayanlarla, Allah’a ortak koşanlarla, Hristiyan veya Musevi gibi kitap ehli erkeklerle, putperestlerle veya zinaya devam eden Müslüman erkeklerle evelenemezler. (Bakara 221, Maide 5, Müntehine 10) 

    1. Müslüman erkek veya kadın Allah’ı inkâr eden materyalist veya ebedi hayatı kabul etmeyen Deist kişi ile evlenemez. Allah’a ortak koşan kişilerle de evlenemezler. Örneğin yaratıcılığında, yaşatıcılığında, sorgulayıcılığında ve yasa koyuculuğunda Allah’a ortak koşan seküler/laik kişiler ile de evlenemezler. Allah’a ortak koşmama konusu fevkalade önemli bir konudur.Müslüman Kimdir?

Müslümanın kimlerle evlenip evlenemeyeceğini açıkladıktan sonra Müslüman kimdir sorusunu soralım. Müslüman:

Allah’a, Meleklerin varlığına, Yüce Mevla’mızın gönderdiği kutsal kitaplara ve bu kitapların sonuncusu olan Kur’an-ı Kerim’e ve bütün içeriğine inanan, Rabbimizin seçip gönderdiği Peygamberlere, Ahiret gününe; Cennet ve Cehennem’e iman eden, (Bakar 177,285; Nisa 135) ve de:

Hayır ve şer olarak nitelenen tüm oluşumların Allah’ın belirlediği programa göre yaratıldığı ve yaşatıldığına iman eden yani kader programına iman eden kişi Müslümandır. (Furkan 2; A’la 3; Kamer 49)

Daha bir özetleyelim; Allah’a seçtiği son Peygamber Hz. Muhammed’e ve onun aracılığıyla tebliğ edilen Kur’an’a ve içeriğine iman eden kişi Müslümandır.

 Soralım:

Şimdi soruyu sorulan şekliyle soralım: Sünnilerle Aleviler birbirleriyle evlenebilir mi?

Kendilerini Sünnî veya Alevî olarak takdim eden kişiler eğer yukarıda tanımı yapılan anlamda Müslüman iseler birbirleri ile evlenebilirler.Değilse evlenemezler.

Muhterem Okuyucu! Bendeniz yıllardır şahit oluyorum. Kendilerini Sünnî olarak takdim eden insanların çocukları materyalist veya deist; Alevî olarak takdim eden insanların çocukları da marksist çıkabiliyor. Yani her iki grubun içinde çok değişik inançların yapılandığını görebiliyoruz.

 Özetlersek: Sünnî ve Alevî tabirleri ne Kur’an’da ve ne de Hz. Peygamberin sözlerinde yer almaktadır. Allah bizleri Kur’an’ında “Müslümanlar” olarak isimlendiriyor ve Peygamberimiz de Allah’ın isimlendirdiği kelimelerle birbirilerimizi isimlendirmemiz ve emrediyor.

O halde ana kimliğimiz İslâm’dır. Eğer Müslümanlığı bir inanç ve yaşam biçimi olarak içimize sindirmiş isek kendimizi Sünnî veya Alevî olarak değil Müslüman olarak tanıtmalıyız. Yalnızca namuslu Müslümanların birbirleriyle evlenebileceğini bilmeliyiz.

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.mirathaber.com/ali-riza-demircan-sunniler-aleviler-ile-evlenebilir-mi-1-5513y.html


Back To Top