19 Ocak 2019 Cumartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Allah’ı sever gibi sevmek

“Öyle insanlar vardır ki, Allah’tan başka varlıkları O’na denk tutar ve onları Allah’ı sever gibi severler. Gerçek mü’minler ise Allah’ı her şeyden çok severler. O zulmedenler azap ile yüz yüze geldikleri anda bütün kudretin gerçekten Allah’a ait olduğunu anlayıp O’nun pek çetin azabını fark edeceklerini keşke şimdiden bilselerdi.” (Bakara/165)
Allah’ı sever gibi sevmek
Kur'an-ı Kerim bize, tarihsel süreçte insanın gerçek hayattaki yaşadığı teorik ve pratik sapmanın kadim örneklerinden birini göstermekte, insanların yaşamakta oldukları gerçek hayatlarından hareket ederek örnek vermektedir. Bu zulmün taraflarının ve tabilerinin temsil ettiği bir örnektir. Bu kimseler Allah'a iman ve Allah’ın sevgisi ile dünyalık kaygılarından dolayı, idareci olan, patron olan, amir olan, bürokrat olan, fabrikatör olan, devlet adamı olanlara karşı besledikleri sevgiyi bir araya getirmekteler.   

Bu bir araya getiriş, insanın bütün sıfat ve özelliklerde eşit olan iki ayrı şahsiyeti sevmesinde olduğu gibidir. Bu yanlış ve hatalı eğilim, Allah ile zulmün temsilcileri arasında bir eşitlik canlandırmaktadır. Yalnız bu eşitlik ve sevgi bir sempatiden ibaret olmayıp içinde yaşadıkları hayatın gerçeğinde pratik bir temele dayanmaktadır. Çünkü ayetin anlattığı bu sevgi insanın hissi yönelimlerinden kaynaklanan bir sempati değildir.

 Allah’ı sever gibi sevmek teorik bir düşüncenin çok ötesinde bir eylemden ibarettir. Allah’ı sever gibi sevmek, Allah’a rağmen O’nun istemediği bir şeyi gerek nefsi, gerek dünyevi, gerek korkudan gerekse gelecek kaygısından, Allah’a rağmen yapmak, Allah’a rağmen bahaneler uydurarak kendi nefsini temize çıkarmaktır.

Ayette de geçen “Allah’ı sever gibi sevmek”ifadesi gerçek hayattan ve pratik hükümlerden müteşekkildir. Mekke sosyal yaşantısında putperest inancın hayata nasıl müdahil olduğunu, putperestlerin de Allah’ın gelen vahyine nasıl kulak tıkadıklarını Kur’an ifade etmektedir. Mekke’de aynı düzen ve zihin yapısı nasıl işlemişse, bu günde daha teferruatlı ve daha geniş yelpazede kendisini göstermektedir.

Yazının devamı için »»


Yakup DÖĞER
http://www.mirathaber.com/allahi-sever-gibi-sevmek-14-4044h.html


Back To Top