12 Aralık 2018 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

ALMANLAR İSLÂMA NİÇİN ‘HAYIR’ DEMİŞ

Protestan Kilisesi’nin yaptırdığı bir araştırmaya göre, Almanya’da halkın yüzde 54’ü İslam’ın Alman toplumuna uymadığı görüşünde. Müslümanlar Almanya’nın parçası diyenler ise çoğunlukta...
ALMANLAR İSLÂMA NİÇİN ‘HAYIR’ DEMİŞBir asrı aşkındır Batının kültürel ve ekonomik istilası altında olduğumuz için bilgili ve bilinçli Müslümanların sayısı çok az. Bu sebeple Müslümanlar yurt içinde  ve yurt dışında İslâm’ı temsil edebilir konumda değiller.

Biz böyle  bilirdik ve şöyle derdik: Müslümanların düzeysizliği olmasa İslâm genelde kabul görür. Çünkü İslâm insanın halikı olan Allah’ın insanın dünya ve âhiret mutluluğu için koyduğu hayat düzenidir. İslâm ile insan doğası çelişmez, örtüşür.

Bu defa nedense böyle olmadı. Müslümanlar kabul görüyor da İslâm’a hayır, deniyor.

Aslında bunun sebebi Müslümanların Almanlara benzemeye başlaması ve Almanların da İslâm’ı tanımayışlarıdır.

Tamam da… Almanlar İslâmı iyi tanıyabilselerdi ona onay verirler miydi? Sanmıyorum. Konuyu örneklerle açalım.

 Almanların Çoğunluğu Materyalist veya Deist

-Almanya’da sanıldığı gibi Hz. İsa’nın tebliği olan Din değil Materyalizm ve Deizm (Vahye/Âhiret hayatına inançsızlık) hakim. Kaldı ki İslâmî hayat düzeninin eşlik etmediği Allah ve âhiret inancı da insanı yönlendiremez ve mutlu edemez.

Alman kadınlar ve erkekler Fransızlar ve Amerikalılar gibi bir ömür süresince yaklaşık 15 kadar cinsel partner değiştiriyor. Çünkü şiddete baş vurulmadıkça zina, eşcinsellik ve eşcinsel evlilikler yasal. Her inancın bağlısı ile de evlenebilirler.

Almanların vaz geçemeyecekleri alışkanlıklarından biri alkollü içkiler içmek ve diğeri domuz eti yemek. Kazanç sağlayan her iş ve sömürü de yasal…Faiz ruhlarına işlemiş. Hiçbir alanda inanca dayalı helâl ve haram yok. Ana baba, akraba komşu ve arkadaşa vefayı ve ikramı çoktan unuttular. Örnekleri çoğaltabiliriz.

 İslâm’a Nasıl Onay Versinler

-Almanlar Allah’ın ve yasalarının egemenliğine dayanan ve ahiret sorgulamasına; Cennet ve Cehennem’e imanı içeren İslâm’ı nasıl benimsesinler?

Zinayı ve eşcinselliği yasaklayan İslâm’a nasıl evet desinler?

 İslâm’ın haram kıldığı alkollü içkiler ve domuz etinden nasıl vazgeçsinler? Faize nasıl hayır desinler? Ebeveyn, akraba, komşu ve arkadaşa vefayı ve ikramı yücelten İslam’a nasıl saygı duysunlar. Üstelik gayr-i Müslimlerin kültürel, siyasî ve ekonomik hakimiyetini red ederek sömürüye karşı çıkan İslâm’ı neylesinler?

 Almanlar kendilerine benzemeye çalışan bilgisiz ve bilinçsiz Müslümanlara evet diyebilirler, Ama İslâm’a evet diyemezler. İyi de İslam bütün ihtişamıyla ortada iken onun güzelliklerini göremiyorlar mı? Görenler var tabii. Onlar da ya Müslüman oluyorlar ya da saygıda kusur etmiyorlar.

Bizi İslam ile yücelten Allahımıza hamd ederiz. Bizleri İslamî çizgide yaşayan ve Cennetliklerden olarak can veren kullarından kılsın.

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.mirathaber.com/almanlar-islama-nicin-hayir-demis-7-5423h.html


Back To Top