16 Ocak 2019 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook - Twitter - Instagram - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

12»
 • Atasoy MÜFTÜOĞLU
 • Yeryüzü Bilincine Yabancılaşmak
  "İslami bilincin, dışarıdan, kolonyalist bilgi-kültür, içeriden de batınî bilgi-kültür tarafından sömürgeleştirilmesi sebebiyle bugün, İslam toplumları/kültürleri İslami bir toplum ve İslami bir tarih inşa’sı konusunu konuşmaya cesaret edemiyor. Bu durum, İslami bilincin, düşüncenin, algının büyük bir krz içerisinde bulunduğunu gösterir"

  25 Aralık 2018 Salı 15:27 Devamını Oku →
 • Müslüman aydınlar pragmatizme yöneliyor!*
  Günümüz dünyasında, maddi dünyanın araçsal öncelikleriyle, ırkçı-ideolojik önceliklerin belirleyiciliği, hükümranlığını sürdürüyor.

  27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:38 Devamını Oku →
 • Zihinsel-Ruhsal Kuraklık ve Çölleşme
  "Günümüzde, İslam kesimlerin, İslami sivil toplum kuruluşlarının, Müslüman aydınların-gazetecilerin, akademisyenlerin, eleştirel anlamda İslami sorumluluklar almaları gerekirken, devlet çıkarları adına, devlet telkinleri-propagandası doğrultusunda tercihler yaparak, milliyetçiliğe-sağcılığa ikna edilmeler, milli’leştirilmeleri, yerlileştirilmeleri, İslami tercihlerini siyasal konjonktüre göre askıya alabilmeleri, zihinsel-ahlaki kuraklık ve çölleşmeyle yakında ilgilidir."

  08 Mayıs 2018 Salı 14:42 Devamını Oku →
 • Ortak Bir Bilinç Gündemi Oluşturmak
  İslami yorum ve yaklaşımlara hayat hakkı tanımayan çok kibirli ve çok kaba kimi kesinlikler sebebiyle, kendi fikirlerimize duyduğumuz inancı gereği gibi savunamıyoruz. İslamı, seküler/liberal algılar tarafından kabul edilebilecek bir çerçeve içerisinde konuşmaya ve yazmaya çalışıyoruz. Üzerine yazılar yazdığımız, konuşmalar yaptığımız, ancak uğrunda hiçbir fedakarlık yapmadığımız İslam’ı, ciddi’ye almadığımız ne yazık ki farkedemiyoruz.

  10 Nisan 2018 Salı 17:08 Devamını Oku →
 • Kötülerin galibiyeti, iyilerin bilinçsizliği
  Bizler, Müslümanlar olarak bugün, önce sömürgeleştirilen, sonra da fethedilen bir zihin dünyasının izin verdiği ölçüde İslami çalışmalar yapıyoruz. Zihinsel anlamda mülksüzleştirilen, zihinsel muhacerete mahkûm edilen Müslümanlar, maruz kaldıkları bu zihinsel mahrumiyet sebebiyle bugün zihinsel özgürlük, entelektüel özgürlük,ontolojik özgürlük mücadelesini gümdenlerine alamıyor. Karşı karşıya bulunduğumuz epistemik şiddet sebebiyle sözcükler tarafından kuşatılıyor, kısıtlanıyor ve baskılanıyoruz.

  12 Ocak 2018 Cuma 10:03 Devamını Oku →
 • Sorulması Gereken Soruları Sormamak
  İslâmî kendiliğe, farkındalık ve bilince, gerçeğin tamamını öğrendiğimizde, gerçeğin tamamını öğrettiğimizde, gerçeğin tamamını eksiksiz olarak söylediğimizde-açıkladığımızda ulaşacağız. Gerçekliğin tamamını söylemezsek, bu konuda kişiliklermizin tamamlanmadığını, ahlâkî zaaflarla malûl bulunduğumuzu gösterir. Konjoktürel nedenlerle gerçeğin tamamını söyleyememek, hayatî sorumlulukları terk etmek/ertelemek anlamı taşır.

  07 Aralık 2017 Perşembe 16:04 Devamını Oku →
 • Nevrotik İddialar

  31 Ekim 2017 Salı 13:14 Devamını Oku →
 • Bilinçsiz süreçler, pragmatik savrulmalar
  Günümüzde Müslümanlar olarak bilinç düzeyinde çok ciddi kırılmalar, bunalımlar yaşıyoruz. Yeni bir bilinç çerçevesi ve sistematik bir program üzerinde çalışmamız gerekirken, devlet ve iktidar diliyle konuşuyor, ulus-devletin siyasal bir yabancılaşma biçimi olduğunu hatırlamıyoruz.

  04 Ekim 2017 Çarşamba 11:53 Devamını Oku →
 • Büyük özgürlükler-küçük özgürlükler
  Müslümanlar için gerçek anlamda özgürlük, yabancı bir modele, dünya görüşü ve hayat tarzına mecbur-mahkum olmama özgürlüğüyle, İslami anlamda yapabilme-inşa özgürlüğüne sahip olmakla birlikte başlar. Batılı seküler bir modele mecbur olmak, İslami bir modeli inşa edememek kronik bir bağımlılıkla malûl bulunduğumuzu gösterir. Bu bağımlılığın bir kader olmaktan çıkarılması gerekir.

  07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:41 Devamını Oku →
 • Engin gönüllülükten engin çıkarlara
  Üstad Atasoy Müftüoğlu'nun İslami Analiz'deki yeni yazısı...

  24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:32 Devamını Oku →
Back To Top