19 Mart 2018 Pazartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook - Twitter - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

 • Atasoy MÜFTÜOĞLU
 • Kötülerin galibiyeti, iyilerin bilinçsizliği
  Bizler, Müslümanlar olarak bugün, önce sömürgeleştirilen, sonra da fethedilen bir zihin dünyasının izin verdiği ölçüde İslami çalışmalar yapıyoruz. Zihinsel anlamda mülksüzleştirilen, zihinsel muhacerete mahkûm edilen Müslümanlar, maruz kaldıkları bu zihinsel mahrumiyet sebebiyle bugün zihinsel özgürlük, entelektüel özgürlük,ontolojik özgürlük mücadelesini gümdenlerine alamıyor. Karşı karşıya bulunduğumuz epistemik şiddet sebebiyle sözcükler tarafından kuşatılıyor, kısıtlanıyor ve baskılanıyoruz.

  12 Ocak 2018 Cuma 10:03 Devamını Oku →
 • Sorulması Gereken Soruları Sormamak
  İslâmî kendiliğe, farkındalık ve bilince, gerçeğin tamamını öğrendiğimizde, gerçeğin tamamını öğrettiğimizde, gerçeğin tamamını eksiksiz olarak söylediğimizde-açıkladığımızda ulaşacağız. Gerçekliğin tamamını söylemezsek, bu konuda kişiliklermizin tamamlanmadığını, ahlâkî zaaflarla malûl bulunduğumuzu gösterir. Konjoktürel nedenlerle gerçeğin tamamını söyleyememek, hayatî sorumlulukları terk etmek/ertelemek anlamı taşır.

  07 Aralık 2017 Perşembe 16:04 Devamını Oku →
 • Nevrotik İddialar

  31 Ekim 2017 Salı 13:14 Devamını Oku →
 • Bilinçsiz süreçler, pragmatik savrulmalar
  Günümüzde Müslümanlar olarak bilinç düzeyinde çok ciddi kırılmalar, bunalımlar yaşıyoruz. Yeni bir bilinç çerçevesi ve sistematik bir program üzerinde çalışmamız gerekirken, devlet ve iktidar diliyle konuşuyor, ulus-devletin siyasal bir yabancılaşma biçimi olduğunu hatırlamıyoruz.

  04 Ekim 2017 Çarşamba 11:53 Devamını Oku →
 • Büyük özgürlükler-küçük özgürlükler
  Müslümanlar için gerçek anlamda özgürlük, yabancı bir modele, dünya görüşü ve hayat tarzına mecbur-mahkum olmama özgürlüğüyle, İslami anlamda yapabilme-inşa özgürlüğüne sahip olmakla birlikte başlar. Batılı seküler bir modele mecbur olmak, İslami bir modeli inşa edememek kronik bir bağımlılıkla malûl bulunduğumuzu gösterir. Bu bağımlılığın bir kader olmaktan çıkarılması gerekir.

  07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:41 Devamını Oku →
 • Engin gönüllülükten engin çıkarlara
  Üstad Atasoy Müftüoğlu'nun İslami Analiz'deki yeni yazısı...

  24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:32 Devamını Oku →
 • Kendi kendilerini parçalayan putlar
  Zihinsel-seküler tahakkümün dili, Müslümanların İslam hukukunun müdahalesi dışında, maneviyatçılık ve mistisizmle ilgilenmelerini öneriyor. Neoliberal demokrasi putu bugün parçalanırken Müslümanlar olarak hatırlamamız gereken çok önemli bir şey var: Putları biz Müslümanlar parçalamıyoruz, putlar kendi kendilerini parçalıyor.

  11 Mayıs 2017 Perşembe 16:36 Devamını Oku →
 • Geçmişin romantikleştirilmesi
  İdeolojik rekabetler, dünya görüşü rekabetleri, güç ilişkileri, çıkar farklılıkları, çıkarlara dayalı bencillikler, her durumda ayrılıklara neden olduğu için, özellikle güçsüz toplumlar için dünyayı ve hayatı yaşanılamaz hale getiriyor

  27 Mart 2017 Pazartesi 15:14 Devamını Oku →
 • Edilgen çaresizlikler
  Bugün, toplumumuzun seküler kesinliklerle ilgili hiçbir eleştirel farkındalığa sahip olmadığını hatırlamalı, seküler kesinliklerin meşruiyetlerini nereden aldıklarını sorgulamaya ve tartışmaya başlayabilmeliyiz.

  15 Mart 2017 Çarşamba 09:36 Devamını Oku →
 • Belirlenmiş ve şeyleştirilmiş bilinç
  Belirlenmiş ve şeyleştirilmiş bir bilince maruz kaldığımız için, bizler, Müslümanlar olarak, İslami meşruiyetin, otoritenin, iradenin ve egemenliğin tanınmadığı bir dünyada/toplumda, her şeyden önce, İslami meşruiyetin, otoritenin, iradenin, egemenliğin tanınması yolunda mücadele etmemiz gerekirken, böyle bir mücadeleyi hiçbir şekilde gündeme getirmiyor, kültürel muhafazakarlığı "din" haline getiriyor, İslam'ı içsel bir ortama, özel bir ilgi alanına taşıyoruz.

  10 Şubat 2017 Cuma 12:52 Devamını Oku →
Back To Top