20 Temmuz 2018 Cuma
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook - Twitter - Instagram - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

12»
 • Atasoy MÜFTÜOĞLU
 • Zihinsel-Ruhsal Kuraklık ve Çölleşme
  "Günümüzde, İslam kesimlerin, İslami sivil toplum kuruluşlarının, Müslüman aydınların-gazetecilerin, akademisyenlerin, eleştirel anlamda İslami sorumluluklar almaları gerekirken, devlet çıkarları adına, devlet telkinleri-propagandası doğrultusunda tercihler yaparak, milliyetçiliğe-sağcılığa ikna edilmeler, milli’leştirilmeleri, yerlileştirilmeleri, İslami tercihlerini siyasal konjonktüre göre askıya alabilmeleri, zihinsel-ahlaki kuraklık ve çölleşmeyle yakında ilgilidir."

  08 Mayıs 2018 Salı 14:42Devamını Oku →
 • Ortak Bir Bilinç Gündemi Oluşturmak
  İslami yorum ve yaklaşımlara hayat hakkı tanımayan çok kibirli ve çok kaba kimi kesinlikler sebebiyle, kendi fikirlerimize duyduğumuz inancı gereği gibi savunamıyoruz. İslamı, seküler/liberal algılar tarafından kabul edilebilecek bir çerçeve içerisinde konuşmaya ve yazmaya çalışıyoruz. Üzerine yazılar yazdığımız, konuşmalar yaptığımız, ancak uğrunda hiçbir fedakarlık yapmadığımız İslam’ı, ciddi’ye almadığımız ne yazık ki farkedemiyoruz.

  10 Nisan 2018 Salı 17:08Devamını Oku →
 • Kötülerin galibiyeti, iyilerin bilinçsizliği
  Bizler, Müslümanlar olarak bugün, önce sömürgeleştirilen, sonra da fethedilen bir zihin dünyasının izin verdiği ölçüde İslami çalışmalar yapıyoruz. Zihinsel anlamda mülksüzleştirilen, zihinsel muhacerete mahkûm edilen Müslümanlar, maruz kaldıkları bu zihinsel mahrumiyet sebebiyle bugün zihinsel özgürlük, entelektüel özgürlük,ontolojik özgürlük mücadelesini gümdenlerine alamıyor. Karşı karşıya bulunduğumuz epistemik şiddet sebebiyle sözcükler tarafından kuşatılıyor, kısıtlanıyor ve baskılanıyoruz.

  12 Ocak 2018 Cuma 10:03Devamını Oku →
 • Sorulması Gereken Soruları Sormamak
  İslâmî kendiliğe, farkındalık ve bilince, gerçeğin tamamını öğrendiğimizde, gerçeğin tamamını öğrettiğimizde, gerçeğin tamamını eksiksiz olarak söylediğimizde-açıkladığımızda ulaşacağız. Gerçekliğin tamamını söylemezsek, bu konuda kişiliklermizin tamamlanmadığını, ahlâkî zaaflarla malûl bulunduğumuzu gösterir. Konjoktürel nedenlerle gerçeğin tamamını söyleyememek, hayatî sorumlulukları terk etmek/ertelemek anlamı taşır.

  07 Aralık 2017 Perşembe 16:04Devamını Oku →
 • Nevrotik İddialar

  31 Ekim 2017 Salı 13:14Devamını Oku →
 • Bilinçsiz süreçler, pragmatik savrulmalar
  Günümüzde Müslümanlar olarak bilinç düzeyinde çok ciddi kırılmalar, bunalımlar yaşıyoruz. Yeni bir bilinç çerçevesi ve sistematik bir program üzerinde çalışmamız gerekirken, devlet ve iktidar diliyle konuşuyor, ulus-devletin siyasal bir yabancılaşma biçimi olduğunu hatırlamıyoruz.

  04 Ekim 2017 Çarşamba 11:53Devamını Oku →
 • Büyük özgürlükler-küçük özgürlükler
  Müslümanlar için gerçek anlamda özgürlük, yabancı bir modele, dünya görüşü ve hayat tarzına mecbur-mahkum olmama özgürlüğüyle, İslami anlamda yapabilme-inşa özgürlüğüne sahip olmakla birlikte başlar. Batılı seküler bir modele mecbur olmak, İslami bir modeli inşa edememek kronik bir bağımlılıkla malûl bulunduğumuzu gösterir. Bu bağımlılığın bir kader olmaktan çıkarılması gerekir.

  07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:41Devamını Oku →
 • Engin gönüllülükten engin çıkarlara
  Üstad Atasoy Müftüoğlu'nun İslami Analiz'deki yeni yazısı...

  24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:32Devamını Oku →
 • Kendi kendilerini parçalayan putlar
  Zihinsel-seküler tahakkümün dili, Müslümanların İslam hukukunun müdahalesi dışında, maneviyatçılık ve mistisizmle ilgilenmelerini öneriyor. Neoliberal demokrasi putu bugün parçalanırken Müslümanlar olarak hatırlamamız gereken çok önemli bir şey var: Putları biz Müslümanlar parçalamıyoruz, putlar kendi kendilerini parçalıyor.

  11 Mayıs 2017 Perşembe 16:36Devamını Oku →
 • Geçmişin romantikleştirilmesi
  İdeolojik rekabetler, dünya görüşü rekabetleri, güç ilişkileri, çıkar farklılıkları, çıkarlara dayalı bencillikler, her durumda ayrılıklara neden olduğu için, özellikle güçsüz toplumlar için dünyayı ve hayatı yaşanılamaz hale getiriyor

  27 Mart 2017 Pazartesi 15:14Devamını Oku →
Back To Top