19 Eylül 2018 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Atatürkçülerin methettiği kitapta Atatürk zalim liderler arasında yer alıyor

Oda TV yazarı Atatürkçü Türker Ertürk, “Atatürk, dünya liderleri arasında kaçıncı sırada?” yazısında Atatürk’ü milyonlarca insanın ölümüne sebep olan zalim liderlerin başında gösteren “King of the Mountain” kitabının yazarına övgüler yağdırdı.
Atatürkçülerin methettiği kitapta Atatürk zalim liderler arasında yer alıyor
Türker Ertürk, 25 Eylül 2017 tarihli yazısında dünya liderlerinin belirli kıstaslar üzerinden değerlendirildiği Amerikalı Psikiyatri Profesörü Arnold Ludwigtarafından 2002 yılında kaleme alınan “King of The Mountain: The Nature of Political Leadership”(Dağın Kralı: Siyasi Liderliğin Tabiatı)kitabından yola çıkarak, Atatürk’ün sadece 20. yüzyılın değil gelmiş geçmiş en büyük devlet adamı olduğunu iddia ediyor. Ertürk, ilgili kitabın içeriğini ve gerçek mahiyetini bilmeden kitabın sadece puanlama yöntemine atıfta bulunarak, Atatürk hakkında şu sonuca varıyor:

“Yapılan bilimsel sıralamada, Atatürk 31 puanla ilk sırada yer alırken, Çin’in kurucusu Maove ABD Başkanı Franklin Roosevelt 30 puan, Sovyetler Birliği Başkanları Stalin29, Lenin 28, Fransa Cumhurbaşkanı De Gaulle 27, Hindistan’ın ilk Başbakanı Nehru 25, Tunus’un kurucusu ilk devlet başkanı Habib Burgiba 24, Küba lideri Fidel Castro ve İran’ın dini lideri Humeyni 23, İngiltere Başbakanı Churchill 22 puan almıştır. Osmanlı Devleti’nin 34. Padişahı II. Abdülhamit de 12 puan ile sıralamaya girmiştir. Sonuç olarak söylemek gerekirse; Atatürk yalnız ülkemiz, bölgemiz ve tüm İslam alemi için değil, aynı zamanda tüm dünya ve insanlık için de vizyon sahibi büyük bir liderdir…O, tüm zamanların insanlık aleminin parlayan yıldızlarından biri olmaya devam edecektir.”


ATATÜRKÇÜLER, ATATÜRK’Ü ZALİM LİDERLER ARASINDA GÖSTEREN KİTABIN İÇERİĞİNDEN BİHABER OLACAK KADAR GAFİLDİR

Arnold M. Ludwig isminde bir Amerikan psikiyatrist, kendi ifadesiyle bilimsel olmayan fakat alanın uzmanlarından ziyade genel okuyucuların merakını celbetmek maksadıyla siyasî liderlerin hayvanî/nefsanî/içgüdüsel karakterlerini maymunların davranışları üzerinden ölçtüğünü ve bu ölçümler sonucunda Atatürk’ü ilk sıraya yerleştirdiğini açıkça itiraf etmektedir. Zaten kitabın kapağına da başında bir kral tacı olan üzerine fiyonklu süslü/erotik bir kadın elbisesi kondurulmuş goril resmi konulmuş.

Metafor özelliği taşıyan bu çarpıcı resim ile aslında dünya liderlerinin birçoğunda anormal/sapkın özellikler bulunduğuna işaret edilmektedir. Buna rağmen Türker Ertürk gibi bazı gafil Atatürkçüler, dünya siyasî liderlerin arasında Atatürk, (bu hayvanî özellikler taşıması hasebiyle) birinci sırada gösterildiği için, bu kitabı ve yazarını öve öve bitiremiyor. Halbuki kitabın içeriğini bir bilseler ve Atatürk hakkında yazılanları bir okuyuverseler (İngilizce olduğu için okuyabilseler demeliydim herhalde), belki de dudakları uçuklayacaktır.

Atatürk, Bir Vizyoner Liderdi, Ancak…

Ludwig, kitabında Atatürk’ü gerçekten vizyoner liderler arasında değerlendirir. Peki vizyoner liderlerden ne anlıyor Ludwig? Ona göre vizyoner liderler, son sözün ve nihaî kararın kendilerine ait olmak şartıyla takım ruhu ile başkalarıyla birlikte uyumlu çalışabilir. Ancak kim olursa olsun kendilerinden üstün veya daha etkili konumda olup itirazda bulunanlar, kendi siyasî kariyerleri için bir engel teşkil ettiği için, kendileri açısından tehlikelidir ve bundan dolayı da etkisiz hâle getirilmeleri gerekir. Vizyoner liderler, mevcut yapıya karşı antagonist (düşmanca) bir tavır alır fakat gücü ellerine geçirdikleri andan itibaren hiçbir muhalif görüşe tahammülleri olmaz. Güçlü olduklarında ise tıpkı erkek maymunlar gibi daha çok sorumluluk üzerine alır, sağladıkları avantajlarla “alfa erkek” rolünü üstlenir ve böylece tartışmasız tek otorite makamı olurlar.

Bu bağlamda Ludwig, kitabında bir misal olsun diye millî mücadele döneminde Atatürk ile Halide Edip (Adıvar) arasında bir karargâhta geçen tartışmalı bir olayı zikreder. Buna göre Atatürk, bir komutan edasıyla, “Emirlerime herkes itaat edecek!” der. Bunun üzerine Halide Edip “Ben de mi?” der. Atatürk, sert bir tonla “Siz de hanımefendi!” diye cevap verir. Geleneksel formata uymayan ve açık sözlü olan Halide Edip, kendi fikirlerine saygı gösterilmediği için, bu söze alınır, Atatürk’e küsüp karargâhtan ayrılır ve neredeyse tamamen yalnız bir dönem geçirir.

Bu anekdot ile Ludwig, Atatürk’ün başkalarının fikirlerine saygı göstermediğini ima eder. Dolayısıyla vizyoner liderlerin dünyasında totaliterleştirilmiş bir toplumda plüralizm (çoğulculuk), farklılık veya şahsîlilik olmaz. Ludwig’e göre Atatürk de tıpkı “Devlet Benim” yaklaşımına benzer bir şekilde halkına “Ben Sizin Rüyanızım” demiş ve böylece bütün vatandaşların ortak rüyasını görmüş ve bu uğurda mücadele etmiştir.

Kitapta Atatürk, Seri Katillerle Birlikte Anılır

Ludwig, mezkur kitabında her nedense vizyoner liderleri tiranlarla (zalimlerle) hemen hemen aynı anlamda kullanır. Aralarında sadece niyet farkına bağlı olarak iki ayrı özellikten bahseder. Buna göre vizyoner liderler, tiranlardan farklı olarak toplumları baskı altında tutarken ve muhalif bildiği insanları öldürürken, bunu rasyonel olarak bir ideal uğruna yapar. Ayrıca vizyoner liderler, şekillendirmek/yaratmak istedikleri toplumların kendi ütopik dünya görüşlerine genelde halkçılık adına uymaları için baskı kurar. Tiranlar ise bu despotizmi hiçbir gaye gütmeksizin halkın kendilerine sadece itaat etmeleri için yapar. Böylece kitapta vizyoner liderler, bir çırpıda sosyal mühendisler, ütopyalı sosyalistler ve seri katiller olarak değerlendirilir ve bu kategorideki örnek isimler arasında Hitler, Mao, Mussolini ve Stalin ile beraber Atatürk de yer alır.

Velhasıl

Bazı cahil Atatürkçüler tarafından methedilen mezkur kitapta vizyoner liderlerin özel hayvanî karakterlerini ve sosyal/cinsel sapkınlıklarını ortaya koymak adına özellikle Atatürk üzerinden o kadar çok acayip malumatlar verilir ki, bunları burada tek tek belirtmenin edep dışı olduğunu düşünüyorum. Türk milleti adına utanç verici olan durum ise, bu menfî özelliklerinin en fazla Atatürk’te olduğu iddiasıdır. Bunun için bu kitapta Atatürk, bu menfî özellikleriyle sadece vizyoner liderlerin değil bütün diğer lider tiplerinin içinde birinci sırada yer almaktadır.

Kitap, ne kadar ciddiye alınabilir, onu artık okuyucu karar vermelidir. Ancak Atatürkçüler, kitapta Atatürk hakkında bu kadar menfî ifadeler yer aldığını bilseler, değil bu kitaba övünerek atıfta bulunmak, Türkçeye tercüme edilmesini ve okunmasını dahî yasaklamak ister. Atatürkçü kardeşlerimiz, bu aydınlatmalarımdan sonra bana halen ‘Hayır, yanılıyorsun, bu kitapta Atatürk, en olumlu yönleriyle dünya liderlerinin başında gösteriliyor. Bu kitabın Türkçeye tercüme edilmesinde ve halkımız tarafından okunmasında bir sakınca yoktur’ diyebilir mi?

Ali Fuat AKÇAPINAR
http://www.mirathaber.com/ataturkculerin-methettigi-kitapta-ataturk-zalim-liderler-arasinda-yer-aliyor-9-2034h.html


Back To Top