All for Joomla The Word of Web Design

Yazar Arşivleri: Sadık USLU

Altına Dayalı İktisadi Sistem Üzerine

Altın; paranın, menkul değeri ile itibari değerinin en yakın olduğu ve tarih boyunca en uzun süre kullanıldığı maden cevheridir. Değerleme kolaylığı nedeniyle toplumlar parayı, altın ve gümüş gibi kıymetli madenlerden üretmeyi tercih ediyorlardı. İnsanlar temel ihtiyaçlarının çoğunu doğal yollardan, ücret ödemeden karşılayabildiklerinden daha hacimli ekonomik faaliyetlerinde altın-paranın değer saklama fonksiyonundan yararlanabiliyorlardı. Toprağa bağlı yaşam biçimlerinde […]

Kadere imanın şartı, “Mizan”ı korumaktır.

İnsanoğlu, ne zaman ki; kadere iman etmeyi reddetti, o zaman helak olmuştur. “Ve eğer Allah onların hayrı acele istemeleri gibi insanlara şer için acele etseydi, elbette onların ecelleri yerine getirilirdi (kaza edilirdi). Fakat (hayatta iken) Bize ulaşmayı dilemeyen kimseleri, isyanları içinde şaşkın bırakırız.”(Yunus Suresi 11. Ayet) Bilimin hakikat karşısındaki acziyetini “Batılın gayba gıybeti” başlıklı ilk […]

Konkordato ve Bozulan Ödeme Zinciri

Konkordato, borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını ve mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir indirimle veya vadeye yayarak alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin onayıyla taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşmadır. Sabah  gazetesi yazarı Hazal Ateş konkordatoyu;“Ekonomide dengelenme sürecini başlatırken, 3 yıl aradan sonra cari fazla veren […]

Varlığın Sahibi Kim?

Varlık aleminin en küçük parçacığı 1 Planck uzunluğundadır. Bu uzunluğun altında kalan değerler için, fiziken yok denir. Çünkü; bu ölçünün altı, varlık boyutunu/alemini kapsamaz. Bu nedenle, astro-fizikçiler var olduğumuz evrenin parçalı bir yapıya sahip olduğu konusunda hemfikirlerdir. Böylece; fiziki manadaki, varlık kavramının karşıt/zıt anlamına yokluk denmiştir. İnançsızlığın temeli: Allah’ın esas varlığına muhalif, dar bir yaklaşımla […]

Batılın gayba gıybeti: Artırılmış gerçeklik – 1

Son günlerdeki Blockchain Matematiği üzerine yazmış olduğum yazıların insicamından olacak ki; 18 yıl önce okuduğum bir kitaptan birebir notunu aldığım, Laplace’nin şu sözü aklıma geliverdi. “Eğer biz evreni meydana getiren bütün noktaların durumunu ve hareketlerini bilseydik; aklımız da bunları bir denkleme sokacak kadar güçlü olsaydı geçmişi ve geleceği kolayca hesaplayabilirdik.” Elbette, ileri bir iddia. Bunu, […]

Müslüman “Blockchain Matematiği”ni nasıl kurgulamalı? – 3

Günümüze değin, belli bir merkezi referans alarak uygulanmakta olan bloksistemlerinkarakteri dikine belli bir ana gövdeye bağlılığı/bağımlılığı üzere çalışır. Bu sistemler; blok, blok zincir, merkezi blok zincir ve genel merkezci blok zincir sistemlerşeklinde sıralanmıştır. Bu güne kadar, muhasebe ve vergi uygulamaları sistemi kültürü içinde uygulanagelmiş kayıt matematiği, kabaca fraktal bir geometri içerir. Bir işletme içerisindeki hesaplar […]

Müslüman “Blockchain Matematiği”ni nasıl kurgulamalı? – 2

“Siberpunk” diğer adıyla Siber çılgınlık, “yüksek teknoloji, düşük yaşam” anlamında kullanılan bilimselliğin alt kültürü olarak tanımlanır. Bu bağımlılık, bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği; ancak, toplumların geniş bir kısmının yaşam kalitesinin çok düşük olduğu bir dünya kültürüdür. Bilim ve teknoloji ileri seviyedeyken, refahın alt düzeyde seyretmesi, mutlak teknolojinin aksine, kullanıcı teknolojisine bağlanmıştır. Kullanıcı teknolojisidemek, topluma arz […]

Müslüman “Blockchain Matematiği” ni nasıl kurgulamalı – 1

Blok sistemler bildiğimiz anlamıyla “blok”dediğimiz kayıtlardır. Bunu, bir defter bloğu gibi düşünürsek, her kayıt bir sayfada yettiği satır adedince yazılır. Buna muhasebe sisteminde yevmiye kaydı diyebilirsiniz. Zaman içerisinde çalışanın bir günlük rızkı (helal alın teri)  için de bu ifade uygun görülmüştür. İlk zamanlar herhangi bir yedekleme, kopyalama gereği hissedilmemiştir. İnsanların, henüz akite ve sözleşmeye dayalı […]

Faize karşı Müslümanların Kripto Para aşkı

Önceki yazılarımda finansal sistemin döngüsel hata bildirimi yaptığını, dolayısıyla toplumda refah oluşturmasının mümkün olmadığına dair düşüncelerimi paylaşmıştım. Hani sürekli tekrarladığımız ve bir kısım iktisatçının hala hiç değinmediği Borca Dayalı Para Sistemiyok mu? Bu mekanizmayla, Finans Kurumlarının Mizan Hesaplarında sürekli görülen, takibe alınan alacaklar, peyder pey teminat ve ipotek hesaplarının bulunduğu Nazım Hesaplardan, Bilanço Hesaplarını ödünlerler.  […]

Sosyologlar ve STK’ların siyasette etkin rolü olmalı

Tüm ilimlerle ve ilim adamlarıyla temas konusunda hiçbir siyasetçi olmasın ki; sosyolojinin uygulama alanının dışında tasarruf etmemiş olsun. Siyasilerin, etki alanları içerisinde bulunan, uygulama alanı en geniş tabanlı yegane ilimdir sosyoloji. Öyle ki; insana dair kapsadığı alan bakımından, hiyerarşik düzende sıralandığında da bunu rahatlıkla görebiliriz. Sosyologların siyasiler tarafından by-pas edilmesi yerli ve milli manada çözüm […]