21 Ocak 2019 Pazartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Batı'nın bencilliği ve iki yüzlülüğünün temelleri

Gün geçmiyor ki, Batı'nın ahlak ve mantık dışı herhangi bir tavrı ve politikası ile karşılaşmayalım. Bu tavır, bir bakıma bizim için olumlu yöne de sahip. Çünkü, son on-onbeş yıldır yaşanan dünya çapındaki olaylarla, Batı'nın insanlık ve hak alanında sadece "çifte standard" değil, ikiden fazla standart içinde olduğunu söylemek lazım. Aslında böyle bir tavır ve anlayış, "standardı olmamak" demektir. Çünkü, standartların ve prensiplerin olmadığı bir dünyada "keyfiliğin" olacağı, herkesçe bilinmektedir. İnsanlık, her gün Batı'nın ruh dünyasının kirliliğini ve sapkınlığını yaptığı yanlış ve akıl dışı çabalarıyla görmeye devam ediyor.
Batı'nın bencilliği ve iki yüzlülüğünün temelleri
Batı'da Rönesans ve Reform hareketlerinden sonra, batı; bir yönüyle ilerlerken, bir yönü ile geriye doğru gitmiştir. Bilgi ve teknoloji alanında ileri hamleler içine giren batı, kilise ile birlikte yokluğa mahkum ettiği manevi dünyasını, yeni değer ve yol haritaları ile aklıyla oluşturmaya çalışmıştı. Bu konuda ilk hareket, Hümanizm idi. Hümanizma ile batı, eski Yunan'nın çok tanrıcılığına, daha doğrusu insanın keyfine ve hevesine uyan bir dine doğru yöneliyordu. Burada, kilisenin temsil ettiği Tanrı'yla bir hesaplaşma da vardı. Çünkü kilise, Tanrı adına batı insanının ruhi ve manevi dünyasını kontrol altına almış ve onu baskı altında tutmuştu. Böylece Hümanizm ile bir insanlık dini gündeme geliyor ve Ogüst Comte ise, bunu önce bilimsel, daha sonra da dini bir yapıya kavuşturuyordu.

Hümanizmden sonra, batı'nın yöneldiği ikinci kutsal'ı (!) Milliyetçilik idi. Hümanizmin, siyasi yönü ırkçı ve kendini merkez haline getiren egosetrik (ben merkezli) bir ideoloji olan Milliyetçilikti. Bu iki yaşama felsefesi de, sonuç olarak eşyayı kutsallaştıran ve onun için yapılacak her türlü eylem ve hareketi meşru sayan pragmatizm'e (menfaatçilik) yol açtı.

Yazının devamı için »»


Prof. Dr. Sami ŞENER
http://www.mirathaber.com/batinin-bencilligi-ve-iki-yuzlulugunun-temelleri-14-2565h.html


Back To Top