16 Ocak 2019 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Bir geleneğe yaslanmak II

Günümüzde geleneğin, özellikle düşünce hayatında birkaç asırdır önemli bir tartışma konusu olduğunu biliyoruz. Modernlik kendisini gelenek karşıtı olarak konumlandırdığından, gelenek bağlamında düşünce ve gündelik hayatta birkaç tavrın ortaya çıktığını görmekteyiz.
Bir geleneğe yaslanmak II
Birincisi, ciddi bir gelenek eleştirisinin ve hatta giderek gelenek karşıtlığının oluştuğunu gözlemledik. Öncelikle belirtilmelidir ki, gelenek eleştiriden uzak değildir ve hatta eleştirilmelidir. Bilhassa ilmi anlamda geleneksel müktesebâtımızın baştan itibaren bir kritiğe ihtiyacı vardır. Fakat bu geleneği değersizleştirmek üzerine kurulduğunda, bir müddet sonra temel yapının çöktüğünü de göreceksiniz. Meselâ; ülkemizde bilhassa 1980 sonrasında başlayan gelenek üzerine eleştirinin bir müddet sonra vardığı yer, gelenek karşıtlığı olmaya başlamış; gündelik hayatta gelenek pratikleri zayıflamaya başlamıştır. Bugün, komşuluktan mahalleye ve dostluklara kadar şikayet konusu ettiğimiz birçok konu açıkça bunun neticesi olarak görünmektedir.  

Bugün İslam düşüncesi üzerine konuşan herkes, öyle veya böyle bu geleneğin üzerinde durarak konuşmaktadır. Kültürel, toplumsal, siyasal vb. yaşam alanlarındaki bilgi ve eylemler sistemi ile en başta bu düşünceler kişide yerleşmiştir. Öte yandan, daha da önemlisi bugün Asr-ı Saadet’e dönmek ya da ilk dönemlerin İslam’ı şeklinde ortaya konulan kimi söylemlerde, ihmal edilen nokta, aradan geçen 1400 yıl ve ortaya konulan birikimleri dikkate almamaktır. Aslında Altın Çağ veya ilk dönem İslam’ı vurgusunun iki boyutunu hiç ihmal etmemek gerekir. Birincisi, Kur’an’ın indiği zamandaki anlamı, oluşturduğu yapıyı dikkate almak. İkinci boyut ise, bizler bugün yaşayan insanlar olarak Kur’an ve Sünnet’in üzerine Farabi’lerin Gazali’lerin vb. okumalar yaptıklarını ve bunların ürettikleri üzerinden de bugün İslam’ı konuşuyor ve anlamlandırıyor olduğumuzu da unutmamak.

Yazının devamı için »»


Prof. Dr. Mustafa TEKİN
http://www.mirathaber.com/bir-gelenege-yaslanmak-ii-14-1811h.html


Back To Top