19 Eylül 2018 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Borca Dayalı Para Sistemi'nden, Talebe Dayalı Para Sistemi'ne yönelişin adı: (Bitcoin)

Sanal para sistemleri ile ilgili yorumlarımızda; mevcut iktisadi yapının, feodal bir sürece girdiğinden bahsetmiştik. Mevcut borca dayalı sistem, varlığını koruyabilmek için, hakimiyeti elden bırakmadan, yeni bir para açılımı yapmak zorundadır. Sanal Para (Bitcoin), an itibariyle, dolara bağlı borca dayalı anlayışı koruyarak; sistemi farklı bir yaklaşıma devşirmekle meşguldür. Buradaki sanal para, basılı para tartışmaları kimseyi yanılgıya düşürmemelidir. Özünde aynı olan bu sistemler; şimdilerde, kendi madencileri (senyörleri) üzerinden senaryo edilerek, daha sonra meydana inecek politikacılar (şövalyeler) tarafından muhafaza altına alınacağının sinyallerini vermeye başladı bile.
Borca Dayalı Para Sistemi'nden, Talebe Dayalı Para Sistemi'ne yönelişin adı: (Bitcoin)
Yazının devamında, "Borca Dayalı Para Sistemi" teriminin yerine "BDPS" kısaltmasını kullanacağım.

Sanal Para Kurgusu ve dinamiği nasıl oluşturuldu?

Taktir edileceği üzere; “Borç almak ya da borç istemek”, talebin neden olduğu bir durumdur ve ikincil bir aşamadır. Yani önce talep edilir, sonra borç-alacak ilişkisi doğar. Öyleyse; talep etmek, borç almaktan daha kısa, kestirme ve kolay bir eylemdir, diyebiliriz.

O halde; borç isteme gereği olmadan, borçlanmanın bir önceki aşaması denilebilecek “Talep etme eylemi” yeni sistem için biçilmiş bir kaftan olacaktır. Üstelik; talebin yapılması, eldeki değerin artması için de olumlu bir etkendir. Değer artış/azalış paritesi bu şekilde kurgulanmıştır. Diğer bir ifadeyle, sanki; kazan-kazan yaklaşımı ile sistemin sübvanse edilebileceği vurgulanmak isteniyor. Dünya bu şekilde motive ediliyor.

Sosyal olarak bakıldığında ise; farklı statü ve sektörler iştahlandırılıyor. Bilişim sektörü yıllarca "hacker" modeli ile hırsızlığı yüceltmiş ve özellikle; devletler, bu yetenekli “hırsızları” istihbarat ve devlet kademelerine alarak ödüllendirmişlerdir.

Yazının devamı için »»


Sadık USLU
http://www.mirathaber.com/borca-dayali-para-sisteminden-talebe-dayali-para-sistemine-yonelisin-adi-bitcoin-3-1941h.html


Back To Top