17 Ocak 2019 Perşembe
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Bugün ulema var mı?

Ulema, aydın ve entelektüel gibi her üç kavram da bir bilgi otoritesini tanımlıyor. Fakat aktüel anlamda bu üç otoritenin nerede durduğu, toplumda ve özellikle Müslüman toplumlarda nasıl karşılıklarının olduğunu bugün ciddi olarak tartışmak lazımdır. Zira modernleşme süreci ile birlikte ulemanın konumunun zayıflaması, toplumsal yapıda varolan değişimler, bir yandan yeni bilgi otoritelerini öne çıkarırken, öte yandan geleneksel toplumun yapısal unsurlarını da değiştirmiştir.
Bugün ulema var mı?
Ulema, Müslüman toplumlarının bir otoritesini tanımlamaktadır. Müslüman toplum, özünde sivil bir yapı olarak belirir. Sivil alan, politik alanın dışındaki çok geniş bir alanı ifade etmektedir. Ulema da Müslüman toplumlarda sivil alanın içinde insanlara yol gösteren, tartışmalar yapan, ictihad eden bir varlık alanına sahiptir. Bu anlamda öncelikle belirtilmelidir ki, Müslüman toplumlarda kamusal alan tartışmaları bu sivillik içerisinde gerçekleştirilir. Ulemanın en belirgin özelliği ise, hem bilgi hem de amel boyutunu kendi şahsında toplamasıdır. Bizim bilgi tasniflerimizde yer alan ayrımlardan birisi de, nazari ve ameli hikmet ayrımıdır. Ulemadan da beklenen sadece bilgi vermesi değil, bu bilgilerin uygulamasının şahsında görülmesidir.

Ulema figürünün geçmişteki güzel örneklerinden birisi bana göre İmam Azam’dır. İmam Azam, bugünkü bilinen anlamıyla sadece fıkhi ictihadlar geliştiren bir kişilik değildir; kendi döneminin sosyal, siyasal, kültürel vb. sorunlarıyla da ilgilenmiş, bunlara yönelik tavırlar geliştirmiştir. Dolayısıyla İmam Azam’ın bugünkü batılı anlamıyla entelektüel bir tavrı da içinde barındırdığını görmek gerekir. Bu konuda kendisi resmi otoritenin baskılarına maruz kalmıştır.

Yazının devamı için »»


Prof. Dr. Mustafa TEKİN
http://www.mirathaber.com/bugun-ulema-var-mi-14-2213h.html


Back To Top