19 Eylül 2018 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Çağımız milli eğitim ilkeleri 1

Türkiye’nin ihtiyacı olan Milli Eğitim sıçramasında düşünülmesi gereken temel özellikler neler olmalıdır?
Çağımız milli eğitim ilkeleri 1
Çağımızda Türk Milli Eğitim sisteminin sahip olması gereken bazı kavramları ve ilkeleri ele alalım.

Milli olunması gereği

Eğitimde Türkiye merkezlilik, başta İslamiyet olmak üzere Türkiye’nin değerleri ve şartlarıyla, uyumluluk, vatanperver, imanlı, güvenilir, doğrusözlü, çalışkan ve ulusal hedefleri gözeten, sevgi ve saygı dolu insanların yetiştirilmesinin hedeflenmesi, Türkiye’nin konumu ve üzerindeki tarihsel yükü anlamış bireylerin ortaya çıkmasına izin veren bir müfredatın sağlanması, ahlaki değerlerin gözetilmesi, Türk toplumunun batıcı burjuva elitler ve muhafazakâr milli halk kesimi gibi iki ayrı kavme ayrışmasına engel olunması, Kuran bilgisinin ayrı bir ders değil müfredatın her alanına yayılmasıdır.

Materyalizme karşı savaşmak

Son iki yüzyılda tüm eğitim ve akademik müfredata yayılmış, Materyalist, Pozitivist, Darwinist, Freudçu, Sosyalist dinkarşıtı dogmalarla dolmuş ve milli olmayan eğitsel içeriğin, sistematik olarak manevi ve milli yönlerle uzlaşmış olarak yeniden yapılandırılması, Materyalist öğretinin bilinmesine rağmen buna verilen kesin cevapların da herkesçe yaygın olarak anlaşılmasının sağlanması, Materyalist dünya görüşün Türk müfredatındaki 150 yıllık hâkimiyetine son verilmesidir.

Mesleklere yönelmek

Ülkenin 2071 hedefleri dahilinde hızla kalkınması, dünyada ilk 10 ülke arasında girmesine yönelik olarak, gereken mesleklerin sadece bugünkü değil yüzyıl boyunca gelişmekte olacak yeni ve henüz yaygınlaşmamış kritik alanlarda bile meslek ihtiyacını tam karşılayacak nitelikte yetkinliklerin sağlanması hedefidir.

Yazının devamı için »»


S. Nazif KALAYCI
http://www.mirathaber.com/cagimiz-milli-egitim-ilkeleri-1-6-2018h.html


Back To Top