16 Ocak 2019 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Cemaatlere yönelik islami bakış nasıl olmalı?


Bize islamı getirenlere sırtımızı dönmeyelim

İslami hareket, İslam dinini toplumsal alanda yaşamayı ve yaymayı gaye edinen her türlü çalışmayı kapsar. Cemaat ve tarikatlar da bu maksatla yola çıkmış, kendilerine mahsus bir misyon ve yöntemle hareket eden gruplardır. Bu güzel amaç kulağa hoş gelse de sağlıklı bir zemine oturmayan İslami görüş ve düşünceler, aynı isim altında kimi zaman radikal gruplar olarak, kimi zaman dini siyasi gayelerine alet eden hareketler olarak, kimi zaman da toplumdan ayrı yaşamayı tercih eden İslami gruplar şeklinde kendini gösterir.
Cemaatlere yönelik islami bakış nasıl olmalı?
Bu çok çeşitliliğin arasında ideal bir tanım yapılacak olursa İslami hareket; İlkeleriniKur’an ve Sünnet ışığında belirleyen, her şeyden önce ahlaki yüksekliğe ve ahiret yurduna yatırım yapmaya öncelik veren, samimi niyetini örtülü eylemler altında değil de açık ve şeffaf bir şekilde hayata geçiren hareketlerdir. Bu tanımı daha da daraltmak gerekirse İslami hareketler, toplumdaki fertlerin ahiret hayatını daha da güzelleştirmeyi gaye edinerek onlara İslami ilkeler çerçevesinde hizmet için bir araya gelmiş gruplardır.

İslami Cemaatler Nedir, Ne Değildir?

İslami cemaatler, fertlerin dünyevi hayat ve menfaatlerinden daha çok ahiretlerini önceler. İslami hareketler bu tanımı hakkıyla yerine getirilebildiği ölçüde toplumun ‘dünyasını’ mamur etmeyi gaye edinen siyasete girme gibi bir yanlışa düşmezler. Çünkü onlar toplumun ahiretini mamur etmelidirler.

İslami cemaatler, sahih kaynaklara dayanaraktopluma mesajlarını iletirler. Bu tanımı yerine getirebildiklerinde müntesiplerini hurafe ve bid’atlarla kendilerine bağlamayı gerekli görmezler. Çünkü Kur’an ve Sünnet çizgisi onların yol rehberi olmalıdır ve bütün işlerini mühür sahibine değil de bu iki kaynağa göre ayarlamalıdırlar.

Samimi niyetlerle ortaya çıkan İslami cemaatler, faaliyetlerini kapı arkalarında ya da perdeli mekanlarda aldıkları kararlar ile gerçekleştirmeye çalışmazlar. “Bizim önceliğimiz Allah rızası olduğu için Müslümanın Müslüman toplumdan saklayacağı bir kararı olamaz” deyip olabildiğince net ve şeffaf bir şekildehareket etmeye çalışırlar.

İdeal İslami cemaatlerin yegane hedefi Allah rızasıolduğu için niceliğe ve güce önem vermezler. Ahiret için yatırım yapanların dünyevi güce ihtiyaç duymadıklarını, birçok peygamberin gönderildiği toplumda çok az sayıda insanla dini yaşadıklarını bilirler. Aksi halde nicelik için çaba sarfetmenin adam kayırma, torpil, haksız bir şekilde kurumlara sızma, yalan söyleme gibi birçok hayati ilkenin çiğnenmesine neden olacağını düşünürler.

İslami hareketler bu bilinçte olduğu müddetçe onların toplumu endişeye götürecek hiçbir zararı olmaz.

Yazının devamı için »»


Eyüp ENSAR
http://www.mirathaber.com/cemaatlere-yonelik-islami-bakis-nasil-olmali-14-1741h.html


Back To Top