20 Kasım 2018 Salı
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

CENNET'E GİRECEKLER


Günahkâr olsalar da Allah’a ortak koşmayanlar

Sahâbi Ebu Zer’in aktarımına göre Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdular:

- Rabbimden gelen bir elçi bana şu müjdeyi verdi: Senin Peygamberliğine inananlardan Allah’a ortak koş- madan ölen kişi Cennet’e girecektir. Ben de “Zina etse de, hırsızlık yapsa da mı?” diye sordum. Evet, zina etse de, hırsızlık yapsa da, cevabını aldım.(Müslim, Îman 163.)
Varlığı, birliği ve yaratıcılığına inanıldığı halde; hayatı yönlendirici temel kuralların Allah’ın Kitabı Kur’ân-ı Kerîm’den değil de örneğin yalnızca akıl ve bilimden alınması gereğine inanmak, Allah’a ortak koşmaktır. Mesela, Müslümanın İslâm’ın öngördüğü temel haklar ve özgürlüklerle ve onayladığı demokratik taleplerle çelişip çatışan maddeci sistemleri laiklik adına yürekten kabulü Allah’a ortak koşmaktır. Buradan hareketle Allah’a ortak koşmamayı hiçbir varlığı, kişiyi, ilkeyi, kurumu ve rejimi O’na ve O’nun emirleri ve yasaklarına üstün veya eş tutmamak olarak da tarif edebiliriz.
Peygamberimiz, Allah’a ortak koşmadan ölen kişilerin Cennet’e gireceğini müjdelemiştir.(Müslim, Îman 94.)
Allah, Kur’ân’da tövbe etmeden ölen kişilerin kendisine ortak koşulması dışındaki günahlarını doğrudan bağışlayabileceğini açıklamaktadır. Şartlarına uygun olarak yapılacak tövbenin kabûl edileceği ise vaad edilmektedir.(Bak. Nisa 48, Şûra 25) Ancak Allah, adaleti gereği tövbe edilmeyen günahlardan ötürü cezalandırabileceği için gecikmeden tövbe edilmeli, Cennet kapılarını açmalıdır. Bazı islâm alimleri, Allah’a ortak koşmadan fakat zina ve hırsızlık gibi günahlarına tövbe etmeden ölenlerin, Cennet’e ancak cezalarını çektikten sonra girebilecekleri görüşündedirler.
En doğrusunu Allah bilir.http://www.mirathaber.com/cennete-girecekler-44-3660h.html


Back To Top