20 Kasım 2018 Salı
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

CENNET'E GİRECEKLER


Didişip çatışmayanlar

Sevgili Peygamberimiz, erdemlerle değerler yurdu olan Cennet’in bağlantısına dikkatlerimizi çeken bir hadîslerinde, faziletli toplumcular olmamızı amaçlayarak bizleri şöylece yü- reklendirmişlerdir: “(Zulme onay verme dışında) haklı da olsa çekişip didiş- meyen-çelişip çatışmayan kişiye ortaklaşarak girilecek Cennet’in her hangi bir yerinde bir köşk verileceğine kefilim. Şaka da olsa yalan söylemeyen kimseye Cennet’in ortasında bir köşk verileceğine kefilim. Ahlâkı güzel olan şahsa ise Cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.”(Ebû Dâvûd, Edeb, Hüsnül-Hulk, Hn. 4167)
Bu hadîs yalan söylemememizi, dîni, ilmî, siyasî ve ekonomik tartışmalarımızı en güzel yöntemlerle yapmamızı ve özverili davranmamızı emreden Kur’ân âyetlerinin açıklaması gibidir. Yalanı yasaklayan Rabbimiz, doğru olmayı ve doğrularla birlikte bulunmayı da emretmektedir. Doğru sözlülerin işlerini düzelteceğini ve günahlarını bağışlayacağını da müjdelemektedir.(Hac, 31; Nahl, 125; Haşr, 9; Tevbe, 119; Ahzab 70-71.)
Görüleceği üzere Peygamberimiz somut kişilere değil, uzlaşmacı, doğru sözlü ve öz verili insanlara, bu güzel amelleri sebebiyle ilkeler üzerinden garanti vermektedir. Yaratılış özelliklerini koruyan insanların, yapabilecekleri bu ahlâkî amelleriyle Cennet’e girebilmeleri için, pek tabîi ki îmanlı olmaları, namaz ve zekât gibi temel görevleri de yapmaları gerekir.http://www.mirathaber.com/cennete-girecekler-44-3703h.html


Back To Top