20 Kasım 2018 Salı
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

CENNET'E GİRECEKLER


Dillerini ve cinsel organlarını koruyanlar

Allah’ın Resûlü Cennet’e girişle sonuçlanacak ameller dizisine şöylece açıklık getirmiştir: (Ey Mü’minler!) Kim bana iki çenesi arasındaki ağzını- dilini ve iki uyluğu arasındaki üreme organını, haram kılınan işlerden koruyacağına garanti verebilir ki ben de ona Cennet’e gireceği garantisini vereyim.(Buhârî, Hudud 19)
Allah’ın Resûlü bir soru üzerine de insanları en ziyade Cehenneme sürükleyecek günahların/suçların dille ve cinsel organla işlenecekler olduğunu açıklamaktadır.(Mişkâtül-Mesabih, Hn. 4832)

İslâm Dîni’nin îman esasları, emirleri ve yasaklarından birini aşağılayıcı, gericilik olarak niteleyici sözler, insanlara yönelik gıybet, alay, iftira, tehdit, sövme, jurnal… ve aşağılama dille işlenecek günahlardandır. Bunun gibi faiz, içki, kumar, fuhuş işletmeciliği, rüşvet, hırsızlık ve yetim malı yemek gibi haram yollarla kazanılanları yemek de ağız yoluyla işlenecek günahlardır. Nikâh dışı ilişki olarak zina, dost tutma ve eşcinsellik de üreme organının işleyeceği günahlardır. Özetlersek ağız-dil ve cinsel organla yapılabilecek günahların hepsi de orta ve büyük derecede günahlardır. Hak sahiplerinden helâllik alınarak tövbe edilmedikçe ilâhi adaleti harekete geçirecek bu günahlar, Cennet’e girmeyi engelleyebileceği gibi îmandan ederek Cehennem’e de yuvarlayabilir.http://www.mirathaber.com/cennete-girecekler-44-3704h.html


Back To Top