20 Kasım 2018 Salı
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

CENNET'E GİRECEKLER


Ana-babalarına ihsankâr olanlar

Ebû Umame anlatıyor:
“Bir sahâbi Allah’ın Resûlü’ne sordu:
- Ya Resûlellah! Anne-babanın çocukları üzerindeki hakkı nedir?
- Onlar senin Cennet’in ve Cehennem’indir. (Onlara itâat ve ikram Cennet’e girmene, onlara saygısızlık, ilgisizlik ve kırıcı muamele de, Cehennem’e düşmene sebep olur)”(İ. Mace, Edep 1)
Peygamberimizin, Kur’ân çizgisindeki “Ananın ayaklarına kapan. Cennet orada, ananın yanındadır,” şeklindeki sözleri ve görevlerini yapmış “Babanın rızasını Cennet kapısı“olarak niteleyen beyanları yukarıda sunulan hadisimizin anlamını pekiştirmektedir.(İ. Mace Hn. 2781)
Yüce Allah, önce kendi zâtına ibâdet edilmesini, sonra da ana-babaya, özellikle de anaya ihsan edilmesini emretmektedir.(İsra 23-24, Lukman 14-15, Ahkâf 15)
İhsan, Allah’a Onu görür gibi ibâdet etmek, yapılanı gü- zel yapmak ve iyilikte bulunmaktır. Bu anlamıyla ana-babaya ihsan, Peygamberimizin de açıkladığı üzere Cennet’e götürücü ameldir. Ana-babanın Kâfir olması bile onların evlâd üzerindeki haklarını düşürmez. Bu sebeple onları aşağılama, arzularını hiçe sayma, fakirlikleri ve yaşlılıklarında onları kaderlerine terk etme Cehennem’e götürücü en büyük günahlardandır.http://www.mirathaber.com/cennete-girecekler-44-3774h.html


Back To Top