14 Aralık 2018 Cuma
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Dağ köyündeki öğrencilere kitap dağıtıldı

Bitlis'te Süphan Dağı'nın eteklerinde bulunan Kışkılı köyündeki öğrencilere, VEDAŞ tarafından'Sosyal Sorumluluk Projesi' kapsamında kitap ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Dağ köyündeki öğrencilere kitap dağıtıldı
Bitlis'te  Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) İl Müdürlüğü ekipleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Adilcevaz İlçesi'ne bağlı Kışkılı Köyü'ndeki öğrencilere kitap hediye etti.

VEDAŞ Bitlis İl Müdürlüğü yetkilileri, Kütüphane Haftası dolayısıyla Adilcevaz'a 28 kilometre uzaklıkta bulunan, Süphan Dağı eteklerindeki Kışkılı Köyü'ndeki öğrencileri sevindirdi.


Yukarıdaki haber vesilesiyle “İslam medeniyeti ve kütüphane kültürümüz” meselesine kısaca değinmek istiyoruz.

İslam Medeniyeti temelini, Hz. Peygamberin Medine’ye hicret etmesine borçludur. Peygamber efendimiz Medine’ye hicret ettiğinde yaptığı ilk iş, şehrin merkezine mescit inşa etmek ve yakın bir yere çarşı kurmak olmuştur. Ayrıca mescidin içine; kimsesizlerin ve ilim öğrenmek isteyenlerin (Ashab-ı Suffe) barınabileceği bir alan da inşa etmiştir. Bu vesileyle İslam medeniyetinde kütüphane ve medreselerin kökeni; Mescidi Nevevi’deki Ashabı Suffe’nin talim örneğine dayanır, diyebiliriz.

İslam tarihinin halife-sultan merkezli anlatımının daha çok öne çıkması, İslam’ın inanç ve kültürel alanlarda yaptığı birçok değişimi görmemizi engellemektedir. Nitekim hayat sadece savaş veya barıştan ibaret değildir. İslam, Arabistan’dan sonra çok kısa bir süre içinde siyasi olarak birçok ülkeye yayılırken Suriye’de Bizans, Süryani kültürü yanında Grek felsefesiyle ayrıca Irak ve İran’da Zerdüşt dini ve birçok mistik kültür ile karşılaşmıştır. Buradaki kültürlerle yapılan mücadele birkaç asır sürmüştür. Bunun sonucunda birçok siyasi-dini mezhep ve mistik cemaatler oluşurken bugün de bu mezhep ve cemaatlerin devamı olan yapılanmaları müşahede edebilmekteyiz. Dünden bugüne oluşan dini-siyasi ve mistik cemaatleri bir bütün içinde görmek için İslam tarihini bir bütün olarak incelemememiz gerekmektedir. Bu konuda tarih bilincimizin pek de istenen düzeyde olmadığını vurgulamamız icap etmektedir.

 Medine’den alınan ilhamla birçok İslam merkezine ulu-merkez camiler, medreseler çarşılar, hamamlar ve kütüphaneler inşa edildi. Ortaçağ boyunca birçok ülkede eğitimle uğraşanların sayısı son derece az ve yazılı eserleri sınırlıyken İslam âleminde Müslümanların dini ve teknik ilimlere verdiği önem sonucunda on binlerce cilt tutan yazılı kaynak günümüze ulaşabilmiştir. Bu vesileyle Peygamberimizden önceki peygamberlerin hayatları hakkında az bilgi mevcutken Hz. Peygamberin hayatı ve İslam’ın 14 asırlık tarihi hakkında son derece zengin kaynaklara sahip bulunmaktayız. Bu konuda Müslümanların dini, felsefi ve teknik alanlardaki okumaya ve yazmaya verdiği önem kayda değerdir. Müslümanları bu mevzuda teşvik eden bazı ayetlerin ise: okumaya, ilim elde etmeye, kaleme ve onun yazdıklarına dikkat çeken (Alak:1; Taha:114; Kalem:1) ayetler olduğunu söyleyebiliriz.

Zamanla Kur’an kültürünün, siyer ve İslam tarihinin Müslümanların hayatında zayıfladığını bunun sonucunda ise özellikle son birkaç asırda bazı tıkanmalar yaşandığı bir gerçektir. Kapitalizmin de büyük etkisiyle hayatı anlık yaşamaya alıştırılmaktayız. Bunun önüne geçmenin bir yöntemi de kütüphaneleri her il’e ve ilçeye hatta hapishanelere dahi yaymak olmalıdır. Mümkün mertebe bu kütüphaneler camilere yakın yapılmalı. Bu vesileyle asli işlevlerini görmesi gereken camilerimiz hayatımızın merkezine daha çok yaklaşabilecektir. Bu kütüphanelerde birçok alanla ilgili temel eserler yer alırken İslam’la alakalı eserler de ihmal edilmemeli ve dini kitapların mitolojilerle yan yana koyulmamasına da ayrıca dikkat edilmelidir. Böylece tüm sorunlarımız bitmese bile en azından birbirimizi daha iyi anlayıp tartışma seviyemizi yükselteceğimiz umulur.

Ahmed FIRAT
http://www.mirathaber.com/dag-koyundeki-ogrencilere-kitap-dagitildi-9-428h.html


Back To Top