11 Aralık 2018 Salı
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Cemaat ve tarikatlere bakış açımız

I. İndirgemecilik
a. Dini anlamada aklı yegane kriter kabul etmek/Dine pozitif anlayışla yaklaşmak
b. Batınî yorumları zahire tercih etmek
c. Rüya, keşif, ilham ve sezgiyi kesin delil olarak göstermek
d. Uydurma deliller üzene hüküm kurmak veya delil üretmek
e. Dini bir mezhebin görüşleri ile sınırlamak/Bazı alim ve velilerin görüşlerini yegane dini yorum görmek
f. Klasik kitaplardaki metinleri nas gibi görmek veya nassın önüne geçirmek


II. Dinde Otoritelik İddiası
a. Mehdi, mesih ve halife gibi kurtarıcılık iddiasında bulunmak 
b. Peygamber, sahabe ve geçmiş ulemanın rolünü yok saymak ve kendisini hüküm merci olarak sunmak
c. Gizli güçleri olduğunu iddia etmek
d. Cinlerle veya uzaylılarla irtibatlı olduğu iddiasında olmak
e. Falcılık, rüya yorumculuğu, istihare ile istismarlarda bulunmak

III. Modern Yaşama Biçimiyle Tam Uyumlu veya Tam Zıt bir Görüntü
a. Modern hayatın bütününü dine uygun bulma / Modern hayatı tümüyle dine zıt görme
b. Görüntü ve şekli öne çıkarma: Özellikle giysi ve davranışlar
c. Dini olanı ticarileştirme: Hz. Peygamber’e ait olduğu iddia edilen değerleri satış malzemesi yapmak

IV. Dikkat Çekme Arayışı
a. Aşırı fikirleri dillendirme veya abartılı söylem ve eylem ortaya koymak
b. Muhalifleri ile sürekli çatışma arayışı içinde olmak
d. Sataşma ve saldırı üslubunu öne çıkarmak

V. İnsanların Beklentilerini ve İhtiyaçlarını İstismar Etme
a. Sahte icazet, sertifika ve diploma vermek
b. Zenginlik, şifa dağıtma, beladan kurtarma vaadinde bulunmak
c. Kurtuluş vaat etme: kolay yoldan cennet girme müjdesi vermek
d. Cehennem ve kabir azabı ile tehdit etmek
e. Günah psikolojisine sokmak: Küfre, şirke ve günaha düşme ile korkutmak
f. Tekfir: Kafir saymak suretiyle dışlamak

VI. Irkçılık, Mezhepçilik ve Grupçuluk
a. Dini belli bir ırkın anlayışı olarak görmek
b. Bir mezhebi öne çıkarmak ve mezhep görüşleri üzerinden insanları yargılamak
c. Grup liderinin anlayışını din olarak sunmak

VII. Gençleri ve Cahil Kesimi Hedef Seçme
a. Gençlerin duygularını istismar etmek
b. Aşırı güven/cesaret ve heyecan yüklemesi yapmak
c. Cahil kesimin bilgisizliğinden yararlanmak
d. Dinin aslından olmayan veya dinde önemi olmayan hususları öne çıkarmak
e. Bidat ve hurafe savunuculuğu yapmak
f. Dinin önceliklerini göz ardı etmek

Dini HABERLER
http://www.mirathaber.com/dini-haberler-cemaat-ve-tarikatlere-bakis-acimiz-147-2899y.html


Back To Top