10 Aralık 2018 Pazartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Şerife hanımın oğlu ve sorusu:

“HRİSTİYANLAR VE DİĞER DİNLERE MENSUP OLANLAR NEDEN DİREK CEHENNEME GİDECEKLER? MADEM ALLAH ONLARIN CEHENNEMLİK OLDUKLARINI BİLİYOR, NİÇİN YARATTI ONLARI? YENİ DOĞMUŞ MÜSLÜMAN OLMAYAN ÇOCUKLARIN SUÇU NE?”

Şerife hanımın oğlu ve sorusu:

“Selamünaleyküm hocam paylaşımlarınızı takip ediyorum ve istifade ediyorum. Allah razı olsun, ilminiz daim olsun.
Hocam, 17 yaşında bir oğlum var, ellerinizden öper. Geçen sahurda bir soru sordu. Soru şu:
"Anne biz Müslümanız, dinimize göre Müslümanlar amelleri karşılığı cennet veya cehenneme girecekler. Günahkâr Müslümanlar imanlarını son nefeste kurtardıkları takdirde sonun da yine cennete girecek, ama Hristiyanlar ve diğer dinlere mensup olanlar da kendi inanışlarını ve kendi kitaplarını hak görüyorlar. İslâm’ı benimsemiyorlar. Peki onların suçu ne? Neden direk cehenneme gidecekler? Madem Allah onların cehennemlik olduklarını biliyor, niçin yarattı onları?
“Yeni doğmuş Müslüman olmayan çocukların suçu ne?” … gibi sorular sordu. Ben bir şeyler söyledim, ama pek tatmin olmadı. Hafizanallah ortam çok kötü gençler de maneviyat yok denilecek kadar az, Ateistlik almış başını gidiyor, sapkınlık son safhada. Korkuyorum hocam evlatlarımızın dalalette olup ahiretlerini kaybetmelerinden korkuyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum.”


CEVAP:

Öyle bir soru ki bu, bir soru içinde çok sorular var. Benim bu soru içinden çıkardığım sorular şunlar:

1-Hristiyanların ve diğer dinlere mensup olanların kendi inanışlarını hak görme hakları var mı?

2-Diğer din mensuplarının İslâm’ı benimsememe gibi bir lüksleri var mı?

3-Kur’an’ın indirilmesinden sonra, Hıristiyan ve Yahudilerin kendi kitapları diye bir kitapları kaldı mı?

4-Onlar, kendi inançlarını hak görüyorlar ve öyle yaşıyorlarsa suçları ne? Neden direk cehenneme gitsinler?

5-Madem Allah onların cehennemlik olduklarını biliyor. Öyleyse niçin yarattı onları?

6-Yeni doğmuş Müslüman olmayan çocukların suçu ne?


Şimdi bu sorulara teker teker cevap verelim:

1-Hıristiyanların ve diğer dinlere mensup insanların kendi inanışlarını hak görme hakları yok. Çünkü hak ve doğru bir tanedir, o da Allah’ın belirlediğidir. Allah o hakkı belirlemiştir. Onun adı İslamiyet’tir. İslamiyet’ten önce cahiliye müşriklerinin de bir inanışları vardı. Buna rağmen Allah, yeni ve hak bir din, doğru bir inanış tarzı gönderdi. Onun adı yukarda ifade ettiğimiz gibi İslamiyet’ti. Allah herkesten bu inanış tarzını kabullenmesini istedi. İnananlar Müslüman oldu, inanmayanlar müşrik, Hıristiyan ve Yahudi gibi önceki adlarıyla kaldı. İslamiyet, Müslümanların icadı değil, o tamamen Allah’ın nizamı, sistemi ve düzenidir. Müslümanlar, Allah’ın gönderdiği dini kabul ettikleri için Müslüman adını aldılar. Çünkü İslamiyet’i tercih edenlere bu adı veren Allah’dı.[1]

2-İster Yahudi, İster Hıristiyan, ister Putperest, ister Ateist, ister Deist olsun hiç kimsenin İslam’dan başka bir inanışı seçme gibi bir lüksü ve hakkı yoktur. Allah, yarattığı her insana akıl vermiş ve iradesinde serbest bırakmıştır: “Dileyen inansın, dileyen inkâr etsin.”[2]Diye. Bununla beraber Allah, İslam’dan başka bir dine, bir inanışa razı olmadığını da çok net bir şekilde ortaya koymuştur.[3]Ne tür bir insan olursa olsun herkes, Allah’ın kuludur. Kul, Allah’ın rızasına aykırı olanı tercih edemez. Allah’ın gönderdiği İslamiyet’e uyan mümin olur, cennete gider, ebediyyen cennette kalır. İnanmayan kâfir olur, cehenneme düşer. Hem de ebediyyen cehennemde kalır.

3-Kur’an’ın indirilmesinden, din olarak da İslamiyet’in insanlığa takdim edilmesinden sonra Hıristiyan ve Yahudilerin kendi kitapları gibi bir kitapları kalmamıştır artık. Allah Kur’an’ı göndermekle, ondan önce gönderdiği kitapların (Tevrat ve İncil’in) hükmünü kaldırmıştır. O kitaplar kendi devirlerinde Kur’an gibiydi, o devirde yaşayanların onlara inanmaları, onlara göre amel etmeleri farzdı. O zaman bu farzı yerine getirenler cennetlikti, getirmeyenler de cehennemlikti. Zamanımızda ve kıyamete kadar geçecek bütün zamanlarda ise, onların hepsinin yerini Kur’an almıştır. Kıyamete kadar geçerli olan tek ve hak kitap Kur’an’dır, son ve hak peygamber de Hz. Muhammed’dir. (sav) Bu Kur’an ve bu Peygamber, Hıristiyanların da, Yahudilerin de, Ateistlerin de kısaca bütün insanlığın kitabı ve peygamberidir. Allah’ın muradı budur ve rızası da bu kitaba ve bu peygambere inanmaya bağlıdır.

4-Hıristiyan ve Yahudilerin suçu, Allah’ın istediği gibi inanmamaları ve Müslüman olmamalarıdır. Bundan daha büyük suç var mı? Allah’ın kulu oldukları halde Allah’ın emrini dinlemiyorlar. Allah’a inansalar da İslamiyet’in diğer iman esaslarına inanmadıkları için Allah’a inanmaları bir şey ifade etmeyecektir. Günahın telafisi mümkün, ama kökten inkârın, imansızlığın telafisi mümkün değil. Allah, hiç kimseyi cehennemlik olarak, gayr-i müslim olarak, Yahudi, Hıristiyan ve kâfir olarak dünyaya getirmiyor. Herkes, Müslüman ve cennetlik olarak dünyaya geliyor. Erginlik çağına kavuştuktan ve aklı ermeye başladıktan sonra İslamiyet’te kalanlar ve onu yaşayanlar öldükten sonra cennete gönderilmekte,[4]İslamiyet’ten sapanlar ve onu yaşamayanlar da cehenneme sevk edilmektedirler.[5]Hadis-i Şerifte bu manayı te’yiden şöyle buyurulmuştur: “Her doğan çocuk fıtrat üzere (günahsız ve Müslüman) doğar. Sonra anne babası onu ya Yahudi, ya Hristiyan ya da Mecusi yapar.”[6]

5-Allah’ın olmuşu, olanı ve olacağı bilmesi Allah’ın olmazsa olmaz özelliğidir. Ancak, Allah’ın geçmişi, hali ve geleceği bilmesi kimseyi cennetlik veya cehennemlik olmaya zorlamıyor. Cennetlik veya cehennemlik olmayı tercih kulun iradesiyle alakalı bir şeydir. Kul cenneti istiyor, ona göre çalışıyorsa Allah cenneti veriyor. Cehennemi istiyor, ona göre çalışıyorsa cehennemi veriyor.

6-Yukarda da ifade ettiğimiz gibi dünyaya gelen her çocuk Müslüman olarak geliyor. Yahudilerin, Hıristiyanların ve Mecusilerin çocukları dahi, buluğ çağına erinceye ve aklı kesinceye kadar, temizdir, günahsızdır, Müslümandır. Buluğ çağından önce ölen bütün çocuklar cennetliktir.[7]Buluğ çağından sonra durum değişir. Buluğ çağından sonra cennetlik veya cehennemlik olmak herkesin çizeceği yola, tercih edeceği inanışa bağlanmıştır. İslam’ı seçen cennete, onun dışındakileri seçen de cehenneme biletini almış olur. Allah, kulları hakkı ve doğruyu bulsun diye lütfunun ve merhametinin gereği olarak kitap gönderiyor, peygamber gönderiyor, tekrar tekrar çağrıda bulunuyor, ama kimseyi zorlamıyor. Herkese tercihine göre muamele ediyor ve edecek.

Son çağrı: Ey insanlar! Dininiz İslam, kitabınız Kur’an, Peygamberiniz Hz. Muhammed (sav) olsun. İmanın altı, İslam’ın beş esası, hayatınız gibi, ruhunuz gibi olmazsa olmazlarınızın başında bulunsun. Yalanın, torpilin, rüşvetin, kayırmanın, rütbenin, makamın, unvanın, servetin ve şöhretin işe yaramadığı bir aleme çok yakın olduğumuzu unutmayalım. Allah’ın sayısız nimetlerini düşünerek Elhamdülillah’ı, günahlarımızı düşünerek de Estağfirullah’ı hiç ağzımızdan düşürmeyelim. Rabbimin sevdiği, sevdirdiği ve sevindirdiği kullardan olasınız güzel kardeşlerim.

[1] Bkz. Hac, 22/78

[2] Bkz. Kehf, 18/29

[3] Bkz. Al-i İmran, 3/19, 185; Maide, 5/3

[4] Bkz. Zümer, 39/73

[5] Bkz. Zümer, 39/71

[6] Buhârî, Cenâiz, 80, 93, Tefsir, (Rum), 2; Müslim, Ķader, 22-25

[7] Bkz. Ayetler: İsra, 17/15; Necm, 53/38; Hadisler: Buharî, Ta’bîr, 48Dr. Vehbi KARAKAŞ
http://www.mirathaber.com/dr-vehbi-karakas-serife-hanimin-oglu-ve-sorusu-118-4593y.html


Back To Top