21 Ocak 2019 Pazartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Dünya yolsuzluğa yılda 2 trilyon dolar akıtıyor

Dünya ekonomisinin 3’üncü büyük sektörünün “yolsuzlukluk ekonomisi“ olduğunu vurgulayan Etik ve İtibar Derneği TEİD Araştırma Direktörü Ali Cem Gülmen, küresel ölçekte bir yılda yolsuzluğa akıtılan paranın 1,5–2 trilyon doların üzerinde olduğunun tahmin edildiğini belirtiyor.
Dünya yolsuzluğa yılda 2 trilyon dolar akıtıyor
Yolsuzluğun küresel ekonominin verimliliğini azaltan, adil rekabet ve sürdürülebilir küresel gelişmenin sağlanmasını zorlaştıran en büyük engellerden biri olmaya devam ettiğini, dünya GSMH‘sının yaklaşık yüzde 5’ine karşılık geldiğinin tahmin edildiğini kaydederek, Dünya Ekonomik Forumu’na göre yolsuzluğun küresel ölçekte iş yapma maliyetini yüzde 10 artırdığının altını çiziyor.


YOLSUZLUK, YOKSUNLUK VE YOKSULLUK GÖSTERGESİDİR

Ülkelerin kalkınması sadece ekonomik göstergelerle olmaz. yolsuzluk göstergesi, ahlakın da bir kalkınma parametresi olduğunun altını çiziyor.  Hatta Wei ve Zeckhauser’ın hesaplamalarına göre Filipinler’de meydana gelen 3 puanlık bir yolsuzluk azalması ile tahmini olarak aynı ülkede yatırımlar yüzde 3,6 artabilecekmiş. Çılgın projelere ihtiyaç yok, sadece herkes hakkını alsa bile kalkınabiliriz.

Yolsuzluğun bir ahlaki yoksunluk olduğunu gelişmiş ülke örnekleri, bir ekonomik yoksulluk olduğunu Afrika örneği ortaya çıkarmaktadır. İster yoksunluk ister yoksulluk sebebiyle olsun yolsuzluğun milli gelir içindeki payı % 5 civarındadır. Hatta BM raporuna göre 10 milyar dolar ile tüm dünyadaki temiz su problemi de çözülebilir.

Her ülke vatandaşına önce ahlak eğitimi vererek işe başlamalıdır. Aksi taktirde okudukça daha fazla yolsuzluk çeşidi yaşanmaktadır. Yine her ülke sosyal devlet olarak vatandaşına emeğinin karşılığını verebilmelidir. Yoksa birçok yoksulluk şekilleri yaşanır. Her ikisi başarmak zorundayız çünkü kuş iki kanadıyla uçabilir.

Yahya KATİPOĞLU
http://www.mirathaber.com/dunya-yolsuzluga-yilda-2-trilyon-dolar-akitiyor-3-2592h.html


Back To Top