10 Aralık 2018 Pazartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Eğitimin kurumlaşması sağlanamazsa, bilginin yabancılaşması önlenemez

Geçen yazımda bilginin yabancılaşmayı sağlayan bir nitelik taşıdığını ve bunun da eğitim sistemini istenilen verimlilik ve faydaya ulaştıramadığından bahsetmiştim. Buna sebep olarak sosyal hayata cevap veremeyen batı kaynaklı ve batı ihtiyaçlarına uyarlanmış bilginin varlığını dile getirmiş, bu bilginin kendi inanç ve değerler sistemimizle uyuşmadığını ve hatta bu değerlerin yerleştirmek istediği kültür ve insan tipinden uzaklaştıran bir rol oynadığını açıklamaya çalışmıştım.
Eğitimin kurumlaşması sağlanamazsa, bilginin yabancılaşması önlenemez
Bu konunun, birçok muhafazakar ve dindar insan tarafından da gereği gibi anlaşılmadığını belirtmek durumundayım. Çünkü, ithal fikirler ve metotlara toplum o denli bombardımana tutuldu ki, kendi özüne ve tarihine bağlı bilgiler onun için yabancı hale geldi. Burada söylenmesi gereken en önemli şey, yaşanmayan ve uygulanmayan bilgilerin geçerliliğini kaybetmesive hayat ile olaylar üzerinde etkili olamaması gerçeğidir. Dolayısıyla, bilginin hayat ile sürekli yüzleşmesi ve sosyal meselelere çözüm getirebilecek bir nitelik taşımasıgerekir. Halbuki, bugün sosyal ilimlerin tamamı, hayata sadece teorik görüş ve açıklamalar getirmenin yanında, sosyal meseleleri çözebilecek bilgi ve öze sahip olamamaktadır.

Yazının devamı için »»


Prof. Dr. Sami ŞENER
http://www.mirathaber.com/egitimin-kurumlasmasi-saglanamazsa-bilginin-yabancilasmasi-onlenemez-6-4444h.html


Back To Top