17 Ocak 2019 Perşembe
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Ehl-i sünnetin kucaklayıcı özelliği

Ehl-i Sünnet tabiri, tarih boyunca İslam’ı bir bütün olarak kabul eden, bidat ehline karşı çıkan ve müminlerin çoğunluğunun bulunduğu cemaatin adıdır. Olaylara mutedil bakabilen, ama asla tavizci olmayan taraftır Ehl-i Sünnet.
Ehl-i sünnetin kucaklayıcı özelliği
Kendisini müslüman olarak tanımlayanları asla tekfîr etmeyen camiadır Ehl-i Sünnet. Zira Rabbimizin uyarısı açıktır:

Ey İnananlar! Allah yolunda yürüdüğünüz vakit, her şeyi iyice anlayın. Size, müslüman olduğunu bildirene, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek: «Sen mümin değilsin» demeyin. Allah katında birçok ganimetler vardır. Evvelce siz de öyleydiniz. Allah size iyilikte bulundu, iyice araştırıp anlayın, Allah işlediklerinizden şüphesiz haberdardır.(Nisâ, 4/94)

 Bu ayet, savaş ortamında müminlerle karşılaşan ve onlara İslam selamı vererek Müslüman olduğunu söylediği halde, bu öldürülmekten korktu da böyle yaptıdiye o kişiyi öldüren müminleri uyarmak için inmiştir. Savaş ortamında bile, Müslüman olduğunu söyleyene karşı tavır bu olursa, barış ortamında mümin olduğunu söyleyenler nasıl tekfir edilip ötekileştirilebilir ve öldürülebilir ki?

Öteki bidat gruplar, Ehl-i Sünneti dışlayabilirler, Müslüman saymayabilirler, onların kanını helal görebilirler ama ehl-i Sünnet, müslümanımdedikleri sürece onları da bağrına basar. Hem de asla takiyye yapmadan yapar bunu. Yani Ehl-i Sünnet kubbesi altında herkese yer vardır. Tıpkı dindâr-günahkâr müslümanım diyen müminleri bağrına basan cami kubbeleri gibi. Tıpkı Hacda-Umrede, dünyanın dört bir yanından gelen ve farklı itikadî ve amelî mezheplere mensup olan müminlerin aynı Ka’be etrafında, tek olan Yüce Allah’a yöneldikleri gibi; aynı tavaf halkasına katılıp birlikte ibadet ettikleri gibi; mezhebi, meşrebi, dini konumu ne olursa olsun tüm müminleri kardeş görmek ve bağrımıza basmak zorundayız. Dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlar birbirlerini, bir bütünün parçaları olarak görmek durumundadırlar. Karşımızdaki güçlü düşmanlara karşı, caydırıcı bir güç birli oluşturmak için buna mecburuz. Müminler ya bunu yerine getirirler yahut da yeryüzünde büyük fitne ve fesatlara gark olurlar. Hayat Düsturumuzun haber verdiği üzere: Eğer siz aranızda dost olmazsanız yeryüzünde kargaşalık, fitne ve büyük bozgun çıkar.(Enfâl, 8/73)

Yazının devamı için »»

Konya Müftüsü


Konya Müfütüsü Prof. Dr. Ali AKPINAR
http://www.mirathaber.com/ehl-i-sunnetin-kucaklayici-ozelligi-14-2203h.html


Back To Top