11 Aralık 2018 Salı
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Ekonomiyi İslam'dan ayırmak küfürdür

Çağcılık illeti:

Bir önceki yazımda, iletişim sektörünün marazalarından bahsetmiştim. Taktir edersiniz ki; her çağ kendi rantiyesini oluşturuyor. Kaldı ki; “çağcılık” anlayışı, başlı başına bir marazadır. İçinde seyrettiğimiz bu çağda da, en hafif ifadeyle, iletişim araçlarına bağımlılık gibi göze batan, dile getirilen; ancak, neredeyse herkesin içine düştüğü bir illetten söz edilebilir.
Ekonomiyi İslam'dan ayırmak küfürdür
İletişim ve iletişim araçlarının yaygınlığı, bilginin aktarılması ihtiyacını doğuruyor. İnsanlığın içine düştüğü her tür gaflete rağmen; Rab'bimizin rahmeti, cehalet içerisindeki insanlığa bilgi edinme ihtiyacını zaruri kılıyor.

“Çağ” denilen şey, bireysel etkileşimlerin odaklandığı yönün, ortak ifadesi gibidir. Yaşadığımız zamanın, iletişim ve bilgisayar/bilişim çağı olarak kabul edilmesi, bilginin sistemli bir şekilde kullanılmasına olanak tanımasındandır. Burada kast edilen bilgi; salt bilgiden ziyade, tanımlanmış bilgi, kullanılmış bilgi; yani, biçimlendirilmiş bilgidir. Yoruma kapalı, tefekküre muhalif, tek yönlü, yekpare bilgilerdir.

Bilgi, anlamsal olarak bir değer ifade eder. Bu değer algısının yarattığı cazibe, çağın rantiye mekanizması marifetiyle özünden ve hikmetinden kopartılarak, insanlığın erdemini yok etmeyi hedef almıştır. Bilginin kullanılma şekli, ekseriyetle ekonomiyi ve teknolojiyi harmanlayarak çağın gereği şeklinde kendisini göstermektedir. Öz bağlamından kopartılan bilgiye, farklı anlamlar yüklenerek hikmetsizleştirilmiş, çağdaşlaştırılmiştir.

Yazının devamı için »»


Sadık USLU
http://www.mirathaber.com/ekonomiyi-islamdan-ayirmak-kufurdur-3-4204h.html


Back To Top