16 Ocak 2019 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Erdoğan: “Abdülhamid han, dünyanın son hükümdarı”


Geç de olsa değeri anlaşılan Sultan II. Abdülhamid Han’ın hizmetleri

"Vefatının 100. Yılında Sultan Abdülhamid'i Anlamak" programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan Abdülhamid'e yönelik karalama kampanyalarına tepki göstererek, “Dünyanın son hükümdarı, son evrensel imparatoru olarak kendi dönemine damgasını vurmuş olan Sultan Abdülhamid, ne yazık ki ülkemizde karalanmaya çalışılmıştır. Biz birileri gibi tarihimize yüz çevirenlerden olamayız. Tarihe seçici bakmak, kişinin kendine ve milletine yapabileceği en büyük ihanettir. Artık Osmanlı ile Cumhuriyeti birbirlerinin zıt dönemleri olarak görmekten vazgeçmeliyiz. Osmanlı'nın Cumhuriyet ile barışmasıdır Abdülhamit.” ifadelerini kullandı.
Erdoğan: “Abdülhamid han, dünyanın son hükümdarı”GEÇ DE OLSA DEĞERİ ANLAŞILAN SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN’IN HİZMETLERİ

Kemalist ideolojisine dayanan resmî tarih, halkımıza Osmanlı Devletinden sonra kurulan Cumhuriyet rejimini benimsettirebilmek için, özellikle son Osmanlı Padişahları hakkında “vatan hainliği” gibi ağır suçlamalarda bulunarak, tarihî şahsiyetler hakkında olumsuz bir algının oluşturulması için, çok çaba sarf etmiştir. Bu bağlamda 33 yıl padişahlık yaptıktan sonra 27 Nisan 1909’da tahttan indirilen 34. Osmanlı Padişahı, II. Abdülhamit Han (1842-1918) hakkında neler söylenmedi ki. Ama vefatından hemen sonra nefislerine uyup hakkında olumsuz görüşler beyân edenlerin hemen ekseriyeti, vicdan azabı duyarak, hakkını teslim etmek mecburiyetinde kalmıştır. Mesela sonradan pişmanlık duyan filozof Rıza Tevfik, bir şiirinde II. Abdülhamit Han hakkında şunları ifade etmiştir:

Tarihler adını andığı zaman,
Sana hak verecek hey Koca Sultan,
Bizdik utanmadan iftira atan,
Asrın en siyasî Padişahına.

II. Abdülhamit Han’ın Vatanımıza Sunduğu Hizmetler ve Bıraktığı Eserler

Sultan II. Abdülhamit Han’ın büyüklüğü, vatana hizmet adına yaptıklarında gizlidir. İşte size burada kısaca bazı hizmetlerinden ve bize bıraktığı eserlerinden bahsedeceğim:

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Hizmetleri: -Yaşlıların ve kimsesizlerin bakımı için İstanbul’da Darülaceze yaptırıp içine sinagog, kilise ve cami inşa ettirmiştir. -Şişli Etfal Hastanesini açmıştır. -Yalova Termal kaplıcalarını kurdurup Terkos’un sularını İstanbul’a taşıtmış köylere varıncaya kadar çeşmeler yaptırmıştır. Sadece İstanbul’a 40 çeşme yaptırmıştır. -Toplu sünnet merasimleri tertipleyip her bir çocuğa çeyrek altın göndermiştir. -Kuduz aşısının bulunmasından sonra ilk Kuduz Hastanesini (İstanbul Darü’l-Kelb Tedavihanesi) açmıştır. – Çoğu zaman kendi cebinden ödeyerek, yoksul halka et ve kömür dağıtmıştır. -Savaş sırasında saraylı hanımlara askerler için çamaşır diktirmiş, hastaneleri bizatihi ziyaret edip hastaların ihtiyaçlarını sormuş, sarayın bahçesinde hastalar için çadır kurdurmuştur. -Kendi elleri ile yaptığı marangozluk eşyalarını muhtaçlara hediye etmiştir.

Teknoloji ve Bilim Alanındaki Hizmetleri: -Sirkeci Büyük Postane binası gibi posta ve telgraf teşkilatını kurdurmuştur. -İstanbul Boğazı için iki köprü projesi çizdirmiştir. -Telefonu Avrupa’dan 5 yıl sonra ülkemize getirmiştir. -Türkiye’nin birçok ilinde saat kuleleri yaptırmıştır. -Modern matbaa makinelerini Türkiye’ye getirtip, halka ücretsiz kitap dağıttırmıştır. -6 bin kitabın çevrilmesini sağlamıştır. -Beyazıt Kütüphanesini kurup, 30 bin kitap bağışlamıştır, bunlardan 10 bini el yazmasıdır. -Okullara (Hıristiyan okullar dâhil) gönderdiği emirle zorunlu ders olan Türkçe’nin iyi öğretilmesini istemiş, Azerbaycan okullarında Türkçe dersi yasağını kaldırmıştır. -Paris’te İslâm Külliyesi kurdurmuştur. -Memleketimize ilk defa elektriği, gazı getirmiş, ilk modern eczanemizi açmıştır. -İlk otomobili getirmiş ve 5 bin km kara yolu yaptırtmıştır. -İstanbul’un binlerce fotoğrafını çektirmiş ve günümüze tarihî belgeler sunmuştur. -Arkeoloji müzeciliğini başlattırmıştır. –İlmi teşvik etmek maksadıyla yerli ve yabancı bilim insanlarına ve yazarlara Nişanlar vermiştir. -Mezuniyet törenlerinde öğrencilere hediye kitaplar göndermiştir. -Osmanlı topraklarında petrol araması yaptırıp, 65 yerde petrol bulunmasını sağlamış ve bunun üzerine Musul topraklarını şahsi parasıyla alıp, sömürgecilerin eline geçmesine mani olmuştur.

Sanayi Alanındaki Hizmetleri: -Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odaları açmıştır. -Yıldız Çini fabrikasını, Beykoz ve Kâğıthane kâğıt fabrikalarını kurmuştur. -Dünyanın ilk metrolarından biri olan Karaköy-Taksim arasını hizmet açmış, atlı ve elektrikli tramvaylar toplu taşıma aracı olarak kullanılmıştır. -Kudüs-Yafa, Ankara-İstanbul ve Hicaz demir yollarını yaptırmıştır. -Israrla yerli kumaş giyip, Hereke Bez fabrikasını ve Feshaneyi kurmuştur. -Her yıl 30 bin saksı satın alıp, çiçek ektirmiştir. -Isparta’da gül yetiştiriciliğinin oluşması için, öncülük yapmıştır.

Askeri Alandaki Hizmetleri: -Onun döneminde yeni savaş gemileri, toplar, tüfekler alınmış ve önemli bir kısmı Çanakkale Harbinde kullanılmıştır. -Abdülhamit ve Abdülmecid isminde dünyanın ilk torpido atan denizaltılarını Taşkızak Tersanesinde kendi parasıyla üretilmiştir.

Eğitim Alanındaki Hizmetleri: -Onun döneminde kız ve erkekler için ilkokul eğitimi zorunlu olmuştur. -İlk kız okulları onun döneminde açılmıştır. -Öğretmen yetiştirmek için 32 yüksek okulu açmıştır. -Cami yaptırdığı her köyde bir de ilkokul yaptırmıştır. -Ortaokul (Rüşdiye) sayısını 619’a çıkarmıştır. -İstanbul Erkek-Kabataş Lisesi gibi lise eğitimi için 109 idadi açmıştır. -İstanbul’da Darülfünun isminde bir Üniversite açmış ve Dünyanın ilk Dişçilik okulunu kurmuştur. -Deniz Mühendis Okulu, Askeri Tıp Okulu, Kuleli Askeri okulu, Mekteb-i Harbiyeler, Askeri Baytar Okulu, Kurmay Okulu, Mekteb-i Mülkiye (Siyasal Bilgiler Fakültesi), Mekteb-i Tıbbıye-i (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi), Mekteb-i Hukuk, Ziraat ve Baytar Mektebi, Hendese-i Mülkiye (Yüksek Mühendis Okulu), Darül Muallim-i Adliye (Yüksek Adalet Okulu), Maliye-i Mekteb-i Ali (Yüksek Ticaret Okulu), Ticaret-i Bahriye (Deniz Ticaret Okulu), Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel Sanatlar Fakültesi), Hamidiye Ticaret Mektebi (İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi), Millî Birliği ve Osmanlılık fikrini yaymak için Aşiret Mektepleri, Bursa’da İpekböcekçiliği Okulu, Dilsiz ve Âmâ Okulu, Bağcılık ve Aşıcılık Okulu, Orman ve Madencilik Okulu, Polis Okulu ve Ankara’da Çoban Okulu açmıştır.

Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler Alanındaki Hizmetleri: -ABD’nin Erzurum’da konsolosluk açmasını reddetmiş ve İzmir limanına izinsiz girmeye kalkan ABD savaş gemilerini top ateşine tutturmuştur. -Fransa, İngiltere, İtalya ve ABD’de Peygamberimize (sav), dinimize ve(ya) Osmanlıya hakaret içeren tiyatro oyunlarının sahnelenmesini engellemiştir. -Doğu Türkistan’a gönderdiği askeri yardım ile Çinlilere karşı Müslümanları örgütlemiş, Çinin göbeği Pekin’de Hamidiye Üniversitesini kurdurmuştur. -Kendisine yapılan bombalı suikastta 26 kişinin ölümüne, 58 kişinin yaralanmasına sebebiyet veren Ermeni katilini gizli tanık yapması ve Avrupa’da Osmanlı Devleti için, hafiyelik işlerine girmesi şartıyla affetmiştir. -İslâm’ın tebliği için Hindistan, Java, Afganistan, Çin, Malezya, Endonezya, Açe, Zengibar, Orta Asya ve Japonya’ya elçiler ve din adamları göndermiştir. -Latin Amerika ülkeleri ile diplomatik ilişkiler kurmuştur. -Midilli adasını para karşılığında Fransızlardan geri almıştır. -Chicago Turizm Fuarında ülkemizi ilk kez yurt dışında tanıtmıştır. -Yahudilerin 5 milyon altın teklifine rağmen Filistin’e yerleşmelerine izin vermemiştir. (Ne yazık ki tahtan indirildikten sadece 8 yıl sonra Yahudiler, emellerine kavuşmuştur).

II. Abdülhamit Han’ın Sosyal Duyarlılığı Hakkında Son Bir Anekdot

1897 Yunan Harbi sırasında Yıldız Sarayı Harem Dairesi, orduya giyecek dikilen büyük bir atölyeye dönüşmüştür. II. Abdülhamit Han, hemen her gün hastanelere gitmiş, yaralı askerleri ziyaret etmiş ve onların gönlünü almıştır. Tek tek ihtiyaçlarını sormuş olduğu gibi, hemşirelerin yapması gereken işi de üstlenerek gazilerin ateşlerine bakıp, doktorlara haber vermiştir. Bir gün bacağını kaybetmiş bir askerin hâlinden çok müteessir olmuş olan koca Padişah, hemen Sarayına geri dönüp tek bacaklı gazinin acısını giderecek bir plân tasarlamış.

Bilindiği üzere II. Abdülhamit Han, marangozluğa meraklı bir Padişahtı. Vakit bulduğunda kendisine ait marangozluk atölyesinde çalışır, yaptığı birçok sedefli, oymalı eşyaları Saray’da saklar ve bunlardan bazılarını ya gelen yabancı devlet adamlarına, ya da muhtaçlara hediye ederdi. Merhametli Padişah, hastanede yatan yürüme engelli gazinin gönlünü hoş tutmak maksadıyla bu sefer tamamen farklı duygularla atölyesine gitmiş ve gazinin yürürken, işine yarayacak özel bir baston imal etmiştir. Engelli dostu Padişah, malul askeri yeniden görmek için, ikinci kez bulunduğu hastaneye gidip bizzat kendi eliyle ona bastonu hediye etmiştir. Böyle çok yönlü bir Padişahımızı anmak, manevî ve tarihî sorumluluğumuzun bir gereğidir. C. Hak, ruhunu şâd, merkad-i pâkini pür-nur eylesin.

Prof. Dr. Ali SEYYAR
http://www.mirathaber.com/erdogan-abdulhamid-han-dunyanin-son-hukumdari-gec-de-olsa-degeri-anlasilan-sultan-ii-abdulhamid-hanin-hizmetleri-5-3258h.html


Back To Top