16 Ocak 2019 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Ey müslüman işverenler; işçilerinizin ücretlerini gecikmeksizin ödeyiniz, yoksa cennet kokusunu koklayamazsınız


Ücretlerini alamayan işçiler kule vincinde isyan etti

Zonguldak’ta, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konutları inşaatında taşeron firmada çalışan işçiler, bayram öncesi 2 aylık ücretleri ödenmediği iddiasıyla iş bırakıp kule vincine çıkarak eylem başlattı...
Ey müslüman işverenler; işçilerinizin ücretlerini gecikmeksizin ödeyiniz, yoksa cennet kokusunu koklayamazsınız
Çınartepe Mahallesi'nde geçen ocak ayında temeli atılan 63 blok, 766 konut, 1 cami ve 4 ticari merkezden oluşan Üzülmez TOKİ Projesi inşaatının yüklenici firmasının taşeronu olan şirkette çalışan işçiler, Kurban Bayramı öncesi alacaklarının ödenmediğini ileri sürdü. 2 aydan bu yana ücret alamadıklarını iddia eden işçiler, gece inşaatı çatısına çıktı. Polisin ikna etmesi üzerine çatıdan inen işçiler, bu sabah saatlerinde bu kez inşaat alanındaki kule vincine çıkarak eylem başlattı. Yüklenici firma yetkilileri ise taşeron firmaya ödeme yapıldığını, işçilerin kendi şirketleri ile sorunları olduğunu ileri sürdü. Polis işçileri ikna etmek için çalışmasını sürdürüyor.


EY MÜSLÜMAN İŞVERENLER; İŞÇİLERİNİZİN ÜCRETLERİNİ GECİKMEKSİZİN ÖDEYİNİZ, YOKSA CENNET KOKUSUNU KOKLAYAMAZSINIZ.

İster taşeron, ister yüklenici firma işverenlerin en önemli paydaşı, işyerlerinde çalıştırdıkları işçileridir. Emek sahibi işçi ile mal sahibi sermayedar arasındaki ilişki, sermayedarın yatırım ve üretim faaliyetleri sürecinde işgücüne ihtiyaç duyması durumunda ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durumda sermayedar, aynı zamanda işveren konumundadır. İslâm, emek sahiplerinin korunmasına yönelik olarak işveren konumunda olan Müslümanlara bazı yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin, işçilerin çalışmaktan dolayı doğan haklarını koruyan bir ortaklık sözleşmesinin yapılması ile yerine getirilmektedir. Bu doğrultuda çalışma hayatında üretim alanlarına göre değişik türde akitler ortaya çıkmıştır. Her iki tarafın hak ve sorumluluklarını belirleyen akit türleri ne olursa olsun, her iki taraf da kendine ait hak ve yükümlülükleri yerine getirmek mecburiyetindedir.

Bu akitler, genelde zayıf tarafı (işçiyi) koruyan ve güçlü tarafı (işvereni) denetleyen hukukî belgelerdir. İşçilerin sosyal haklarının çiğnenmemesi için, işverenlerin sadece vicdanlarına hitap edilmemekte aynı zamanda kendilerine kanunî yollarla bazı yükümlülükler getirilmektedir. Her iki sosyal taraf da karşılıklı olarak birbirlerinin haklarını korumalıdır. Ne var ki genelde güçlü taraf, hakların ihlali noktasında daha fazla eğilim göstermektedir. Hakların tecavüzü ancak güçlü tarafın âdil, merhametli, vicdanlı ve sosyal duyarlı olması ile engellenebilir. İslâm’a göre bu hasletleri de ancak gerçek anlamda imanlı ve hayırlı işler yapan Müslümanlar taşıyabilir. Nitekim Kuran, bu gerçeğe parmak basmaktadır:

“Esasen ortakların pek çoğu birbirlerinin haklarına tecavüz ederler. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar da pek azdır.”(Sâd: 24).

Allah’ın sevgili kulu olmak isteyen imanlı ve ihlâslı Müslüman işverenler, işçilerinin kanunî haklarını korudukları gibi, bunun ötesinde onlara karşı gayet merhametli ve vicdanlıdır. Ama ne var ki, Kuran-ı Kerim’in de ifade ettiği gibi memleketimizde de dindar bildiğimiz bazı işverenler, bu konuda kendilerinden beklenen hassasiyeti maalesef gösterememektedir. Muhafazakâr ve dindar tüketici tercihlerini dikkate alıp piyasada başarılı olmak isteyen bazı Müslüman işverenler, her nedense çalıştırdıkları personelin ve işçinin hakkına riayet etme konusunda aynı duyarlılığı gösterememektedir.

İşçisinin Ücretini Vermeyen veya Kasten Gecikmeli Veren İşveren, Kul Hakkına Girer

Kul hakkı, her şeyden önce imanın en önemli ölçütlerinden birisidir. Kul hakkına riayet etmeyen ve işçilerinin mağduriyetini bile bile izin veren Müslüman bir işverenin dindar olduğu iddia edilemez. Çünkü evde dindar, camide dindar ama işyerinde gaddar olamaz bir Müslüman. İşçilerin haklarını korumakla yükümlü olan bir Müslüman işveren, bu görevini ihmal etmesi halinde geliri ve kazancı da artık helal olmaktan çıkar. Peygamberimiz (sav), sorumluluk üstlenmiş yetkili ve güçlü kişileri bu konuda açıkça uyarmıştır:

“Bir kimse, Müslümanların bir işini üzerine alır da kendisini gözetip koruduğu gibi onları korumazsa kendisine Cennetin kokusu koklatılmaz.” (Camiü’s-Sâğîr; C. 2; Nr. 1613: 755).

Velhasıl

Müslüman işveren, Allah’ın düşmanı olmak ve Peygamberimizin (sav) izinden ayrılmak istemiyorsa, kendi haklarını koruduğu gibi çalıştırdığı bütün personelin sosyal haklarını da korumalıdır. Buna bağlı olarak örnek bir Müslüman işveren, söz verdiği gibi personelin normal ücretlerini ve fazla mesai ücretlerini zamanında ve eksiksiz olarak ödemelidir. Hak ettiği ücretini tam olarak almak, çalışanın en temel sosyal hakkı olduğu kadar İslâm dininin de kul hakkı kapsamında işverene yüklediği en önemli bir görevdir. Allah’ın Resulü (sav), işveren konumunda olan Müslümanları bu konuda hassas olmalarını şu hadis-i şeriflerinde açıkça beyân etmiştir:

“İşçiye (personele), ücretini (maaşını) teri kurumdan önce (yani geciktirmeden) veriniz.” (İbn Mace; Ruhun: 4).

Ey taşeron firma; Yüklenici firmadan ödemeni aldığın halde neden işçilerinin ücretlerini hemen ödemiyorsun? Allah’tan korkmuyor musun? Ey yüklenici firma, işçilerinin haklarını korumayan böyle bir taşeron firma ile halen çalışmaya devam edecek misin? Ey; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; aylardan beri ücretlerini alamayan gariban işçilerinin sesini nihayet duydun mu? Ne zaman bu duruma el koyacaksın?

Ali Fuat AKÇAPINAR
http://www.mirathaber.com/ey-musluman-isverenler-iscilerinizin-ucretlerini-gecikmeksizin-odeyiniz-yoksa-cennet-kokusunu-koklayamazsiniz-8-1685h.html


Back To Top