22 Ocak 2019 Salı
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook - Twitter - Instagram - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

123»
 • Eyüp ENSAR
 • Kur'an'a Hadis-i Kutsi Muamelesi Yapılamaz
  Üzerinde asırlar boyu tefekkür edilen Kur’an, her dönem İslam medeniyetinin en temel gündemini oluşturmuştur. Zira Kur’an asr-ı saadetten günümüze İslam toplumunun kendisinde hayat bulduğu, hafızların zihinlerinde koruduğu, hatta düşünce dünyamızda ilim ile eş anlamda kullanılan yegâne rehber konumundadır.

  11 Ocak 2019 Cuma 11:55 Devamını Oku →
 • İlk vahiy, ilk inşa; Ayetler bir zihni inşa ederken..
  Yüce Allah’ın biz Müslümanlara bir hidayet rehberi olarak gönderdiği Kur’an, şüphesiz ki İslam ümmetinin ortak bilincini oluşturan ve bir kimlik inşa eden en önemli kaynaktır. Bu sebepledir ki Kur’an-ı Kerim’i anlama gayreti, nüzulünden beri Müslüman alimlerin en önemli gündemini oluşturmaktadır. Nitekim bu kitap, hem yaratıcıya karşı ibadetlerimizi şekillendiren, hem hayatı Müslümanca yaşama yollarını gösteren, hem de her dönem soru ve sorunlarımıza cevap aradığımız kutsal bir kaynaktır. İslam medeniyeti bu kitap ve onu hayata uyarlayan (yine kitabın şekillendirdiği) Hz. Peygamber’in sünneti üzerine inşa edilmiştir. İslam’ın bu iki temel kaynağına yaklaşım şekli ise kişi için istifadeyi ya arttırır ya da azaltır.

  27 Şubat 2018 Salı 14:11 Devamını Oku →
 • İslami hareket nedir, ne değildir?
  İslami hareket, İslam dinini toplumsal alanda yaşamayı ve yaymayı gaye edinen her türlü çalışmayı kapsar. Cemaat ve tarikatlar da bu maksatla yola çıkmış, kendilerine mahsus bir misyon ve yöntemle hareket eden gruplardır. Bu güzel amaç kulağa hoş gelse de sağlıklı bir zemine oturmayan İslami görüş ve düşünceler, aynı isim altında kimi zaman radikal gruplar olarak, kimi zaman dini siyasi gayelerine alet eden hareketler olarak, kimi zaman da dini düşüncelerindeki bidat ve hurafeler nedeniyle İslam’a zarar veren gruplar şeklinde kendini gösterir.

  24 Ocak 2018 Çarşamba 12:40 Devamını Oku →
 • Kudüs tüm dünyanın vicdanı olmuştur
  Amerika’da bir yıl önce seçilen Başkan Trump, neredeyse bütün seçim propagandasını Müslümanlar üzerinden yürütmüş, bu nefret söylemiyle iktidara gelmişti. Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz vadettiği gibi altı İslam ülkesine vize engeli getirmiş, bugün de Yahudiler’in istek ve talepleri doğrultusunda ABD Elçiliği’ni Kudüs’e taşıma talimatını vermişti. Dünya Müslümanları, bu kararından dönmesi için birçok yerde gösteriler yapsa da dünya siyasetindeki büyük güç! olarak onun umurunda bile değildi ve Müslümanların bu güce alışması gerekti.

  22 Aralık 2017 Cuma 11:41 Devamını Oku →
 • Ortadoğu’da her şey yüz yıl önce çizilmişti
  Batı'nın günah defteri (1917-2017)

  08 Aralık 2017 Cuma 10:41 Devamını Oku →
 • Osmanlı devleti Ortadoğu’ya niçin sahip çıkamadı?
  Bugünkü Ortadoğu’yu şekillendiren tarihi arka plan birkaç dönüşüm üzerine oturmaktadır. Bunlardan ilki İslamiyet’in bu topraklarda ortaya çıkmasıdır. Yayılmacı bir özelliğe sahip olan bu yeni din, Bizans ve Pers yönetimine son vererek bu coğrafyanın sınırlarını tekrar belirlemişti. Hicri birinci yılın sonuna gelindiğinde Müslümanlar Hicaz’dan başlayarak çok geniş bir alanı İslam toprakları haline getirmişti. Müslümanlardaki cihad düşüncesi İslam’ın hakimiyet alanının genişlemesinde onları motive edici en büyük etken olmuştur.

  10 Ekim 2017 Salı 11:54 Devamını Oku →
 • İslami hareketler bu ümmetin öz evlatlarıdır
  Batı’nın ilerlemesi karşısında 19. yüzyıldan itibaren üst üste yenilgiler yaşayan İslam dünyası bir çıkış yolu aramış, bu arayış siyasi sahada verilen mücadelenin dışında sivil alanda çağdaş İslami hareketlerini doğurmuştur.

  23 Eylül 2017 Cumartesi 10:20 Devamını Oku →
 • Cemaatlere yönelik islami bakış nasıl olmalı?
  İslami hareket, İslam dinini toplumsal alanda yaşamayı ve yaymayı gaye edinen her türlü çalışmayı kapsar. Cemaat ve tarikatlar da bu maksatla yola çıkmış, kendilerine mahsus bir misyon ve yöntemle hareket eden gruplardır. Bu güzel amaç kulağa hoş gelse de sağlıklı bir zemine oturmayan İslami görüş ve düşünceler, aynı isim altında kimi zaman radikal gruplar olarak, kimi zaman dini siyasi gayelerine alet eden hareketler olarak, kimi zaman da toplumdan ayrı yaşamayı tercih eden İslami gruplar şeklinde kendini gösterir.

  08 Eylül 2017 Cuma 15:24 Devamını Oku →
 • Birbirimize güvenmemenin toplumsal bedeli
  İnsan ilk olarak doğduğu ailenin kimliğini alsa da içinde büyüdüğü toplumun değerleriyle kimlik kazanmaya devam eder. Bu kimlikler kendisine has bir kişiliği ortaya çıkarır ve oluşan bu kişilik üzerinden hayatını şekillendirecek kararlar alır. İnsanın toplum ile kurduğu ilişki de onun kişiliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Yapılan araştırmalar hayatta başarılı olanların genelde iyi ilişkilere sahip olduğunu, kendini başarısız görüp psikolojik problemleri olan insanların ise yaşadığı toplum ile sağlıklı bir iletişim kuramayanlar olduğunu ortaya koymaktadır.

  26 Ağustos 2017 Cumartesi 11:14 Devamını Oku →
Back To Top