16 Ocak 2019 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook - Twitter - Instagram - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

 • Fahrettin YILDIZ
 • Kur'an temel ölçü sahih sünnet kesin çözümdür
  Kur’an, bütün insanlara hayatı doğru yaşamanın yolunu göstermek, onları hem dünyada hem de ahirette başarıya ulaştırmak için Allah katından Hz. Muhammed’e vahyolunan muciz sözün adıdır. O her çağın insanına hitap eden ve yol gösteren prensipleri içeren bir kitaptır. Onun insanın yaşamına ve toplumun dinamik ihtiyaçlarına eşlik eden bir söylemi vardır. İşte Kur’an’ı sürekli gündemin ilk sırasına taşıyan temel öğe de budur. Yani onun insana ve hayata dair söyledikleridir.

  31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:09 Devamını Oku →
 • Kur'an'ın hedefi
  Kur’an Allah inancına ve bilincine sahip fertlerden oluşan, ahlaken iyi ve âdil bir toplumu varlık alanına çıkarmayı hedeflemiştir. Bu hedef Kur’an’ın bütününe hâkimdir. İyilik, doğruluk, cömertlik ve adalet gibi üstün değerler, tevhit inancının; kendini beğenmişlik, alay etme, insanları hor görme gibi çirkin fiillerde, şirk zihniyetinin bariz belirtisidir.

  06 Temmuz 2017 Perşembe 11:29 Devamını Oku →
 • Kur'an'dan bihaber yaşamak!
  Âcizane kaleme almış olduğum bu yazıyı, Kur’ân’dan bihaber, uzak yaşayan ve bunun neticesinde sürekli psikolojik ve sosyolojik sıkıntılar içerisine giren kimselere ithaf ediyorum.

  14 Haziran 2017 Çarşamba 12:08 Devamını Oku →
 • Kur'an'ın hem hafızı hem muhafızı olabilmek!
  Ülkemizde Kur’ân hafızlarımız çok. Allah sayılarını daha da artırsın. Peki, Kur’ân hafızlarımız bu kadar çokken neden Kur’ân’ın hükmünü koruyacak muhafızlarımız yok denecek kadar az? Bu sorunun en doğru ve doyurucu cevabı, Kur’ân-ı Kerimi okumada Hz. Peygamberin ve ilk nesil Müslümanlarının usulünü büyük ölçüde terk etmiş olmamızdır. Onların Kur’ân okuma usulü nasıldı? denecek olursa işte cevabı.

  30 Mayıs 2017 Salı 10:38 Devamını Oku →
 • Benim Kur'ân'ım
  Bu yazı, kalbinde Kur’ân’ı gerçek manasıyla tedebbür, tefekkür ve tezekkür edememe sancısı duyan, Kur’ân’ın sadece mescitlerde tutuklu kalmasından; bunun sonucu olarak sosyal hayata tam anlamıyla aksettirilememesinden endişe duyan duyarlı yürekler için yazıldı.

  19 Mayıs 2017 Cuma 12:10 Devamını Oku →
 • Kur’ân’ın aktüelliği ve evrenselliği
  Kur’ân-ı Kerim’i anlayarak okumaya ve inanarak uygulamaya niyet ettiğimiz andan itibaren o, artık bir Mushaf/düz bir metin değil, canlı bir hitap hüviyetine bürünerek aktif bir iletişimin tarafı olur. Böyle bir okumada etkileşimin en yüksek seviyede tesirini göstermesi ise ayetlerin muhatabının ortada bulunmasına ve onlarla canlı bir iletişim içinde olmasına bağlıdır. 

  13 Mayıs 2017 Cumartesi 09:58 Devamını Oku →
 • Sünnet nedir, en başta gelen sünnetler hangileridir?
  Hz. Peygamber’in sünneti, toplum ve kültüre göre değişen geleneklerden ibaret olmayıp daha çok hayatın değişmez ve kalıcı değerleriyle ilgilidir.

  10 Mayıs 2017 Çarşamba 10:22 Devamını Oku →
 • Kur'an-ı Kerimi bilinçli okumak
  Kur’an’ı bilinçli okumak, sadece lafzın değil, onun taşıdığı mana ve maksadın da farkına varmak, ondan nasiplenip yararlanmak ve doğru sonuçlar çıkarmak demektir. Öyleyse Kur’an lafız, mana, maksat ve maslahat ekseninde okunmalı, lafzın taşıdığı mana ve onun ötesinde yatan maksat anlaşılmaya çalışılmalıdır. 

  02 Mayıs 2017 Salı 11:31 Devamını Oku →
Back To Top