17 Ocak 2019 Perşembe
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Faiz konusunda diyanet de dilsiz şeytanlardan oldu


İktidara ve muhalefete uyarı

Kuruluşu üzerinden yaklaşık bir asır geçmiş bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı hâlâ jakoben laikliğin belirlediği çerçeve içinde varlığını sürdürmektedir. Örneğin bir asırdır bağımız bir Faiz hutbesi bile okutamamıştır. Bunun içindir ki toplumsal bir ağırlığı ve karşılığı da yok gibidir.
Faiz konusunda diyanet de dilsiz şeytanlardan oldu
Bu gün ülkemizin ve milletimizin iç ve dış faizli borç bataklığına saplanmasında Diyanet'in ve onu yönetenlerin de büyük vebali vardır. Çünkü görevlerini yapmamışlardır.

Faiz konusunda Diyaneti göreve çağıran pek çok yazı yazdım. Bu yazılarımızın da etkisiyle olacak bir yıl kadar önce Bir Cuma hutbesinde faizin haramlığına değinen bir paragrafa yer verilmişti. Bir Haziran Cuma günü ise ülkemizin bütün camilerinde Faizin haramlığına değinen bağımsız bir hutbe okundu.

Peki hayra yorumlanabilecek bu gelişme nasıl oldu. Öteden beri siyasi iktidarın emrinde olan Diyanet İşleri'miz muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanımızdan doğrudan veya dolaylı bir emir almıştır. Almıştır, çünkü İslâmî duyarlılığını yitirmiş Diyanet üst yönetimi risk üstlenerek kendiliğinden harekete geç(e)mez.

Bu gün Diyaneti de devreye sokan siyasî irade ülkemiz faizli borç bataklığına gömülmeden Diyanet'i de devreye sokamaz, halkımızı bilinçlendiremez miydi?. Bankalaşan Finans kurumları bile faizle mücadele etmediler. Onlar da ülkeyi sömürüye odaklandılar. Bu yüzden sanayi geriledi. Tarım ve hayvancılık ürünlerini bile ithal eder ülke olduk.

Yazının devamı için »»


Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.mirathaber.com/faiz-konusunda-diyanet-de-dilsiz-seytanlardan-oldu-14-4391h.html


Back To Top