19 Ocak 2019 Cumartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Faizci “Eseoğlu”lar hükümdar olmuş

Devleti Âliyye'nin son dönemi edebiyatçılarımızdan, hikâyeleriyle tebarüz etmiş olan merhum Ömer Seyfettin'inin küçük bir hikâye kitabı var: Yalnız Efe. Milli Eğitim Bakanlığı'nın "100 Temel Eser Projesi" kapsamında olduğundan ilk ve orta öğretim çağlarındaki talebelerin umumiyetle okumuş olduğunu düşünmek istiyorum. Kitabı ortaokul çağlarımda okuduğumu sanıyorum ancak şimdi okuduğumda zihnimde o zaman açılmamış olan kapıların açıldığını, efkârımı farklı ufuklara kanatlandırdığını fark ettim.
Faizci “Eseoğlu”lar hükümdar olmuş
Hikâyeyi, edebiyat çevrelerinden kimileri, eşkıyalığı yücelttiği gerekçesiyle, yermiş iseler de hakikat tabi ki bu minvalde değildir. Ömer Seyfettin dönemin karmaşasını, bozulmuş idari ve toplumsal düzeninden kaynaklanan hakkaniyetsiz atmosferini hikâye yoluyla ortaya koymuş ve benzeri birçok vasatta insanların içine düştüğü çözümsüzlük girdabından her zaman bir kurtuluş ümidinin var olduğunu, iyilerin her şartta kazanacağını, olağan üstü ögeleri de kullanarak ifham etmiştir. Takdir edersiniz ki şartlar bazen iyilerin o denli aleyhine olur ki bu şartlardan âzâde olmanın imkân ve ihtimalinin bulunmadığını icbar eder zihinlere. Ancak milletlerin müktesebatında; gerek şiirleri, gerekse masalları, hikâyeleri ve destanları başta olmak üzere toplumsal heybemizdeki daha birçok kültürel hamule içerisinde, iyiliğin her zaman galip geleceğine dair birçok sözlü ve yazılı ürün/eser vardır. Bununla beraber kutsal kitaplarda da hep bu imkâna işaret edilmiştir. Bunların varlığı bir ümidin varlığıdır. Bir ümidin varlığı ise her zaman bir azmi besler, cesaretlendirir. Esasen insanlık tarihini dinamik kılan; zulümâtı aydınlığa, kıtlığı refaha, zillet ve meskeneti, mülk ve saltanata tebdil eden ve böylelikle tarihi; her kiri gün gelip arındıran bir akarsu haline getiren işte bu ümittir diyebiliriz. Aksi halde tarihin, durağan ve kokuşmuş bir su birikintisi misali çekilmez bir hal alması kaçınılmazdır.

Yazının devamı için »»


Şaban ÇETİN
http://www.mirathaber.com/faizci-eseoglular-hukumdar-olmus-14-3951h.html


Back To Top