21 Ocak 2019 Pazartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Falcılık da haramdır

Falcılık, Mâide sûresinin aşağıda anlamına değinilecek üçüncü âyeti ile mü’minlere haram kılınan ve haramlığı 90. âyetiyle de pekiştirilen bir câhiliyet âdetidir:
Falcılık da haramdır
“... ve fal okları ile gelecekte sizleri neyin beklediğini öğrenmeye çalışmanız da size haram kılındı. Çünkü bu işlem Allah’a başkaldırmanızdırŞeytan işi pisliktir..” (Mâide 3, 90)

Falcılık Çeşitleri ve Falcılara İnanma

Çeşitli tekniklerle gelecekten haber verme ve gizli kişilik özelliklerini ortaya çıkarma sanatı olarak tanımlanan Falcılık, devrimizde suya bakma, tütsüleme, kitap açma, fincan okuma ve benzerleri ile yapılan işlemler bütünüdür.

Falcılık yapmak haramdır. Falcılara ve bir tür falcılık olan burçlarla ilgili yorumlara inanmak da kâfirliğe götürebilecek bir haramdır. Peygamberimiz şöyle buyurur:

Kâhine (gelecekten haber veren kişiye)giden ve onun gelecekle alâkalı sözlerini doğrulayan kişi, Hz. Muhammed’e indirilen Kur’ân’ı inkâr etmiş olur.” ( Tirmizi Taharet 102. Hn. 135)

Falcıların bazı sözleri doğru olabilir mi?

Bazı sözlerinin gerçeğe uygun düştüğünü beyanla kâhinlerin/falcıların sözleri hakkında soru yönelten sahâbîlere Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

“-Onların bu tür haberleri (görevli meleklerin ilham ettiği)gerçeklerdendir. Cinler o haberleri meleklerden kaparak kâhin dostlarının kulaklarına fısıldarlar... Onlar da fısıldanan bu sözleri, geleceği de içine alacak şekilde yüz yalan katarak in- sanlara aktarırlar. “(Buhârî Tıp 46, Müslim Selâm 122.)

İslâm Dini’nin bildirdiği ve inanılmasını zaruri kıldığı gerçek şudur: Geleceği yalnızca Allah bilir.

Hiç bir melek, peygamber ve velî geleceği bilemez. Rabbimiz, Kur’ân-ı Kerîm’de bu gerçeği şöylece açıklar:

“(Ey Peygamber! İnsanlara)bildir: Göklerde ve yerde gaybı/geleceğe ilişkin bilgileri Allah’tan başka kimse bilmez...” (Neml 65)

Gelecekle ilgili yalanlar düzülmesine ve insanların aldatılarak ümitlendirilmesine, kırgınlık ve düşmanlıkların yeşertilmesine ve bilgisiz mü’minlerin İslâm inancından saptırılmasına sebep olan falcılık Kur’ân’ın değindiği bir Cahiliye hastalığıdır. İslâm Dini’nin haram kıldığı falcılık maalesef devrimiz modern câhiliyetinde de revaç bulmaktadır.


Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.mirathaber.com/falcilik-da-haramdir-14-2428h.html


Back To Top