21 Ocak 2019 Pazartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Fıtratı dikkate almayan modern sosyal politikalar mutlu edebilir mi?

Gerek zengin Batı, gerekse yoksul Doğu ülkelerinde değişik boyutlarda da olsa sosyal adaletsizlikler ve çöküntüler söz konusudur. Haydi yoksulluk, toplumları sosyal bunalımlara iten bir faktör olduğunu kabul edelim. Ama zengin ülkelerde sosyal politika alanına o kadar çok yatırım yapıldığı halde insanlar buna rağmen neden mutsuz? Çünkü merkezinde insan ve fıtratı olması gereken sosyal politikalar, maneviyatı göz ardı etmektedir de onun için. Gelmiş geçmiş sosyal, iktisadî ve siyasî modeller ve rejimler, sürekli olarak kendilerini temelden yenileme ihtiyacı duyuyorsa insanlığın fıtrî özelliklerini göz ardı ettikleri içindir.
Fıtratı dikkate almayan modern sosyal politikalar mutlu edebilir mi?
Fıtrat, tüm insanlığa Allah tarafından ihsan edilmiş, bir gaye doğrultusunda yaratılışımızı fark etmemizi sağlayan tabiî bir mizaçtır. Yaratılış, Allah’ın niyetine bağlı olarak bir maksada yöneliktir ve aynı zamanda fizikî varlığımızdan önce gelen bir teslimiyettir. İnsanlık, Allah’la fert arasında bir manevî bağ oluştuğunda başlar ve bu da kolektif/toplumsal bir boyuta gitmelidir. Fıtrat, insan-ı kâmil olma kabiliyetine sahip bir süreç olarak kendi varlığının da farkındadır. Bu farkındalık şuuru, doğuştan gelen bir bilgi olarak yaratılmıştır. Bu bilgi, kalben akletme ile Allah’la irtibatlı olduğunu sağlamaktadır. Fıtratın sahip olduğu vicdanî bilgi, bütünsel ve evrenseldir.

Sadece duyulara, yani görmeye, duymaya, dokunmaya ve tatmaya ait bir kapasite değil aynı zamanda kavramsal düşünce, mantık, içgüdü (sevk-i ilahî), tefekkür, hayal gücü ve ahlâk duygusunun yardımıyla oluşan sosyo-kültürel varlığa ait manevî bir kaynaktır. Bu manevî kaynak sayesinde fert, doğru ve yanlış arasında ayırımı daha kolay yapabilir, sosyo-kültürel var oluş kabiliyetini idrak eder ve toplumsal sorumluluk şuurunun bir gereği olarak toplumsal sorunlara daha duyarlı olur.

Yazının devamı için »»


Prof. Dr. Ali SEYYAR
http://www.mirathaber.com/fitrati-dikkate-almayan-modern-sosyal-politikalar-mutlu-edebilir-mi-14-2678h.html


Back To Top