10 Aralık 2018 Pazartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Gayr-ı Müslimler ile tebrikleşebilir ve onlarla hediyeleşebilir miyiz?

Gayr-ı Müslimler ile tebrikleşebilir ve onlarla hediyeleşebilir miyiz?
Gayr-ı Müslimler ile tebrikleşebilir ve onlarla hediyeleşebilir miyiz?
Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de, düşmanlığın yalnızca zalimlere yapılabileceği açıklanmaktadır. İnancımıza ve yurdumuza saldırmayan bütün insanlara karşı barışçı olunması, adalet gösterilip iyilik yapılması emredilmektedir. Bu genel ilkeler yanı sıra gayr-ı müslim de olsa akrabaya maddî ve mânevi yardımlarda bulunulması öğütlenmektedir. (Bakara 193,208, Mümtahine 8-9)

Peygamberimiz de (s.) Gayrı- Müslim komşuların üzerimizde komşuluk hakları olduğunu duyurmaktadır. Yapılan iyiliğe benzeri veya daha güzeli ile karşılık vermemizi istemektedir. ( et-Tac 2/41; 5/68)

Bu ölçülerden hareketle insanî ilişkiler içinde olduğumuz gayrı-müslimleri kendilerine özgü olan anlamlı günlerinde tebrik etmek, mutlu edecek davranışlar sergilemek ve onlarla hediyeleşmek helâl/caiz olmanın ötesinde görevimizdir. Peygamberimizin terbiye ettiği Hz.Ali, Hz. Ebu Berze, Abdullah b.Ömer ve Hz.Âişe gibi sahâbiler tebrikleşme ve hediyeleşmeyi örneklendirmişlerdir.


Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.mirathaber.com/gayr-i-muslimler-ile-tebriklesebilir-ve-onlarla-hediyelesebilir-miyiz-16-399h.html


Back To Top