17 Ocak 2019 Perşembe
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Gelenek eleştirisinden modern sapmaya

Özellikle son yirmi yılda ortaya çıkan ve her geçen gün dozunu yükselten gelenek eleştirisi, hakikatin hakkını vermenin ötesinde farklı bir kisveye büründü. Gelenek eleştirisinde bulunanların merkeze taşıdıkları öngörülerinin neler olduğunu birçoğumuz bilmekteyiz. Bunların başında yer alan ve en çok eleştirilen yön geleneksel din öğretisinin tolumdaki itikadi ve ameli boyutu.
Gelenek eleştirisinden modern sapmaya
En çok öne sürülen tez, toplumun atalar dinini yaşadığı, Kur’an’ı anlamadığı, sürekli anlamadan hatimler indirildiği, Kur’an’ın mezarlık kitabı yapıldığı, geleneksel cemaatlerdeki sorgusuz itaatin olduğu, içtihatların yetersizliği, anadan-babadan kalma dini bilgilerle amel etme, mistik bir anlayışın zaman içerisinde din olarak algılanması, eleştirilerin merkezini oluşturmakta.

Bu eleştirilerin birçoğuna katılmakla birlikte, eleştiri boyutunun toptancı olması ve gelenek içerisinde yüzyıllarca var olagelmiş, geleneğin dine dayanan temeli üzerine inşa edilmiş birçok ulvi değerinde aynı şekilde ayrıştırılmadan ret edilmesi sıkıntıya neden olmaktadır. Geleneğin ıskalanan en önemli yönü ise şüphesiz ki temelini dinin oluşturduğu ahlaki boyutudur.

Yaşı elliyi bulmuş olanların, çok geri tarihlere gitmeden kendi hayatları içerisinde geleneğin nasıl bir insan inşa ettiği hususunu düşünmeleri, sanırım gelenek eleştirisi yapanların toptancı yaklaşımının yanlışlığını ortaya koyacaktır. Uzun bir süredir pervasızca süren gelenek eleştirilerinin samimiyetten uzak, seküler insan tipini ortaya çıkarmak amaçlı sürdüğünü söylemek yanlış olmasa gerek. Zira gelenek eleştirisinde hedef tahtasına konan en önemli yan, insanın özne olması ve bu öznenin ahlaki yapısının tahrifidir.

Yazının devamı için »»


Yakup DÖĞER
http://www.mirathaber.com/gelenek-elestirisinden-modern-sapmaya-14-4137h.html


Back To Top