23 Haziran 2018 Cumartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook - Twitter - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

HAFTANIN SOHBETİ

 • Seçebileceğimiz insanların sahip olması gereken Kur’ânî vasıflarVurgulanması Gereken Gerçekler

  Önce apaçık olan bir gerçeği vurgulayalım:

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Zekât sosyal adalet kurumudurBismilalhirrahmanirrahim

  Bütün varlıkların, taşınır ve taşınmaz tüm malların sahibi olan ve bizlere Zekât görevini yükleyen yüce Allah'ımıza hamd ederim. Zekâtın İslâm toplumu düzenince zenginlerden alınarak fakirlere verileceğini açıklayan ve örneklendiren sevgili Peygamberimiz, biricik hayat önderimiz Hz. Muhammed'e salat ve selam ederim. Bilmemiz Gerekenler genel başlığı altında sunduğumuz sohbetlerimizin bu haftaki bölümünde “Zekât Sosyal Adalet Kurumudur”  konusunu işlemeye çalışacağız. Rabbim sohbetimizi müessir kılsın.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Ramazan ayının yücelikleriYüce Dînimizden ilham alan geleneksel kültürümüzün on bir ayın sultanı olarak nitelediği Ramazan ayı gerçekten sultan olan bir aydır. Çünkü o, diğer aylarda bulunmayan pek çok yüceliğe sahip olan bir mâneviyat ayıdır. Onun bu yüce ve yüceltici özelliklerini iki günlük yayınımızla kısaca özel başlıklar altında açıklamaya çalışacağız...

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Her gecemiz berat gecesidirBismillahirrahmanirrahim

  Yarattığı geceleri kendisine yönelişle değerlendirmemizi emir buyuran yüce Allah'ımıza hamd ederim. Kendisine görev olarak yüklenen gece ibadetini Kur'an okumaları, tefekkür, namaz ve dua ile gerçekleştiren ve bizleri de gece ibadetine yüreklendiren aziz Peygamberimiz, biricik hayat önderimiz Hz. Muhammed'e salat ve selam ederim.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Gülümseme özelliğimiz olmalıdırBismillahirrahmanirrahim

  Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de biz insanları gülme ve ağlama yeteneğinde yarattığını açıklayan yüce Rabbimize hamd ederim. (Necm 43) Hayatını sadelik, doğallık, tevazu ve tebessümle özdeşleştirerek yaşayan ve bize muhtaç olduğumuz örnekleri sunan biricik hayat önderimiz Hz. Muhammed'e salat ve selam ederim.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Üç ayların özellikleri ve hurafelerBismillahirrahmanirrahim

  Bütün zamanların ve mekânların yaratıcısı olan yüce Allah'ımıza hamd ederim. Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize açıkladığı dört haram ayı, bir diğer anlatımla barış aylarını bizlere tanıtan sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'e salat ve selam ederim.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Yalan bütün kötülüklerin kaynağıdırBismillahirrahmarirrahim

  Bizleri diğer canlılara vermediği özelliklerle donatarak yaratan yüce Allah'ımıza hamd ederim. Allah katında ancak ve ancak özgür iradelerimizle yapabileceğimiz amellerle değer kazanabileceğimizi bizlere örneklendirerek anlatan aziz Peygamberimiz, biricik mi biricik hayat önderimiz Hz. Muhammed'e salat ve selam ederim.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Adalet din, ırk ve coğrafya farkı gözetilmeksizin uygulanmalıdırBismillahirrahmanirrahim

  Adil olan ve biz insanlara adaleti emreden yüce Allah'ımıza ham ederim. Adaletli insanlara saygıyı Allah'ı yüceltme olarak niteleyen aziz Peygamberimiz biricik hayat önderimiz Hz. Muhammed'e kalbi ihtiramlarımı arz eder, yüce Rabbimden şanını ve bağlılarını artırmasını dilerim.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Günahlarımız için mazeret üretmemeliyizBismillahirrahmanirrahim

  Günahları için mazeret üretmeyip tövbe eden kullarına Cennetlerini vaat eden yüce Allah'ımıza ham ederim. Bütün insanları hata edebileceğini, ancak hata edicilerin de en hayırlılarının tövbe ediciler olacağı gerçeğini açıklayan aziz Peygamberimiz, biricik hayat önderimiz Hz. Muhammed'e salât ve selam ederim.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Müslümanlar Yılbaşı kutlaması yapabilir mi?Dünyaya egemen olan batı kültürünün etkisiyle 31 Aralık yılbaşı kutlamalarının inançları farklı insanlar tarafından bütün ülkelerde kutlanmakta olduğu bir gerçektir.*

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Yaratılan varlık âyetleriyle Kur’ân âyetlerini birlikte okumaBismillahirrahmanirrahim

  Bizlere yönelik ilk emri Oku olan Yüce Allah’ımıza hamd ederim. İlmi İslâm’ın hayatı ve müminin sevgilisi olarak niteleyen Aziz Peygamberimiz biricik hayat önderimiz Hz. Muhammed’e kalbî ihtiramlarımı arz eder, bağlılarını arttırmasını yüce Mevla’mızdan diliyorum.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Sünnet, hayatı Kur'ân'a göre yaşamaktırHer bir peygamber gibi Hz. Muhammed (s.a.v) de Allah'ın buyruğu gereği kendisine itaat olunması için gönderilmiştir.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Kadın erkek tokalaşması haram mıdır?İslâm Dini’nin ana kaynakları Kur’ân-ı Kerim’dir ve de O’nun açıklaması ve uygulaması niteliğindeki Muhammedî Sünnet’tir.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • İslâm açısından sporBismillahirrahmanirrahim

  Yarattığı insan ile indirdiği İslâm’ı örtüştüren yüce Allah’ımıza hamd ederim. Ruhi coşkuların ancak zaman zaman gerçekleştirilebileceği hakikatini bizlere öğreten Aziz Peygamberimiz, biricik mi biricik hayat önderimiz Hz. Muhammed’e kalbi ihtiramlarını arz eder, bağlılarını arttırmasını Yüce Mevla’mızdan niyaz ederim.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • En büyük felaket Allah’ı unutanlar gibi olmaktırBismillahirrahmanirrahim

  Kalp huzurumuzu ve ebedi mutluluğumuzu fiili olarak kendisine yönelişimize bağlayan yüce Allah'ımıza hamd ederim. Her koşulda ve içten duygularla Allah'a yönelişin en sıcak örneklerini bizlere sunan aziz Peygamberimiz, biricik hayat önderimiz Hz. Muhammed'e salât ve selam ederim.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Kelime-i şehâdet bir inkılab projesidirBismillahirrahmanirrahim

  Bizleri en güzel biçimde yaratan ve bizlere ebedî hayat takdir buyuran Yüce Allah'ımıza hamd ederim. Dünya ve âhiret hayatımızı mutlu edecek yaşam tarzlarının en güzeli ve canlılarını bizlere sunan Aziz Peygamberimiz efendimize salât ve selam ederim.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Doğru sözlülük İslâm’ın gereğidirBismillahirrahmanirrahim

  Bizleri en güzel kıvamda konuşma yeteneği ile yaratan yüce Allah'ımıza hamd ederim. Güzel konuşmanın bir diğer anlatımla dosdoğru konuşmanın en etkili örneklerini bizlere sunan aziz Peygamberimiz; biricik mi biricik hayat önderimiz Hz. Muhammed'e salât ve selam ederim.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • İsraf, Allah'a isyan ve insanlara zulümdürBismillahirrahmanirrahim

  Bizleri ve hayatımız için muhtaç olduğumuz maddeleri yaratan ama israf etmemizi de bizlere yasaklayan yüce Allah'ımıza hamd ederim. Abdest alma gibi bir ibadetimizde bile  israf olabileceği uyarısında bulunan aziz Peygamberimiz, biricik mi biricik hayat önderimiz Hz. Muhammed'e salât ve selam ederim.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Bütün insanlara karşı görevlerimizBismillalhirrahmanirrahim

  Bütün varlıkların ve biz insanların halikı olan yüce Allah'ımıza hamd ederim. Yüce Mevla'mızın bütün insanlara Peygamber olarak gönderdiği ve son elçisi kıldığı Hz. Muhammed'e gönüller dolusu salat ve selam ederim.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Zalimleşmedikçe bütün insanlar saygıdeğerdirYaradan insana insanî özellikleri ve güzellikleri vermiş, bu özellik ve güzellikleri kavrayacak bir idrak yeteneği de ihsan etmiştir, ama bu idrak yetmez. İnsan soyut aklı ile bile farklılığını anlayabilir ama anladığı çizgide yaşayamaz.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • İnsanlara teşekkür etmekRabbimiz Kur'an-ı Kerim'in birçok suresinde, kendisine şükretmeyen, insanlara müteşekkir olmayan tipleri nankör olarak vasıflandırmakta ve Bakara suresinin 276. âyetinde örneklendirildiği üzere de sevmediğini beyan buyurmaktadır.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Vermek malı çoğaltmaktırBismillahirrahmanirrahim

  Bütün varlıkların yaratıcısı ve sahip olduğumuz ve olmak istediğimiz bütün malların maliki olan yüce Allah'ımıza hamd ederim. Yüce Rabbimizin zatına yemin ederek vermenin malı eksiltmeyeceğini açıklayan aziz Peygamberimiz, biricik mi biricik hayat önderimiz Hz. Muhammed'e salât ve selam ederim.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Aşırı övgü/yalakalık kula kulluk olarak haramdır IBir insan kendisini yüceltmeye ve kendisini hatasız görmeye başladı mı azgınlaşır. Kibir yoluna girer. Artık o, Rabbim bana ne buyuruyor, demez. İnsanların bilgisi ve tecrübesinden yararlanmaz. İnsanları basit görür. Bu yöneliş Cehennemî bir yöneliştir. İnsan kendisini, kendisine yeter görmemelidir.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Ana babaya ihsan da ibadet görevimizdir IIPek çok nimetin kadri elimizdeyken bilinmediği gibi ana babaların kıymeti de bilinmiyor. Hiç değilse ölümlerinden sonra bilerek hatalarımızı telafi etmeye çalışalım.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Ana babaya ihsan da ibadet görevimizdir IBismillahirrahmanirrahim

  Ana babaya ihsanı kendisine ibadet görevi kılan yüce Allah'ımıza hamd ederim. Anaya ve babaya ilgisizliği ve isyanı büyük günahlar arasında bizlere açıklayan aziz peygamberimiz, biricik mi biricik hayat önderimiz Hz. Muhammed'e salat ve selam ederim.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Faizi onaylamak islam'a savaş açmaktırİslam'ın siyasi ve ekonomik hakimiyetini sağlayamadığı toplumda faiz yasağı konulamaz ve yaşatılamaz. Faiz yasağını koyabilecek ve yaşatabilecek toplum ancak İslam toplumu olabilir. Bunun dışındaki hiçbir toplum bu yasağı koyamaz, işletemez bu zulmü durduramaz, bu sömürüyü engelleyemez. Bunun içindir ki faizle ilgili yasaklayıcı ikinci âyetler “Ey iman edenler” emri ile başlar.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Namaza muhtacızBakınız İslâm dünyasında İslâm'ın değerlerine yabancı ve de karşı olan ekonomik kurumlar /ticarî kuruluşlar, İslâm toplumunda büyük rağbet görüyorlar. Niye? Bilgilendirme yok, bilinçlendirme yok. Eğer kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla, yöneticisiyle, yönetileniyle cemâat namazlarında birleşebilseydik; namazın birleştirici ruhundan yararlanabilseydik inanın İslâm dünyasındaki konumumuz ve dünya üzerindeki etkilerimiz çok daha farklı olurdu.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • İslâm ekonomisinde temel görevlerYeryüzündeki bütün zulümlerin kaynağında, bir diğer anlatımla bütün kavgalar ve cinayetlerin kaynağında, işgallerin kaynağında, savaşların kaynağında malların sahibi olarak Allah'ı görmemek vardır.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Allah'a ortak koşmak bağışlanmayacak zulümdürAllah Zülcelal İslâm Dini’ni biz insanlar için hayat düzeni kılmıştır. İslâm Dini, bütün peygamberlerin ortak tebliğidir. Hz. Muhammed bu dinin son ve evrensel kılınan peygamberidir. Kur'an-ı Kerim de İslâm Dini’nin son yasalarını ihtiva eden İlahi Kitap’tır. Bizler, Kur'ân-ı Kerîm'e göre Rabbimizi tanır, Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'deki emirleri ve yasaklarına göre hayatımızı düzenlemeye çalışır, bir diğer anlatımla İslâmîleştirir ve ibadetleştiririz.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
Back To Top