19 Şubat 2018 Pazartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook - Twitter - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

HAFTANIN SOHBETİ

 • Adalet din, ırk ve coğrafya farkı gözetilmeksizin uygulanmalıdır Bismillahirrahmanirrahim

  Adil olan ve biz insanlara adaleti emreden yüce Allah'ımıza ham ederim. Adaletli insanlara saygıyı Allah'ı yüceltme olarak niteleyen aziz Peygamberimiz biricik hayat önderimiz Hz. Muhammed'e kalbi ihtiramlarımı arz eder, yüce Rabbimden şanını ve bağlılarını artırmasını dilerim.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Günahlarımız için mazeret üretmemeliyiz Bismillahirrahmanirrahim

  Günahları için mazeret üretmeyip tövbe eden kullarına Cennetlerini vaat eden yüce Allah'ımıza ham ederim. Bütün insanları hata edebileceğini, ancak hata edicilerin de en hayırlılarının tövbe ediciler olacağı gerçeğini açıklayan aziz Peygamberimiz, biricik hayat önderimiz Hz. Muhammed'e salât ve selam ederim.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Müslümanlar Yılbaşı kutlaması yapabilir mi? Dünyaya egemen olan batı kültürünün etkisiyle 31 Aralık yılbaşı kutlamalarının inançları farklı insanlar tarafından bütün ülkelerde kutlanmakta olduğu bir gerçektir.*

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Yaratılan varlık âyetleriyle Kur’ân âyetlerini birlikte okuma Bismillahirrahmanirrahim

  Bizlere yönelik ilk emri Oku olan Yüce Allah’ımıza hamd ederim. İlmi İslâm’ın hayatı ve müminin sevgilisi olarak niteleyen Aziz Peygamberimiz biricik hayat önderimiz Hz. Muhammed’e kalbî ihtiramlarımı arz eder, bağlılarını arttırmasını yüce Mevla’mızdan diliyorum.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Sünnet, hayatı Kur'ân'a göre yaşamaktır Her bir peygamber gibi Hz. Muhammed (s.a.v) de Allah'ın buyruğu gereği kendisine itaat olunması için gönderilmiştir.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Kadın erkek tokalaşması haram mıdır? İslâm Dini’nin ana kaynakları Kur’ân-ı Kerim’dir ve de O’nun açıklaması ve uygulaması niteliğindeki Muhammedî Sünnet’tir.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • İslâm açısından spor Bismillahirrahmanirrahim

  Yarattığı insan ile indirdiği İslâm’ı örtüştüren yüce Allah’ımıza hamd ederim. Ruhi coşkuların ancak zaman zaman gerçekleştirilebileceği hakikatini bizlere öğreten Aziz Peygamberimiz, biricik mi biricik hayat önderimiz Hz. Muhammed’e kalbi ihtiramlarını arz eder, bağlılarını arttırmasını Yüce Mevla’mızdan niyaz ederim.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • En büyük felaket Allah’ı unutanlar gibi olmaktır Bismillahirrahmanirrahim

  Kalp huzurumuzu ve ebedi mutluluğumuzu fiili olarak kendisine yönelişimize bağlayan yüce Allah'ımıza hamd ederim. Her koşulda ve içten duygularla Allah'a yönelişin en sıcak örneklerini bizlere sunan aziz Peygamberimiz, biricik hayat önderimiz Hz. Muhammed'e salât ve selam ederim.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Kelime-i şehâdet bir inkılab projesidir Bismillahirrahmanirrahim

  Bizleri en güzel biçimde yaratan ve bizlere ebedî hayat takdir buyuran Yüce Allah'ımıza hamd ederim. Dünya ve âhiret hayatımızı mutlu edecek yaşam tarzlarının en güzeli ve canlılarını bizlere sunan Aziz Peygamberimiz efendimize salât ve selam ederim.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Doğru sözlülük İslâm’ın gereğidir Bismillahirrahmanirrahim

  Bizleri en güzel kıvamda konuşma yeteneği ile yaratan yüce Allah'ımıza hamd ederim. Güzel konuşmanın bir diğer anlatımla dosdoğru konuşmanın en etkili örneklerini bizlere sunan aziz Peygamberimiz; biricik mi biricik hayat önderimiz Hz. Muhammed'e salât ve selam ederim.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • İsraf, Allah'a isyan ve insanlara zulümdür Bismillahirrahmanirrahim

  Bizleri ve hayatımız için muhtaç olduğumuz maddeleri yaratan ama israf etmemizi de bizlere yasaklayan yüce Allah'ımıza hamd ederim. Abdest alma gibi bir ibadetimizde bile  israf olabileceği uyarısında bulunan aziz Peygamberimiz, biricik mi biricik hayat önderimiz Hz. Muhammed'e salât ve selam ederim.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Bütün insanlara karşı görevlerimiz Bismillalhirrahmanirrahim

  Bütün varlıkların ve biz insanların halikı olan yüce Allah'ımıza hamd ederim. Yüce Mevla'mızın bütün insanlara Peygamber olarak gönderdiği ve son elçisi kıldığı Hz. Muhammed'e gönüller dolusu salat ve selam ederim.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Zalimleşmedikçe bütün insanlar saygıdeğerdir Yaradan insana insanî özellikleri ve güzellikleri vermiş, bu özellik ve güzellikleri kavrayacak bir idrak yeteneği de ihsan etmiştir, ama bu idrak yetmez. İnsan soyut aklı ile bile farklılığını anlayabilir ama anladığı çizgide yaşayamaz.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • İnsanlara teşekkür etmek Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in birçok suresinde, kendisine şükretmeyen, insanlara müteşekkir olmayan tipleri nankör olarak vasıflandırmakta ve Bakara suresinin 276. âyetinde örneklendirildiği üzere de sevmediğini beyan buyurmaktadır.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Vermek malı çoğaltmaktır Bismillahirrahmanirrahim

  Bütün varlıkların yaratıcısı ve sahip olduğumuz ve olmak istediğimiz bütün malların maliki olan yüce Allah'ımıza hamd ederim. Yüce Rabbimizin zatına yemin ederek vermenin malı eksiltmeyeceğini açıklayan aziz Peygamberimiz, biricik mi biricik hayat önderimiz Hz. Muhammed'e salât ve selam ederim.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Aşırı övgü/yalakalık kula kulluk olarak haramdır I Bir insan kendisini yüceltmeye ve kendisini hatasız görmeye başladı mı azgınlaşır. Kibir yoluna girer. Artık o, Rabbim bana ne buyuruyor, demez. İnsanların bilgisi ve tecrübesinden yararlanmaz. İnsanları basit görür. Bu yöneliş Cehennemî bir yöneliştir. İnsan kendisini, kendisine yeter görmemelidir.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Ana babaya ihsan da ibadet görevimizdir II Pek çok nimetin kadri elimizdeyken bilinmediği gibi ana babaların kıymeti de bilinmiyor. Hiç değilse ölümlerinden sonra bilerek hatalarımızı telafi etmeye çalışalım.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Ana babaya ihsan da ibadet görevimizdir I Bismillahirrahmanirrahim

  Ana babaya ihsanı kendisine ibadet görevi kılan yüce Allah'ımıza hamd ederim. Anaya ve babaya ilgisizliği ve isyanı büyük günahlar arasında bizlere açıklayan aziz peygamberimiz, biricik mi biricik hayat önderimiz Hz. Muhammed'e salat ve selam ederim.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Faizi onaylamak islam'a savaş açmaktır İslam'ın siyasi ve ekonomik hakimiyetini sağlayamadığı toplumda faiz yasağı konulamaz ve yaşatılamaz. Faiz yasağını koyabilecek ve yaşatabilecek toplum ancak İslam toplumu olabilir. Bunun dışındaki hiçbir toplum bu yasağı koyamaz, işletemez bu zulmü durduramaz, bu sömürüyü engelleyemez. Bunun içindir ki faizle ilgili yasaklayıcı ikinci âyetler “Ey iman edenler” emri ile başlar.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Namaza muhtacız Bakınız İslâm dünyasında İslâm'ın değerlerine yabancı ve de karşı olan ekonomik kurumlar /ticarî kuruluşlar, İslâm toplumunda büyük rağbet görüyorlar. Niye? Bilgilendirme yok, bilinçlendirme yok. Eğer kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla, yöneticisiyle, yönetileniyle cemâat namazlarında birleşebilseydik; namazın birleştirici ruhundan yararlanabilseydik inanın İslâm dünyasındaki konumumuz ve dünya üzerindeki etkilerimiz çok daha farklı olurdu.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • İslâm ekonomisinde temel görevler Yeryüzündeki bütün zulümlerin kaynağında, bir diğer anlatımla bütün kavgalar ve cinayetlerin kaynağında, işgallerin kaynağında, savaşların kaynağında malların sahibi olarak Allah'ı görmemek vardır.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Allah'a ortak koşmak bağışlanmayacak zulümdür Allah Zülcelal İslâm Dini’ni biz insanlar için hayat düzeni kılmıştır. İslâm Dini, bütün peygamberlerin ortak tebliğidir. Hz. Muhammed bu dinin son ve evrensel kılınan peygamberidir. Kur'an-ı Kerim de İslâm Dini’nin son yasalarını ihtiva eden İlahi Kitap’tır. Bizler, Kur'ân-ı Kerîm'e göre Rabbimizi tanır, Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'deki emirleri ve yasaklarına göre hayatımızı düzenlemeye çalışır, bir diğer anlatımla İslâmîleştirir ve ibadetleştiririz.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
 • Hayatımız filme alınıyor İnsan Hayatı, senaryosunu Allah’ın ve kendisine cüzî irade verilen insanın yazdığı, yönetmenliğini Peygamberlerin üstlendiği, kayıt ve çekim işlemlerini ilgili görevli meleklerin yaptığı, erkek ve kadın her ergin kişinin başrolüne çıktığı ve ilişkide olunan insanların figüran olarak konumlandığı bir filimdir.

  » Haftanın Sohbeti Devamı →
Back To Top