20 Kasım 2018 Salı
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Hak ve yetki dengesi

Toplumların yönetiminde bazı kişiler, halktan yetki alırlar. İster demokratik sistemlerde, ister dini veya geleneksel sistemlerde farklı şekillerde de olsa toplumdan yetki alma özelliği vardır.
Hak ve yetki dengesi
Toplumlar tarafından kişilere ve gruplara verilen yetkiler kesin değildir ve toplumsal haklar ile sınırlı bir özellik taşır. Halkın ve toplumun hakları, bir manada yetkili kişi ve kurumlara verilir. Yönetimin, belli kişi ve gruplarda olması gereği, toplumlar kendi haklarını korumak şartıyla bu kişilere yönetme yetkisini verirler.

Fakat zaman içerisinde bazı kişi ve zümreler, halkın kendilerine verdiği yetkileri, kendileri elde etmişçesine kendi adlarına kullanmaya başlarlar. Tarihte çeşitli krallar, dini şahsiyetler ve zengin sınıflar böyle bir tavır içine girerek, hak ve yetki dengesini kendi lehlerine çevirmişlerdir. Bu durum, hak ve yetki dengesini veya yetkiyi, hak sahibi olanların vermesi gerektiği kuralını bozmaya yol açmıştır.

Yazının devamı için »»


Prof. Dr. Sami ŞENER
http://www.mirathaber.com/hak-ve-yetki-dengesi-14-3738h.html


Back To Top