17 Ocak 2019 Perşembe
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Hz. İsa İncil’e göre de Allah’ın oğlu değildir o bir peygamberdir I

Dinler tarihinin çeşitli yönleri ile üzerinde en fazla konuştuğu, tartıştığı ve hakkında en fazla kitap yazılan kişisi İsa Mesih’tir. Bu tahmini bir değerlendirme değil çok açık bir gerçektir. İsa Mesih’i bu kadar konuşulur olmasının nedeni İncil ve Kur’ân’da kendisinden yoğun bir şekilde bahsedilmesidir. Peki, neydi onu bu kadar konuşulur yapan? Tanrı Oğlu muydu yoksa Tanrı Elçisi miydi? İşte bütün tartışmaların merkezindeki soru bu…
Hz. İsa İncil’e göre de Allah’ın oğlu değildir o bir peygamberdir I
Toplamı yaklaşık dört milyarın üzerinde olan Müslümanların ve Hristiyanların gündeminde olan bir şahsiyettir. Mesih’in asıl tartışılır yönü ise tabiatı konusudur. Hristiyanlar İsa’yı Tanrı/Tanrı oğlu kabul ederler, Kur’ân ise bu iddiayı açık bir dille reddedip onun Allah’ın kulu ve elçisi olduğu gerçeğini vurgular.[1]Makalemizde İsa Mesih’i Tanrı olduğu iddiası eleştirel analize tâbi tutulacaktır.

Hristiyan İlahiyatına Göre Mesih İsa Kimdir?

Hristiyan dünyanın İsa Mesih’e yüklediği değeri net bir şekilde ortaya koymadan gelişi güzel yorumlar yapmak bizi hatalı sonuçlara götürebilir. Kendi kaynaklarından İsa Mesih’e bakış açılarını incelersek Hristiyanları daha iyi anlamış oluruz. Bir Hristiyan “İsa Mesih’in kim olduğu” sorusuna nasıl yanıt verir? Bu sorunun cevabı Hristiyan ilahiyatı üzerine çalışmaları olan uzman kişilerin eserlerinde aranmalıdır. Bu konuda ilk olarak bakılması gereken yer Pavlus’un mektuplarıdır. Pavlus İsa Mesih’in kimliğini şöyle açıklar:

“Görünmez Tanrı'nın görüntüsü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur. Nitekim gökte ve yeryüzünde, görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümranlıklar, her şey O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratılmıştır. Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir. Bedenin, yani inanlılar topluluğunun başı O'dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O'dur. Çünkü Tanrı, tüm doluluğunun O'nda bulunmasını uygun gördü. O'nun çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerde ve gökte olan her şeyi O'nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu.”(İncil, Koloselilere Mektup, 1. Bölüm, 15-20. Cümleler)

Yazının devamı için »»


Fehmi İlkay ÇEÇEN
http://www.mirathaber.com/hz-isa-incile-gore-de-allahin-oglu-degildir-o-bir-peygamberdir-i-14-2737h.html


Back To Top