21 Ocak 2019 Pazartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Hz. İsa Tanrı mı? Tanrı elçisi mi?

Hristiyan inancına göre İsa’nın kendisi “Tanrı Sözü”nün insan bedeni almış hali olduğu için ona ayrıca bir kitap verilmemiştir. Hristiyanlar İsa’yı ilah saydıklarından vahiy aldığını ısrarla reddederler. İncil İsa’ya indirilen kitap değil daha sonraları Kutal Ruh aracılığı ile seçilen kişilere yazdırılan İsa biyografisidir/siyer bilgisidir. Onlara göre İsa Allah’tan İncil isminde bir kitap/vahiy almamıştır.[1] Ancak Hristiyanların bu inanışı İncil’e aykırıdır. İncil pek çok yerde İsa (as)’dan Allah’tan vahiy alan ve aldığı vahyi insanlara tebliğ eden bir nebî olarak bahseder. [2] Onun kendi sözleri ve görgü tanıklarının beyanları şöyledir:
Hz. İsa Tanrı mı? Tanrı elçisi mi?
“… Ben kendiliğimden konuşmadım.Beni gönderen Baba’nın kendisi ne söylemem ve ne konuşmam gerektiğini bana buyurdu.O’nun buyruğunun sonsuz yaşam olduğunu biliyorum. Bunun için ne söylüyorsam, Baba’nın bana söylediği gibi söylüyorum.”(Yuhanna, 12/49-50)
“Beni sevmeyen, sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil, beni gönderen Baba’nındır.(Yuhanna, 14/24)[3]
"Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam... Amacım kendi istediğimi değil, beni Gönderenin [Allah'ın] istediğini yapmaktır." (Yuhanna, 5/30)
“… Beni gönderen gerçektir. Ben O’ndan işittiklerimi dünyaya bildiriyorum.”(Yuhanna, 8/26)
“Yahya’nın tutuklanmasından sonra İsa, Tanrı’nın Müjdesi’ni duyura duyura Celile’ye gitti. “Zaman doldu” diyordu, “Tanrı’nın Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjde’ye inanın!” (Markos, 1/14)
“İsa onlara, “Başka yerlere, yakın kasabalara gidelim” dedi. “Oralarda da Tanrı sözünü duyurayım. Bunun için çıkıp geldim.” Böylece havralarında Tanrı sözünü duyurarakve cinleri kovarak bütün Celile bölgesini dolaştı.” (Markos, 1/38-39)
“… Kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı, ama tıpkı Baba’nın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız.(Yuhanna, 8/28)

İsa (as) Allah’tan vahiy aldığını bizzat kendisi söylemektedir. O, kendisinden daha yüce bir makamdan emir ve talimat alarak ulaşabildiği her yere tebliğ yapmaktadır. Bu durum İsa’nın Tanrı olduğu iddiasını ortadan kaldırır. Çünkü Tanrı’nın üzerinde bir makam olamaz, kimse Tanrıya vahiy gönderemez. İsa, vahyeden Tanrı özelliklerine değil vahyedilen nebî sıfatlarına sahiptir. İddia edildiği gibi Mesih tanrıysa, “Tanrı kimden vahiy aldı yoksa kendi kendisi ile mi konuştu? Ya da Tanrı, başka bir Tanrı’dan talimat mı aldı?” gibi çok tanrıcılığı doğuran ve aklen tutarsız pek çok soru ile karşı karşıya kalırız. İncil’de İsa (as)’ın nebî/resul olduğuna dair daha açık ifadeler de mevcuttur:

Yazının devamı için »»


Fehmi İlkay ÇEÇEN
http://www.mirathaber.com/hz-isa-tanri-mi-tanri-elcisi-mi-14-2749h.html


Back To Top