21 Kasım 2018 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

İlmî İslâm(cılık), kapitalizmin sonunu getirecektir

Face sayfasında arkadaş olduğum siyaset bilimcisi Prof. Dr. Adem Çaylak,İslâmcılığın slogancı yönünü eleştirmekle kalmıyor “Slogancı İslâmcılık, Kapitalizmin Ekmeğinin Yağıdır”sözüyle içi boş ve dolayısıyla içi iyice doldurulmamış olan İslâmcılığın kapitalizmi beslediğini iddia ediyor. Bu kısa fakat çarpıcı cümle, beni çok düşündürdü. Adem Hoca,bununla da yetinmeyip, başka bir vesile ile bu cümlenin âdeta bir açıklaması olan şu ifadeyi de kullanmış: Kapitalizm, kendisine sloganlarla saldıranların çokluğu ile büyüyen ve güçlenen sömürücü bir toplumsal ve iktisadi sistemdir.”
İlmî İslâm(cılık), kapitalizmin sonunu getirecektir
Buna göre faizli sömürü sistemimin odağı olan kapitalizmin halen ayakta kalabilmesinin ötesinde küresel boyutuyla güç kazanmasının asıl sebebi, Müslümanların/İslâmcıların kapitalizme karşı alternatif evrensel bir model sunamamanın çaresizliği/tembelliği içinde kapitalizme karşı sadece sloganlarla “cihat” etmeleridir. Doğrusu bu tespitte, bir gerçeklik payı var. Zaten Müslümanların ekseriyeti kapitalizmin modern bir versiyonu olan neo-liberal sistemin içinde ya işveren/yatırımcı, ya da işçi/tüketici olarak entegre oldukları için, gayri ihtiyari olarak ne yazık ki kapitalizmle bir sorun yaşamamaktadır. İslâm’ı haklı olarak bir sosyal/siyasî/iktisadî nizam olarak gören şuurlu Müslümanlar (İslâmcılar) ve özellikle İslâm âlimleri ise ortak bir platformda buluşup, İslâm’ın dünya görüşünü ne akademik (teorik), ne de pratik (uygulamalı) boyutuyla yansıtabilmiştir.

Modern dünyada “İslâmcılık” kavramını kimler ve neden ortaya atmıştır ve biz Müslümanlar bu kavramdan ne anlamalıyız? Peki, İslâmcılar, İslâm’ın dışındaki tağutî sistemlere karşı neden herkesin benimseyebileceği bir model geliştirme hususunda acziyet içindedir?

İslâmcılık veya Siyasal İslâm Ne Anlama Gelir?

İslâmcılık, çoğu zaman “Siyasal İslâm” kavramıyla eş tutulmaktadır. Onun için bu yazımda İslâmcılığın tanımını “Siyasal İslâm” üzerinden değerlendireceğim. İslâm’ın başına “siyasal” (politik) sıfatın eklenmesi ne anlama gelmektedir? Objektif olarak değerlendirildiğinde “Siyasal İslâm”, İslâm’ın devlet yapısı, yönetimi ve organizasyonu gibi siyasî ve idarî konularına işaret eden bir kavramdır. Ne var ki bu kavrama, ortaya atan kişilerin dünya görüşleri ve niyetlerine göre bazen birbirine zıt ve yoruma açık birçok farklı anlamlar yüklenmek istenmektedir.

Yazının devamı için »»


Prof. Dr. Ali SEYYAR
http://www.mirathaber.com/ilmi-islamcilik-kapitalizmin-sonunu-getirecektir-14-3232h.html


Back To Top