17 Ocak 2019 Perşembe
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

İmân Esasları ve İlk Büyük Vazifelerimiz


Peygamberlere îman

Hadisimize göre Allah tarafından insanlara yüryirmi dört bin peygamber gönderildi. Her bir peygamber ancak Allah’a îman ve ibâdet edilmesi, yalnız O’nun emirleri ve yasaklarına göre hayatın düzenlenmesi görevini bildirmek ve Allah’ın Cenneti ile müjdeleyerek Cehennemi ile korkutmak amacıyla gönderildi. Peygamberler Rabbimiz tarafından insanlar ve erkekler arasından seçilen normal birer insandırlar. Yerler, içerler, giyinirler, evlenirler, çalışırlar, üzülürler, sevinirler. Doğrudan ne fayda, ne de zarar verebilirler. Allah’ın bildirdikleri dışında geleceği bilmezler. Allah’ın korumasıyla küçük ve büyük günahlardan korunmuşlardır. Ayrıcalıkları kendilerine Allah tarafından melek aracılığı ile veya doğrudan doğruya lafız veya mana olarak vahiy indirilmiş olmasıdır. Bir de peygamberliklerinin doğrulanması için mücizevî olayların aracısı kılınmışlardır.
Kur’ân-ı Kerimde Rabbimizin açıklamasına göre her bir millete bir peygamber gönderilmiştir. Peygamber gönderilmeyen topluluk yoktur. “Her ümmetin bir peygamberi vardır…” “Allah’a and olsun senden önceki milletlere de (peygamberler) gönderdik…” “(Ey Muhammed): Biz seni gerçek ile birlikte müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik. Her millet içinde mutlaka bir uyarıcı-korkutucu (peygamber gelip) geçmiştir.”
Allah’ın Kur’ân-ı Kerîmde bizlere kıssalarını anlattığı ve isimlerini bildirdiği peygamberlerin sayısı yirmi beştir. Peygamberler içinde kendilerine kitab veya suhuf verilen “Resûl”lerin sayısı hadisimize göre üçyüz onüçtür. Resûllerin ilki Hz. Nûh’tur. Hz. Muhammed’in dışındaki bütün peygamberler belirli milletlere; muayyen topluluklara gönderildi. Yalnızca O bütün insanlığa gönderildi. O’ndan sonra bir peygamber daha gelmeyecektir. Bunun için de O’nun peygamberliği Kıyamet Günü’ne kadar yürürlükte kılındı.
Peygamberler, peygamber olmak bakımından eşit iseler de dereceleri farklıdır. En yüceleri Hz. Muhammed’tir.http://www.mirathaber.com/iman-esaslari-ve-ilk-buyuk-vazifelerimiz-44-3959h.html


Back To Top