17 Ocak 2019 Perşembe
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

İmân Esasları ve İlk Büyük Vazifelerimiz


Kelime-i Tevhidi söyletiniz

Allah’ın Resûlü (S.) şöyle buyurdu:
(Bilim ve tecrübe ile) son anlarını yaşamakta olduklarına kanaat getirdiğiniz kişilere “Lailahe illellah”kelime-i tevhidini hatırlatınız. (Söylemeleri ve tekrarlamalarını sağlamaya çalışınız.)
Zira ölürken“Lailâhe İllellah”diyerek Allah’ın varlığı ve birliğini ikrâr ve yegâne mabud olduğunu tasdik eden kişi mutlaka Cennet’e girer. (Allah’ın Resûlü’nün (S.) bu sözlerine muhatap olan) mü’minler sordu:
- Ya Resûlellah! Normal olarak yaşamını sürdürürken “Lailâhe İllellah” diyen kişiler de (Cennetlik olur mu?) Allah’ın Resûlü:
- (Elbette, elbette olur, zira) îman cennetliklerden kılar. Evet îman cennetliklerden kılar,dedi ve sözlerine şöyle devam buyurdu: Gökler ve yerler, içindekiler, aralarındakiler ve altındakiler getirilerek terazinin bir kefesine konsaydı, “Lâilâhe İllellâh” kelime-i tevhidi de diğer kefesine konsaydı, kelime-i tevhîd kefesi onlara ağır basardı. (M.I. Kesir Meryem 90 (2/466) M. Zevaid 2/323. kısmi rivayetler için bak. Müslim Cenâiz 1, Tirmizî Cenâiz 4)

Kelime-i Tevhid ile îmanınızı tazeleyiniz
Ebu Hureyre'den... (R.)
"Allah'ın Resûlü buyurdu:
- Îmanınızı tazeleyip yenileyiniz.
(Bu emre muhatab olan Sahâbîler tarafından) soruldu:
- Îmanımızı nasıl tazeleyip-yenileyelim ya Resûlellah?
- "Lâilâhe İllellah" kelime-i tevhidini çokca çekiniz." (M. Zevaid 10/82, Müsned 2/359)http://www.mirathaber.com/iman-esaslari-ve-ilk-buyuk-vazifelerimiz-44-3967h.html


Back To Top