17 Ocak 2019 Perşembe
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

İnsanlığın önderi peygamberimize karşı görevlerimiz

Rabbimiz tarafından peygamberliği evrensel ve Kıyamet Günü’ne kadar geçerli kılındığı için bütün insanlık onun davetinin ve tebliğ ettiği Kur’ân’ın  muhatabıdır ve ona karşı görevlidir, Biz bu görevleri, bu görevlere vücut veren âyetler eşliğinde sunacağız.
İnsanlığın önderi peygamberimize karşı görevlerimiz
1. Ona evrensel kılınan son Peygamber olarak inanmaktır.

“Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bilmezler.”(Sebe’ 28)

2. Onun hayatı olarak vasıflandırabileceğimiz Sünnet’ini, tebliğ ettiği Kur’ân’ın açıklaması olarak algılamaktır.

O, arzusuna göre konuşmaz. (Onun bildirip açıkladıkları ve misallendirdikleri) ona vahyedilenden başkası değildir.(Necm 3-4)

3. Onu, itaat edilmesi için gönderilmiş Hayat Önderi olarak tanımaktır.

Biz her peygamberi -Allah'ın izniyle- ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik…(Nisa 64)

4. Ona itaati Allah’a itaat bilmektir.

Kim Elçisi Muhammed’e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince, seni onların başına bekçi göndermedik!”(Nisa 80)

5. Allah’ı sevmeyi Ona itaat olarak anlamaktır.

(İnsanlara ) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”(Âl-i İmran 31)

6. Allah’a ve Ahiret’e înanarak ve Allah’ı çokça anarak Onu örnek almanın alt yapısını oluşturmak.

“Hiç şüphesiz Allah’ın Resûlü’nde Allah’a ve Âhiret Günü’ne kavuşacaklarına inananlar ve Allah’ı çokça zikredenler için güzel örnek vardır.” (Ahzab 21)

7. Onu bütün yücelikleri içinde büyük ama bir beşer Peygamber olarak görmektir.

De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilâhınızın bir tek İlâh olduğu vahy olunuyor. Artık O'na yönelin, O'ndan mağfiret dileyin. Ortak koşanların vay haline!”

Son Söz

Hz.Peygamberi tanır, onu yetiştiren Kur’ân’ı izlersek onun gibi model insan olabilir ve insanlığın muhtaç olduğunu kâmil insan örneğini oluşturabiliriz.

Çok iyi bilmeliyiz ki, bütün dünya ülkeleri gibi, âciz önderlerin, bâtıl felsefelerin, materyalist rejimlerin karanlığında muzdarip olan ve buhranlar yaşayan insanlık ve insanımız Onun canlı Kur’ân olan önderliğinemuhtaçtır. Onu, kişisel hayatımızın, eğitim, medya ve üniversite gibi kamu kurumlarımızın izlenecek mânevî önderi kılmadıkça, biz müminler için istikbâl pek elîm olacaktır.

Peygamberine itaati, Kendisine itaat olarak bildiren Rabbimiz şöyle buyurur:

“Peygamberiniz Muhammed’in size olan yönetici buyruklarını, birbirinize yaptığınız yönlendirmeler gibi algılamayın. İçinizden geçersiz mazeretlere sığınarak sorumluluktan kaçanları Allah çok iyi bilir. Artık Peygamberin emirlerine aykırı davranalar uğrayacakları can yakıcı kişisel belalar ve toplumsal kaoslar-krizlerden korksunlar.” Artık Peygamberin emirlerine aykırı gidenler uğrayacakları can yakıcı kişisel belalar ve toplumsal kaoslar-krizlerden korksunlar.” (Nûr 62)

Kim Allah'a ve Resûl'e itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddîkler, şehidler ve salih kişilerle beraber olacaktır. Bunlar ne güzel arkadaştır!” (Nisa 69)

Salât Ona ve Selâm Ona olsun.


Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.mirathaber.com/insanligin-onderi-peygamberimize-karsi-gorevlerimiz-14-2534h.html


Back To Top