17 Ocak 2019 Perşembe
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

İrademle seçmek istiyorum

Bütün din ve ideolojilerde dikkat kesilmemiz gereken nokta, onların mutlak ve hakikate nasıl baktıklarıdır. Günümüzde hakikat iddiasından vazgeçtiğini iddia ederek, hakikati parçalayan bir perspektif varsa bu da herhalde postmodernizm olsa gerektir. Bütüncül bir mutlaklık ve hakikatten bu vazgeçiş, daha özgür ve bağımsız bireyler ile dünya oluşturma amacıma matufmuş gibi görünmektedir. Zaten modernizme de bu sebeple itirazlarda bulunmuştu. Fakat postmodernizmin bilhassa pratikte bu kadar da tutarlı olmadığını, hele hegemonyadan mesafeli olduğunu söylemek çok güçtür.
İrademle seçmek istiyorum
Her şeyden önce, ideolojiler çağının bittiğini önererek, bize yeni ufuklar açmaya çalışanların ve bu bağlamda postmodernliği sunanların, onun ideolojisiz bir ideoloji olduğunu iyi bilmeleri gerekir. İkinci önemli nokta da Fredric Jameson’un tespitleriyle postmodernizmin geç kapitalizmin kültürel mantığı olarak işlediğini, dolayısıyla bir özgürlük alanı önermekten çok insanlığı tüketim kültürünün önünde edilgenleştirdiğini görmeliyiz. Burada postmodernlik bütün direnç gösteren ortodoksilerin delinmesi işlevini görmektedir açıkçası. Hasılı böyle bir girişle başlamam, postmodernliğin bize özgürlük sunduğu şeklinde bugün en kuvvetli görünen seçeneği elemektir.

Burada asıl meselem ise, günümüz Türkiye’sinde ve hatta tüm dünya ölçeğinde herkesin bir diğerine özgürlük ve seçim alanı bırakmaksızın “hakikat”ini dikte etmesidir. Farklı ideoloji, düşünce ve dinlerin hakikat iddiaları olması tabi ki normaldir ve hatta bunların tartışılması bir zorunluluktur. Fakat her bir kimsenin dinin herhangi bir yorumunu, ideolojisini hakikat olarak dikte etmesi ve fırsat bulduğunda güç uygulaması asla tasvip edilemez. Hatta bu daha küçük toplumsa davranışlarda, kendi yaptıklarını bir hakikat olarak başkasına dayatmayı da içermektedir.

Yazının devamı için »»


Prof. Dr. Mustafa TEKİN
http://www.mirathaber.com/irademle-secmek-istiyorum-14-2378h.html


Back To Top