17 Ocak 2019 Perşembe
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

İslam âlimlerinin yüceliği ve onlara olan ihtiyaç


Mehmet Zahit Kotku anısına rahmet niyazımla

“İslam Âlimlerinin Yüceliği Ve Onlara Olan İhtiyaç” başlıklı yazımız Süleymaniye camiinde Cuma Hutbesi olarak okundu. Şöyle ki:

Bu Hutbe büyük mürşid Mehmet Zahit Kotku hazret­lerinin irtihal-i dar-ı beka eylediği 12 Kasım 1980 günü akşamı yazılmış 13 Kasım 1980 Cuma günü Süleymaniye camii minbe­rinden otuz bini aşkın Cenaze Cemaatine sunulmuştur. Takdim ederken İmam-Hatiblik hayatımın elemli fakat müstesna anla­rını yaşadığım bu hutbemi şu cümlelerle bitirmiştim.
İslam âlimlerinin yüceliği ve onlara olan ihtiyaç
"Yaşadığımız döneme kadar uzanan gerileme devirlerimiz bo­yunca çok az yetiştirebildiğimiz gerçek İslâm âlimlerinin asrımızdaki sayılı örnekleri de bir bir aramızdan ayrılmaktadırlar.

İşte, bu gün burada Cuma namazından sonra kabrine defn edeceğimiz İslâm âlimi, kâmil insan, büyük terbiyeci Mehmet Zâhid Efendi Hazretleri irfan semamızda gurub eden (batan) manâ gü­neşlerimizden biridir.

Rahle-i tedrisinden ve manevi terbiyesinden feyz alan mü­nevverlerle memleketimize ışık saçmış ve ümit olmuş bu Allah dostu için yalnız ülkemiz değil İslâm ülkeleri üzülse yeridir.

Takip ettiği irşad yolunun büyüklerinden Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevî, Ömer Ziyauddin Dağıstanî, İsmail Necati, Hasan Hilmi ve Mustafa Feyzi( Allah Cümlesinden razı olsun) hazeratının arasında kabrine tevdi edeceğimiz büyük alimimize Yüce Allah'tan mağfiret ve yüksek makamlar diler, İslâm alemine ve mil­letimize baş sağlığı dilerim.»

Yazının devamı için »»


Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.mirathaber.com/islam-alimlerinin-yuceligi-ve-onlara-olan-ihtiyac-14-2404h.html


Back To Top