13 Aralık 2018 Perşembe
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

İslam birliği mümkün mü?

Müslümanların dünya üzerindeki dağınıklığı ve başsızlığı, onların perişanlığının birinci sebebidir. Osmanlının parçalanmasından sonra, emperyalist batı dünyası, cetvelle sınırlar çizerek İslam coğrafyasını parçaladı, kendi kültürünü yerleştirdi ve kendine sadık olacak tasmalı kukla liderleri de başlarına koyup -görünüşte bağımsızlıklarını vererek- çekildi. Fakat sömürü hortumları sürekli varlığını devam ettirdi. Hafif milli kıpırdanışta hemen müdahale edildi, istemedikleri idareciler başa geçtiğinde darbelerle indirdiler.
İslam birliği mümkün mü?
Bir zamanlar Cezayir’deki İslamî Selamet Cephesi (FİS), ezici çoğunlukla belediyeleri alarak iktidara doğru yürürken, Fransa tarafından müdahale edilerek parti kapattırıldı ve yöneticileri tutuklandı. Çünkü Cezayir, eski Fransa sömürgesi, şimdi kukla liderler sayesinde Fransa gönüllüsüdür. Fransa’da karşılaştığım yetişkin Cezayirlilerin çoğu Arapça konuşamıyor, gençlerinin hemen hemen tamamına yakını hiç konuşamıyor. Fransa eski cumhurbaşkanlarından Jack Chirac, 2008’de yaptığı bir konuşmasında “Fransa’yı Fransa yapan Afrika’dır” derken, Afrika’daki müslüman ülkeleri sömürerek semirdiklerini itiraf etmiş oluyordu.

Daha dün Mısır, Muhammed Mursî gibi bir milli lideribaşa getirince, küresel şeytan Amerika maharetiyle bir yıl sonra binlerce sivilin katledildiği kanlı bir darbe ile iktidardan indirildi. İslam coğrafyasının neresine bakarsanız bakın, batı emperyalizmine karşı olan liderler seçildiği zaman emperyal güçler hemen devreye girerek alaşağı etmişlerdir.

İslam âleminin parçalanmışlığı onun kaderi midir? Allah’ın “Tefrikaya düşmeyin, parçalanmayın(Âl-i İmran:3/102, 105)buyruğuna kulak verildiği sürece kaderi olmaktan çıkacaktır.

Öyleyse birlikteliği sağlamak için çözüm ne olabilir?

Bugün Müslümanlar dünya nüfusunun %23’ünü oluşturuyor. Dünyadaki Müslüman sayısı yaklaşık 1,5 milyar civarındadır. Nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan, ya da resmi dini İslamiyet olan ülkelerin sayısı 63’tür.Şu saatten sonra, bizim irademiz dışında, yapay sınırlarla ayrılmış ve müstakil devlet statüsü verilmiş bu 63 ülkeyi, sınırları kaldırarak bir çatı altında toplamak mümkün gözükmüyor. Dünya nüfusunun yaklaşık kırkta birine tekabül eden, 75 milyon insanın ölmesine sebep olan İkinci Dünya savaşına katılmış olup, birbirlerine acımasızca silah çeken kanlı bıçaklı batı ülkeleri, “Avrupa Birliği” adıyla bir araya geldiler. Ortak güç oluşturdular, ortak paraya geçtiler. Bir takım aksamaları olsa da bunu becerdiler. Sınırlarını yok etmediler, yönetimleri devam ediyor. Ayrıca “Avrupa Parlamentosu” adıyla kurdukları mecliste alınan kararlar bütün üye ülkeleri bağlayacak şekilde birlikteliklerini devam ettiriyorlar. Parlamento, bugün için Avrupa Birliği'ne üye 28 devletin toplamda 751 temsilcisinden oluşuyor. Serbest dolaşımla, bir ülkedeymişsiniz gibi hareket ediyorsunuz.

Yazının devamı için »»


Musab SEYİTHAN
http://www.mirathaber.com/islam-birligi-mumkun-mu-14-4272h.html


Back To Top